PP Polanów

PP Polanów

Dzielnicowi PP Polanów

Siedziba:

ul. Dworcowa 11

76-010 Polanów

Kierownik Posterunku Policji w Polanowie

asp. szt. Krzysztof DUSZA

nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 213 lub 47 78 41 535

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach pilnych zadzwoń pod numer alarmowy 112

 

Rejon I

p.o. sierż. Gracjan RAGIN

nr telefonu komórkowego: 571 323 708

e-mail: dzielnicowy.polanow1@sc.policja.gov.pl

Rejon służbowy:

Bożenice, Bukowo, Buszyno, Dadzewo, Domachowo, Jacinki, Kościernica, Krąg, Krytno, Powidz, Rochowo, Rzeczyca Mała, Rzeczyca Wielka, Sowinko, Świerczyna, Warblewo, Wielin.

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2024 roku do 31 lipca 2024 roku

W wyniku przeprowadzonych obserwacji oraz rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego ne 1 ustalono, że poważnym problemem jest zły stan nawierzchni jezdni w miejscowości Krąg - droga wojewódzka 205. Występujące w jezdni liczne ubytki stwarzają zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Kolejnym problemem jest zły stan urządzeń do zabaw na terenie placów zabaw w miejscowości Powidz i Karsina, które stanowią zagrożenie dla dzieci z nich korzystających. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

Rejon II

mł. asp. Anna BORTNOWSKA

nr telefonu komórkowego: 571 323 709

e-mail: dzielnicowy.polanow2@sc.policja.gov.pl

Rejon służbowy:

Cetuń, Chocimino, Chrustowo, Garbno, Gołogóra, Karsina, Kępiny, Nacław, Nowy Żelibórz, Rekowo. Rosocha, Racibórz Polanowski, Stary Żelibórz, Wietrzno, Żydowo.

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2024 roku do 31 lipca 2024 roku

W wyniku przeprowadzonych obserwacji oraz rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego na 2 ustalono, że poważnym problemem a zarazem i zagrożeniem  jest brak chodnika na odcinku drogi prowadzącej do Domu Pomocy Społecznej, którym mieszkańcy placówki oraz okolicznych zabudowań rodzinnych mogli by poruszać się bezpiecznie. Obecnie piesi przemieszczają się po jezdni, co stanowi zagrożenie zarówno dla pieszych jak i kierujących pojazdami. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zagrożenia.

 

Rejon III

mł. asp. Anna BORTNOWSKA

nr telefonu komórkowego: 571 323 709

e-mail: dzielnicowy.polanow3@sc.policja.gov.pl Rejon służbowy:

Rejon służbowy: teren miasta Polanów

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2024 roku do 31 lipca 2024 roku

W wyniku przeprowadzonych obserwacji oraz rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 3 ustalono, że poważnym problemem a zarazem zagrożeniem jest brak chodnika na ulicy Słowiańskiej w Polanowie, którym mieszkańcy a w trym dzieci wracające ze szkoły mogły by bezpiecznie dojść do swoich domów. Obecnie piesi przemieszczają się po jezdni, co stanowi zagrożenie dla pieszych oraz kierujących pojazdami. Drugim problemem jest brak oświetlenia ulicy Lipowej w Polanowie, co wiąże się z mniejszym poczuciem bezpieczeństwa mieszkańców. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działań priorytetowych na ww. terenie w celu wyeliminowania zagrożeń.

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony