Komisariat I

Komisariat I

Dzielnicowi KP I

Siedziba:

ul. Słowackiego 11

75-009 Koszalin

Kierownik Rewiru:

asp. Mateusz SAŁBUT

nr pokoju w Komisariacie: 32

nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 739

 

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach pilnych zadzwoń pod numer alarmowy 112

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 1

mł. asp. Artur BUKOWSKI

nr pokoju w Komisariacie: A19

nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 614

nr telefonu komórkowego: 571 323 682

e-mail: dzielnicowy.koszalin1@sc.policja.gov.pl

Rejon słuzbowy:

ulice: Fałata, Gałczyńskiego, Monte Cassino 14-16, Okulickiego, Makuszyńskiego, Tuwima, Wańkowicza, Władysława IV-go (P) 22-64, Jana Pawła II-go numery 17,23,27,29

obiekty: Gimnazjum nr 7, Szkoła Podstawowa nr 17, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Galeria Emka, Kościół Św, Ducha.

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2024 roku do 31 lipca 2024 roku

Problemem występującym obecnie w rejonie słuzbowym nr 1 jest zagrożenie ze strony obumarłych, suchych pochylonych drzew oraz ich konarów na terenie przyległym do Przedszkola nr 16 w Koszalinie przy ulicy Makuszyńskiego 9. W związku z tym, że wyżej wymienione zagrożenie znajduje się głównie na drogach dojścia i rozejścia sie osób zarówno przechodzących z dziećmi do jak i wychodzących z przedszkola - a dokładnie na terenie "Parku ABC", co powoduje zagrożenie dla życia i zdrowia w/w osób. Dodatkowo te suche drzewa i konary wpływaja negatywnie na wizerunek osiedla. Problem ten zgłaszany był w mediach już w lipcu 2023 roku przez mieszkańcó oraz dyrekcję Przedszkola nr 16. W zwiazku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 2

p.o. st. sierż. Jakub KOPEĆ

nr pokoju w Komisariacie: A19

nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 493

nr telefonu komórkowego: 571 323 680

e-mail: dzielnicowy.koszalin2@sc.policja.gov.pl

Rejon służbowy:

ulice: Gdańska (NP) do numeru 21, Jagoszewskiego, jana Pawła II-go (NP) 1-15a, (P) 2-8, Spasowskiego, Staszica (NP) 17-21, Śniadeckich 1-7, Kołątaja

obiekty: Stacja paliw BP Orion przy ul. Gdańskiej 21, Politechnika Koszalińska przy ul. Śniadeckich 2, Szkoła Podstawowa nr 21, Hala Widowiskowo - Sportowa przy ul. Śniadeckich.

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2024 roku do 31 lipca 2024 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z pracwnikami spółdzielni mieszkaniowej KSM Przylesie im. Śniadeckich oraz rozmów z mieszkańcami podległego rejonu słuzbowego nr 2 ustalono, że głównym problemem występującym na tym terenie jest nieprzestrzeganie przepisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi tj. spożywanie alkoholu w miejscach publicznych w rejonie ul. Kołłątaja 1-1c oraz ul. Śniadeckich 7-7b. Osoby te będąc pod wpływem alkoholu zakłócają spokój i porządek publiczny, zaśmiecają klatki schodowe. Wykroczenia te występują głównie w godzinach popołudniowych i wieczornych od godz. 16:00. W zwiazku z powyższym podjęto decyzje o przeprowadzeniu działań priorytetowych na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 3

st. post. Marlena FABISZAK

nr pokoju w Komisariacie: A17

nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 143

nr telefonu komórkowego: 571 323 681

e-mail: dzielnicowy.koszalin3@sc.policja.gov.pl

Rejon służbowy:

