PP Sianów - PP Sianów - Komenda Miejska Policji w Koszalinie

PP Sianów

Dzielnicowi PP Sianów

Siedziba:

ul. Łużycka 29

76-004 Sianów

 

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112.

 

Rejon I

st. asp. Bartłomiej Bielski

nr telefonu komórkowego: 571 323 684

e-mail: dzielnicowy.sianow1@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

Sianów, ulice: Armii Polskiej, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Dworcowa, Jarzębinowa, Klonowa, Kwiatowa, Lipowa, Łubuszan, Łużycka, Morska, Ogrodowa, Podgórna, Polna, Rzemieślnicza, Sienna, Słoneczna, Spokojna, Topolowa, Tylna

Cel działania priorytetowego na okres od  1 sierpnia 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z przewodniczącymi rad osiedli oraz rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego w Sianowie ustalono, że głównym problemem
w rejonie jest gromadzenie się osób spożywających alkohol w rejonie sklepu spożywczego „Żabka” przy ul. Spokojnej 1 w Sianowie. Osoby te będąc pod wpływem alkoholu zakłócają ład i porządek oraz zaśmiecają i zanieczyszczają miejsca przeznaczone do użytku publicznego. Gromadzące się osoby to najczęściej mężczyźni w wieku 25-40 lat. Wykroczenia, których się dopuszczają występują najczęściej w porze wieczornej i nocnej (głównie w weekendy). Mieszkańcy określają te zachowania jako uciążliwe. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

Rejon II

asp. Jacek Aleksandrowicz 

nr telefonu komórkowego: 571 323 687

e-mail: dzielnicowy.sianow2@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

Sianów, ulice: Chrobrego, Działkowa, Kopernika, Koszalińska, Kościelna, Leszczynowa, Lutyków, Mickiewicza, Parkowa, Piastów, Plac pod Lipami, Park Miejski, Słowackiego, Spółdzielcza, Strzelecka, Węgorzewska

Cel działania priorytetowego na okres od  1 sierpnia 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z przewodniczącymi rad osiedli oraz rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego w Sianowie ustalono, że głównym problemem
jest gromadzenie się osób spożywających alkohol przy ul. Działkowej, przejście z ulicy Armii Polskiej do Parku Miejskiego w Sianowie. Osoby te będąc pod wpływem alkoholu zaczepiają przechodniów, zaśmiecają miejsce publiczne, zakłócają ład i porządek oraz zaśmiecają i zanieczyszczają miejsce publiczne. Wykroczenia, których się dopuszczają występują w każdej porze dnia niezależnie od pory roku. Mieszkańcy określają te zachowania, jako szczególnie uciążliwe. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu ograniczenia zachowań niezgodnych

z prawem.

 

Rejon III

mł. asp. Artur Stępień 

nr telefonu komórkowego: 571 323 685

e-mail: dzielnicowy.sianow3@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

Borowiec, Dąbrowa, Grabówko, Gracz, Karnieszewice, Kłos, Kościerza, Krzykacz, Maszkowo, Mokre, Płonka, Przytok, Ratajki, Sieciemin, Siecieminek, Sierakowo Sławieńskie, Sierakówko, Sowieński Młyn, Sowno, Suszka, Szczeglinko, Szczeglino, Szczeglino Nowe, Trawica, Węgorzewo Koszalińskie, Wonieść

Cel działania priorytetowego na okres od  1 sierpnia 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku

Głównym problemem występującym na terenie rejonu służbowego jest nie przestrzeganie przepisu art 43 ' Ustawy UWTIPA tj. spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem tj. najczęściej w pobliżu sklepu spożywczego w miejscowości Szczeglino 7A. Wykroczenie to występuje przez cały dzień, ale intensyfikuje się w godzinach popołudniowych ze szczególnym nasileniem w okresie letnim. Wykroczenie popełniane jest przez osoby, które dokonały zakupu alkoholu w wymienionym sklepie, jak również stałych klientów i mieszkańców miejscowości, którzy obrali sobie to miejsce jako punkt spotkań towarzyskich. Wykroczenie to generuje dalsze zachowania niezgodne z prawem jak zakłócanie ładu i porządku, zaśmiecanie i zanieczyszczanie w okolicy sklepu. Omawiany problem zgłaszany jest głównie przez mieszkańców korzystających z usług sklepu. Mieszkańcy oczekują poczucia bezpieczeństwa oraz wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

Rejon IV

st. asp. Tomasz Bojarowicz

nr telefonu komórkowego: 571 323 686

e-mail: dzielnicowy.sianow4@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

Bielkowo, Gorzebądz, Iwęcino, Kędzierzyn, Kiełzno, Kleszcze, Kołzin, Osieki, Rzepkowo, Skibienko, Skibno, Skwierzynka, Sucha Koszalińska, Wierciszewo  

Cel działania priorytetowego na okres od  1 sierpnia 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z sołtysami wsi oraz rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego ustalono, że głównym problemem jest spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie w obrębie wiaty rekreacyjnej w parku w miejscowości Sucha Koszalińska. Wykroczenia, których dopuszcza się w tym rejonie młodzież jak również dorośli, występują praktycznie całodobowo. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.