Komisariat I

Komisariat I

Dzielnicowi KP I

Siedziba:

ul. Słowackiego 11

75-009 Koszalin

Kierownik Rewiru:

mł. asp. Mateusz SAŁBUT

nr pokoju w Komisariacie: 32

nr telefonu kontaktowego: 47 78417 39

 

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 1

asp. szt. Mirosław Niewiński

nr pokoju w Komisariacie: A15
nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 530
nr telefonu komórkowego: 571 323 682

e-mail: dzielnicowy.koszalin1@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

ulice: Fałata, Gałczyńskiego, Monte Cassino 14-16, Okulickiego, Makuszyńskiego, Tuwima, Wańkowicza, Władysława IV (P) 22-64, Jana Pawła II-go numery 17 ,23 ,27,29
obiekty: Gimnazjum nr 7, Szkoła Podstawowa nr 17,Centrum Kształcenia Ustawicznego, Galeria Emka, Kościół Św. Ducha.

Cel działania priorytetowego na okres od 1sierpnia 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z przewodniczącymi rad osiedli oraz rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 1 ustalono, że głównym problemem w rejonie jest słabo widoczne oznakowanie poziome przejścia dla pieszych znajdującego się przy ul Wańkowicza 8. W godzinach popołudniowo - nocnych oraz przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych słabo widoczne oznakowanie przejścia stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych. Przejście posiada oznakowanie pionowe, jednak należy zauważyć, że piesi są niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, dlatego ważnym jest, aby infrastruktura drogowa w rejonach przejść była kompletna i dobrze widoczna. W związku z powyższym odjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zagrożenia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 2

st. sierż. Agnieszka Marszał

nr pokoju w Komisariacie: 24
nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 567
nr telefonu komórkowego: 571 323 673

e-mail: dzielnicowy.koszalin2@sc.policja.gov.pl

 

Rejon Służbowy:

ulice: Gdańska (NP) do numeru 21, Jagoszewskiego, Jana Pawła II (NP) 1-15a, (P) 2-8, Spasowskiego, Staszica (NP) 17-21, Śniadeckich 1-7, Kołłątaja, Powstańców Wlkp.
obiekty: Stacja paliw BP Orion przy ul. Gdańskiej 21, Politechnika Koszalińska przy ul. Śniadeckich 2, Szkoła Podstawowa nr 21, Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Śniadeckich.

Cel działania priorytetowego na okres od 1sierpnia 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku

W wyniku rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami dzielnicy nr II w Koszalinie ustalono, że w ostatnim czasie głównym problemem jest brak stacji „psi pakiet” w rejonie Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Śniadeckich 4. Wokół obiektu znajdują się tereny zielone, gdzie mieszkańcy wyprowadzają psy. Zabudowa wielorodzinna i duża gęstość zaludnienia powoduje, że miejsce odwiedza duża ilość osób. Wobec powyższego zdarzają się przypadki pozostawiania nieczystości w miejscach ogólnodostępnych, a brak odpowiednich pojemników na odchody sprzyja popełnianiu wykroczeń porządkowych. Zjawisko występuje głównie w okresie letnim, bez względu na porę dnia. Psuje to wizerunek nie tylko terenów zielonych, ale również HWS, która jest niewątpliwie „wizytówką” miasta. Stacje „psi pakiet” pozwoliłyby mieszkańcom zadbać o czystość terenów zielonych, ograniczyłyby popełnianie wykroczeń porządkowych oraz miałyby pozytywny wpływ na wizerunek HWS.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 3

st. asp. Bartosz Plota

nr pokoju w Komisariacie: 37
nr telefonu kontaktowego: 47 78 41637

nr telefonu komórkowego: 571 323 681

e-mail: dzielnicowy.koszalin3@sc.policja.gov.pl

 

Rejon Służbowy:

ulice: Chrzanowskiego, Chrząszczyńskiego, Doroszewskiego, Klemensiewicza, Kotarbińskiego, Krzyżanowskiego, Na Jamno, Na Skwierzynkę, Niemena, Próchnika, Sierpińskiego, Tatarkiewicza, Wąwozowa, Wyki, Akademicka, Staszica (P), Osiedle Jamno i Łabusz tj. ulice Błękitna, Bryza, Deszczowa, Gradowa, Gryfitów, Gwiezdna, Koronkowa, Miodowa, Orlików, Osiedle Norweskie, Posagowa, Pogodna, Promowa, Rycerska, Siewna, Sołecka, Tkacka, Torfowa, Wichrowa, Wodnika, Widokowa, Złota, Żyzna, Jamneńska, Filtrowa, Dobrych Swatów, Gospodarska, Kmieca, Koszalińska, Północna, Kogucia, Julków jamieńskich, Kwiatowa, Sprężarkowa, Polna, Klubowa, Południowa, Krótka, Szkolna, Wiatrów, Ariadna, Biwakowa, Farmerska, Korsarzy, Nadbrzeżna, Ratowników WOPR, Róży Wiatrów, Spacerowa, Starowiejska, Trzech Dębów, Turystyczna, Wikingów, Wilków Morskich, Wypoczynkowa, Letnia, Majówkowa, Panoramiczna, Srebrna, Szkolna, Wakacyjna, Wędrowna, Zachodnia, Zefirowa.