ulice: Chrzanowskiego, Chrząszczyńskiego, Doroszewskiego, Klemensiewicza, Kotarbińskiego, Krzyżanowskiego, Na Jamno, Na Skwierzynkę, Niemena, Próchnika, Sierpińskiego, Tatarkiewicza, Wąwozowa, Wyki, Akademicka, staszica (P), Osiedle Jamno i Łabusz, tj. ulice: Błękitna, Bryzy, Deszczowa, Gradowa, Gryfitów, Gwiezdna, Koronkowa, Miodowa, Orlików, Osiedle Norweskie, Posagowa, Pogodna, Promowa, Rycerska, Siewna, Sołecka, Tkacka, Torfowa, Wichrowa, Wodnika, Widokowa, Złota, Żyzna, Jamneńska, Filtrowa, Dobrych Swatów, Gospodarska, Kmieca, Koszalińska, Północna, Kogucia, Julków Jamieńskich, Kwiatowa, Sprężarkowa, Polna, Klubowa, południowa, Krótka, Szkolna, Wiatrów, Ariadna, Biwakowa, Farmerska, Korsarzy, Nadbrzeżna, Ratowników WOPR, Róży Wiatrów, Spacerowa, Starowiejska, Trzech Dębów, Turystyczna, Wikingów, Wilków Morskich, Wypoczynkowa, Letnia, Majówkowa, Panoramiczna, Srebrna, Szkolna, Wakacyjna, Wędrowna, Zachodnia, Zefirowa.

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2024 roku  do 31 lipca 2024 roku

W wyniku rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami dzielnicy nr 3 w Koszalinie oraz członkami Rady Osiedla przylesie ustalono, że w ostatnim czasie głównym problemem jest zaśmiecanie miejsca przyrodniczo - krajobrazowego "Wąwozy grabowe" w tym gromadzenie się osób bezdomnych oraz spożywanie w tym miejscu alkoholu. Zaśmiecanie terenu oraz przebywanie tam osób bezdomnych wpływa negatywnie na wizerunek parku jak i całego osiedla. Problem zgłaszany był wielokrotnie podczas obchodów rejonu służbowego. We wskazanym miejscu w związku z nadchodzącym sezonem letnim powyższe osoby bezdomne stwarzają realne zagrożenie poprzez rozpalanie ognisk w strefie objętym zakazem rozpalania ognisk. W związku z powyższym podjeto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 4

st. sierż. Piotr HONCZAR

nr pokoju w Komisariacie: A19

nr telefonu kontaktowego: 477 841 493

nr telefonu komórkowego: 571 323 680

e-mail: dzielnicowy.koszalin4@sc.policja.gov.pl

Rejon służbowy:

ulice: Baczewskiego, Bauera, Bliska, Boczna, Bożka, Bukowa, Chełmska, Daleka, Dobra, Podlaska, Domańskiego, Fiałkowskiego, Fitio, Gajowa, Gąszczka, Goliszka, Górskiego, Grochowskiego, Jelec, Kajki, Kędzierzyńska, Kielecka, Kostenskiego, Krakowska, Kolorowa, Kujawska, Lelewela, Macierzy, Maćkowicza, Malownicza, Śniadeckich 6-10 i 9-31, Sudecka, Śląska, Śmiała, Śnieżka, Tradycji, Turowskiego, Warmińska, Wesoła, Weteranów, Własna, Wspólna, Żebrowskiego

obiekty: Stacja paliw Huzar, Szkoła Podstawowa nr 18.

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2024 roku do 31 lipca 2024 roku

Głównym problemem występującym na terenie rejonu służbowego nr 4 jest nieprzestrzeganie przpisu Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi tj. spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem w obrębie Marketu Biedronka mieszczącego się przy ul. Prostej 4. Problem dotyczy gromadzenia się i spożywania alkoholu głównie w godzinach popołudniowychprzez osoby nieprzestrzegające w/w przepisuw rejonie sklepu Biedronka. Problem ten jest o tyle uciążliwy, żeosoby gromadzące się w rejonie sklepu Biedronka oprócz spożywania alkoholu bardzo często załatwiają potrzebyw fizjologiczne przed samym sklepem, co jest bardzo uciążliwe dla personelu i klientów oraz okolicznych mieszkańców. Powyższy problem został ponownie zasygnalizowany dzielnicowemu przez mieszkańców podczas obchodu rejonu słuzbowego oraz Przewodniczącego rady Osiedla Bukowe.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 5

