Dzielnicowi - Będzino - Dzielnicowi-Będzino - Komenda Miejska Policji w Koszalinie

Dzielnicowi-Będzino

Dzielnicowi - Będzino

Dzielnicowi - Będzino

Siedziba:

Komisariat Policji I 

75-009 Koszalin

ul. Słowackiego 11

Kierownik Zespołu Dzielnicowych

sierż. szt. Mateusz SAŁBUT

nr telefonu kontaktowego: 47 7841739

 

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112.

 

Rejon I

asp. szt. Maciej Pacholski

nr pokoju w Komisariacie: A15

nr telefonu kontaktowego: 47 7841573
nr telefonu komórkowego: 571 323 676

e-mail: dzielnicowy.bedzino1@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

Dobiesławiec, Podamirowo, Mścice, Łubniki, Pakosław, Przybyradz, Strzeżenice, Dobre, Dobre Małe, Świercz, Stoisław, Barninek

Cel działania priorytetowego na okres od  31 lipca 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z sołtysami sołectw oraz rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr I gm. Będzino ustalono, iż głównym problemem w rejonie jest grupowanie się osób i spożywanie alkoholu w miejscowości Mścice ul. Koszalińska 104 – rejon przystanku autobusowego. Wykroczenia których się dopuszczają występują w godzinach porannych jak i popołudniowych niezależnie od pory roku. Teren w którym występuje zagrożenie jest ogólnodostępny, za przystankiem znajduje się roślinność w postaci krzewów w których również grupują się osoby spożywające alkohol. Stwarza to możliwość wystąpienia niewłaściwego zachowania, szerzenia wulgaryzmów, zanieczyszczanie miejsca publicznego. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

Rejon II

st. asp. Piotr Domżał

nr pokoju w Komisariacie: A19

nr telefonu kontaktowego: 47 7841656
nr telefonu komórkowego: 571 323 683

e-mail: dzielnicowy.bedzino2@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

Dobrzyca, Wiciąże Pierwsze, Podbórz, Smolne, Strachomino, Strzepowo, Tymień, Wierzchomino, Wierzchominko, Miłogoszcz

Cel działania priorytetowego na okres od  31 lipca 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z sołtysami sołectw oraz rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr II gm. Będzino ustalono, iż głównym problemem w rejonie jest grupowanie się osób i spożywanie alkoholu w miejscowości Tymień 24 – rejon przystanku autobusowego. Wykroczenia których się dopuszczają występują w godzinach porannych jak i popołudniowych niezależnie od pory roku. Teren w którym występuje zagrożenie jest ogólnodostępny. Stwarza to możliwość wystąpienia niewłaściwego zachowania, szerzenia wulgaryzmów, zanieczyszczanie miejsca publicznego. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem

 

Rejon III

st. sierż. Michał Uliński

nr pokoju w Komisariacie: A20

nr telefonu kontaktowego: 47 7841146
nr telefonu komórkowego: 571 323 676

e-mail: dzielnicowy.bedzino3@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

Będzino, Będzinko, Barnin, Zagaje, Kiszkowo, Dworek, Kładno, Pleśna, Komory, Łękno, Mączno, Łasin Koszaliński, Kazimierz Pomorski, Łopienica, Popowo, Ziębrze, Skrzeszewo, Słowienkowo, Borkowice, Śmiechów, Uliszki  

Cel działania priorytetowego na okres od  31 lipca 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z sołtysami sołectw, oraz rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr III gm. Będzino ustalono, że głównym problemem w rejonie jest nieprzestrzeganie przepisu art. 43` Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi tj; spożywanie alkoholu w miejscu publicznym przez grupujące się przy parkingu samochodowym na wysokości posesji Będzino 25. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działań priorytetowych w celu zminimalizowania zachowań niezgodnych z prawem.