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2022 roku  do 31 lipca 2022 roku

W wyniku rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr III w Koszalinie ustalono, że jednym z głównych problemów są obecnie uszkodzone i wyeksploatowane progi zwalniające znajdujące się na ul Doroszewskiego 3. Jest to obszar bezpośrednio przyległy do placu zabaw oraz przejść dla pieszych, a zatem w sposób szczególnie zagrożony w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wyeksploatowanie progów zwalniających sprawiło, że nie spełniają już one swojej funkcji, a kierujący nie zmniejszają prędkości pojazdów, celem ich pokonania. Po analizie wszystkich informacji uzyskanych w trakcie obchodu rejonu służbowego podjęto decyzję o przeprowadzeniu działań związanych z planem priorytetowym we wskazanym miejscu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 4

sierż. Piotr Honczar

nr pokoju w Komisariacie: A20
nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 493
nr telefonu komórkowego: 571 323 680

e-mail: dzielnicowy.koszalin4@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

ulice: Baczewskiego, Bauera, Bliska, Boczna, Bożka, BukowaChełmska, Daleka, Dobra, Domańskiego, Fiałkowskiego, Fitio, Gajowa, Gąszczak, Goliszka, Górskiego, Grochowskiego, Jelec, Kajki, Kędzierzyńska, Kielecka, Kostenskiego, Krakowska, Kolorowa, Kujawska, Lelewela, , Lubuska, Macierzy, Maćkowicza, Malownicza, Małopolska, Mazowiecka, Mazurska, Młodości, Pieniężnego, Podlaska, Pomorska, Popiełuszki, Prosta, Radości, Rodła, Śiennickiego, Sierocińskiego, Staszica 2-8 i 1-11, Śniadeckich 6-10 i 9-31 Sudecka, Śląska, Śmiała, Śnieżka, Tradycji, Turowskiego, Warmińska, Wesoła, Weteranów, Wiekopolska, Własna, Wspólna, Żebrowskiego,  
obiekty: Stacja paliw Huzar, SP nr 18

Cel działania priorytetowego na okres od 1sierpnia 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku

W związku ze wzrastającą liczbą Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych AED umieszczonych w ogólnodostępnych miejscach na terenie dużych miast, przeprowadzono analizę rozmieszczenia takich urządzeń na terenie dzielnicy miejskiej nr IV w Koszalinie. Z uzyskanych informacji wynika, że miasto posiada osiem takich urządzeń z czego najbliższe zlokalizowane jest w odległości około czterech kilometrów od Osiedla Bukowego. Powoduje to znaczne ograniczenia w czynnościach ratowniczych, jakie można podjąć w przypadku wystąpienia sytuacji zagrażających życiu ludzkiemu. Użycie AED jest trzecią z kolei czynnością w tzw. „łańcuchu przeżycia”, co niewątpliwie podkreśla zasadność jego instalacji w miejscach publicznych. AED jest intuicyjne, posiada głosową instrukcje obsługi i może być użyte przez każdą, nawet nieprzeszkoloną osobę. Przy ulicy Śniadeckich znajduje się Miejska Hala Targowa, bar, sklep wielkopowierzchniowy oraz inne obiekty usługowo-handlowe. Wobec powyższego miejsce to codziennie odwiedza duża liczba mieszkańców osiedla Bukowego, w tym osób starszych realizujących swoje codzienne potrzeby. Dostępność takiego urządzenia w miejscu publicznym niewątpliwie zwiększa poziom bezpieczeństwa danego rejonu. Ze wstępnych rozmów z mieszkańcami obsługiwanej dzielnicy wynika, że umieszczenie AED w okolicy Miejskiej Hali Targowej zyskałoby ogólną aprobatę i akceptację.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 5

mł.asp. Łukasz Ciecharowski

nr pokoju w Komisariacie: A17
nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 163
nr telefonu komórkowego: 571 323 694

e-mail: dzielnicowy.koszalin5@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

ulice: Darłowska, Fałata (P), Gdańska (P) 2-20, Giełdowa, Pileckego, Jedności, Kopernika - Promenada, Kościuszki, Krucza, Mireckiego, Młyńska 46-76, Monte Cassino 2-6, Ogrodowa, Orląt Lwowskich, Partyzantów, Piastowska, Piłsudskiego 1-93, Polonii-Plac, Rejtana, Rolna, Słupska (NP), Sportowa, Wybickiego, Zubrzyckiego, Zwycięstwa 105-121

obiekty: Amfiteatr, Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół Sportowych przy ul. Zwycięstwa 11, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 7, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół Muzycznych, Klub Studencki Kreślarnia, Tereny Podożynkowe, Góra Chełmska, Stacja Paliw Orlen.

Cel działania priorytetowego na okres od 1sierpnia 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku

Głównym problemem występującym na terenie rejonu służbowego nr V jest nielegalne wysypisko śmieci znajdujące się na ul Piłsudskiego przy klatce schodowej oznaczonej nr 79C. Znajdują się tam odpady komunalne i budowlane nieznanego pochodzenia. Nielegalne wysypisko negatywnie wpływa negatywnie na wizerunek osiedla ale również stanowi zagrożenie dla dzieci korzystających z pobliskiego placu zabaw. Problem był wielokrotnie zgłaszany podczas obchodu rejonu służbowego przez mieszkańców ul. Piłsudskiego jak i ulic przyległych. Mieszkańcy pozostają bezradni w próbach uporania się z nim. W związku z powyższym postanowiono przeprowadzić działania priorytetowe we wskazanym rejonie.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 6

st. sierż. Justyna Główczyńska

nr pokoju w Komisariacie: 23
nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 459
nr telefonu komórkowego: 571 323 674

e-mail: dzielnicowy.koszalin6@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

ulice: Chałubińskiego, Jutrzenki, Karłowicza, Kochanowskiego, Księżycowa, Leśna, Norwida, Nowowiejskiego, Ogińskiego, Promykowa, Reja, Ruszczyca, Sanatoryjna, Słoneczna, Sygietyńskiego, Waryńskiego, Wieniawskiego, Zamenhofa, Zorzy, Zwycięstwa 227-265, Saperów, Pancerniaków, Pograniczników, Synów Pułku, Sianowska, Hubalczyków, Lotników, Walecznych, Zdobywców Wału Pomorskiego 58-80 i 41-91, Ułańska, Kadetów, Westerplatte (NP), Tęczy,

obiekty: Szpital Wojewódzki.

Cel działania priorytetowego na okres od 1sierpnia 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami dzielnicy miejskiej nr VI w Koszalinie ustalono, że głównym problemem występującym w ostatnim czasie jest brak pojemników na odpady przy ul. Leśnej. Mieszkańcy podkreślają, że wskazany rejon jest uczęszczany głównie przez spacerowiczów z uwagi na dostęp do terenów zielonych. Poza osobami przemieszczającymi się w celach rekreacyjnych, następuje również systematyczny wzrost liczby stałych mieszkańców tej części miasta. Niestety brak pojemników na odpady sprzyja popełnianiu wykroczeń porządkowych polegających na zaśmiecaniu miejsc publicznych. Zjawisko występuje głównie w okresie letnim, niezależnie od pory dnia. Umiejscowienie pojemników na odpady będzie miało pozytywny wpływ na ograniczenie liczby wykroczeń porządkowych oraz przede wszystkim na estetykę wskazanego rejonu. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu na omawianym terenie działania priorytetowego.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 7

sierż.szt. Radosław Michałkowicz

nr pokoju w Komisariacie: A16
nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 408
nr telefonu komórkowego: 571 323 672

e-mail: dzielnicowy.koszalin7@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

ulice: Broniewskiego, Chopina, Hołdu Pruskiego, Matejki, Moniuszki, Piłsudskiego (P) 2-98, Szymanowskiego, Traugutta, Waryńskiego, Zgody, Zwycięstwa 123-261, Zientarskiego,
obiekty: Szkoła Podstawowa nr 10  

Cel działania priorytetowego na okres od 1sierpnia 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami rejonu służbowego nr VII w Koszalinie ustalono, iż istotnym problemem jest brak oświetlenia przy ul. Piłsudskiego 6-32. Powyższe negatywnie wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców osiedla i ich mienia, w postaci garaży i samochodów. Ponadto sprzyja zjawiskom kryminogennym oraz zmniejsza poczucia bezpieczeństwa osób przebywających w tym rejonie. Montaż dodatkowych lamp będzie miał również oddziaływanie prewencyjne przez co może przyczynić się do zmniejszenia liczby zdarzeń kryminalnych we wskazanym miejscu. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie.

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 8

sierż. Jakub Kopeć

nr pokoju w Komisariacie: A19

nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 575
nr telefonu komórkowego: 571 323 678

e-mail: dzielnicowy.koszalin8@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

ulice: 4 Marca 2-20, Andersa 18-34, Chełmońskiego, Clauciussa, Grottgera, Kasprowicza, Konopnickiej, Korczaka, Piastowska, Pocztowa, Racławicka, Reymonta, Staffa, Struga, Stawisińskiego, Targowa, Tetmajera, Wojska Polskiego, Plac Wolności, Wyspiańskiego, Zwycięstwa 114-200, Plac Zwycięstwa, Boya-Żeleńskiego, Żeromskiego, Żwirowa, Piaskowa,
obiekty: II Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 7, Politechnika Koszalińska przy ul. Racławickiej, Sąd Rejonowy.

Cel działania priorytetowego na okres od 1sierpnia 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku

Głównym problemem występującym obecnie na terenie rejonu służbowego nr VIII jest zakłócanie ładu i porządku publicznego, wandalizm oraz zdarzenia kryminalne na ul. Władysława Andersa 22 przy klubie muzycznym. Komisariat Policji I w Koszalinie odnotowuje dużą liczbę interwencji podejmowanych w tym rejonie w godzinach nocnych, głównie w dni weekendowe. Wpływa to negatywnie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób przemieszczających się ul. Racławicką oraz Andersa. Sprawcy przestępstw i wykroczeń często pozostają nieustaleni z uwagi na brak kamer monitoringu w najbliższym otoczeniu. Pracownicy placówek mieszczących się przy lokalu oraz osoby przebywające w pokojach gościnnych rejonowego urzędu poczty sygnalizują, iż w związku narastającym problemem sytuacja staje się uciążliwa i niebezpieczna. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 9 

st.sierż. Monika Radosz

nr pokoju w Komisariacie: A17
nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 143
nr telefonu komórkowego: 571 323 679

e-mail: dzielnicowy.koszalin9@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

ulice: 4 Marca 23-33, Akacjowa, Altylerzystów, Aroniowa, Azaliowa, Bartłomieja, Batorego, Bażancia, Bema, Bonifacego, Borówkowa, Botaniczna, Bożydara, Brzoskwiniowa, Bzów, Cedrowa, Chodkiewicza, Cicha, Cisowa, Cyprysowa, Czarneckiego, Czeremchowa, Czereśniowa, Czwartaków, Dębów, Daglezji, Daktylowa, Dereniowa, Żołnierzy 8. Dywizji, Dzierżęcińska, Gerberowa, Gęsia, Głogowa, Gołębia, Grabowa, Hebanowa, Hubalczyków, Indycza, Jabłoniowa, Jagodowa, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jeziorna, Jeżynowa, Jodłowa, Kacza, Kadetów, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Krawiecka, Kupiecka, Laurowa, Leszczynowa, Liliowa, Limbowa, Lubiatowska, Łąkowa, Macieja, Mahoniowa, Malinowa, Mirtowa, Modrzewiowa, Morelowa, Mścisława, Mściwoja, Obrońców Helu, Obrońców Tobruky, Orzechowa, Palmowa, Pancerniaków, Pigwowa, Pankracego, Parkowa, Platanowa, Podchorążych, Polnych Kwiatów, Poziomkowa, Przepiórek, Przybysława, Ptasia, Sekwojowa, Sadowa, Sanatoryjna (P), Saperów, Serwacego, Sianowska, Słoneczna (P), Sosnowa, Sowińskiego, Strusia, Synów Pułku, Szwoleżerów, Św. Wojciecha, Światowida, Świerkowa, Świętopełka, Tataraków, Topolowa 29-49, Truskawkowa, Tulipanów, Wiklinowa, Zielona, Zielone Wzgórze, Ziemowita, Zwycięstwa  202-361, Żarnowiecka, Żurawinowa.
obiekty: Szkoła Podstawowa nr 3.

Cel działania priorytetowego na okres od 1sierpnia 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku

W wyniku rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami dzielnicy miejskiej nr IX w Koszalinie ustalono, że w ostatnim czasie głównym problemem jest grupująca się młodzież na terenie rekreacyjnym przy ul. Lubiatowskiej. W porze popołudniowej oraz wieczorowo-nocnej dochodzi do naruszeń prawa w postaci zakłóceń ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecania kompleksu. Odnotowano również przypadki niszczenia mienia. Głośne zachowanie budzi niepokój mieszkańców i uniemożliwia swobodne korzystanie z ww obiektu.

 

* (P) - numery parzyste (NP) - numery nieparzyste  

 

 

 

Powrót na górę strony