post. Blanka KALWASIŃSKA

nr pokoju w Komisariacie: A16

nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 614

nr telefonu komórkowego:571 323 694

e-mail: dzielnicowy.koszalin5@sc.policja.gov.pl

Rejon służbowy:

ulice: Darłowska, Fałata (P), Gdańska (P) 2-20, Giełdowa, Pileckiego, Jedności, Kopernika - Promenada, Kościuszki, Krucza, Mireckiego, Młyńska 46 - 76, Monte Cassino 2-6, Ogrodowa, Orląt Lwowskich, Partyzantów, Piastowska, Piłsudskiego 1- 93, Polionii - Plac, Rolna, Słupska (NP), Sportowa, Wybickiego, Zubrzyckiego, Zwycięstwa 105 - 121

obiekty: Amfiteatr,Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół Sportowych przy ul. Zwycięstwa 11, Zespół Szkół nr 7, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół Muzycznych, klub Studencki Kreślarnia, Tereny Podożynkowe, Góra Chełmska, Stacja Paliw Orlen.

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2024 roku do 31 lipca 2024 roku

Głównym problemem występującym na terenie rejonu słuzbowego nr V jest nielegalne wysypisko śmieci znajdujące sie na ul. Piłsudskiego przy klatce schodowej oznaczonej nr 79C. Znajdują sie tam odpady komunalne i budowlane nieznanego pochodzenia. Nielegalne wysypisko negatywnie wpływa na wizerunek osiedla ale również stanowi zagrożenie dla dzieci korzystających z pobliskiego placu zabaw. Problem był wielokrotnie zgłaszany podczas obchodu rejonu słuzbowego przez mieszkańców ul. Piłsudskiego jak i ulic przyległych. Mieszkańcy pozostają bezradni w próbach uporania sie z nim. W zwiazku z powyższym postanowiono przeprowadzić działania priorytetowe we skazanym rejonie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 6

st. post. Beata IGNACZAK

nr pokoju w Komisariacie: A17

nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 614

nr telefonu komórkowego: 571 323 679

e-mail: dzielnicowy.koszalin6@sc.policja.gov.pl

Rejon służbowy:

ulice: Chałubińskiego, Jutrzenki, Karłowicza, Kochanowskiego, Księżycowa, Leśna, Norwida, Nowowiejskiego, Ogińskiego, Promykowa, Reja, Ruszczyca, Sanatoryjna, Słoneczna, Sygietyńskiego, Waryńskiego, Wieniawskiego, Zamenhofa, Zorzy, Zwycięstwa 227 - 265, Saperów, Pancerników, Pograniczników, Synów Pułku, Czwartaków, Sianowska, Hubalczyków, Lotników, Waleczników, Zdobywców Wału Pomorskiego 58 - 80 i 41 - 91, Ułańska, Kadetów, Westerplatte (NP), Tęczy.

obiekty: Szpital Wojewódzki.

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2024 roku do 31 lipca 2024 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami rejonu służbowego nr 4 ustalono, że głównym problemem występujacym w oststnim czasie jest gromadzenie się osób spożywajacych alkohol w parku przy ulicy Czwartaków. Nasilenie następuje w okresie wiosennym oraz letnim szczególnie w godzinach wieczornych, gdzie osoby będące pod wpływem alkoholu niejednokrotnie zachowują się wulgarnie i agresywnie, co negatywnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców. Omawiany teren jest również nagminnie dewastowany i zaśmiecany. Powyższy temat poruszany był wielokrotnie przez okolicznych mieszkańców oraz przedstawicieli rady Osiedla Rokosowo, którzy stali sie bezradni w próbach uporania sie z problemem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 7

mł. asp. Radosław MICHAŁKOWICZ

nr pokoju w Komisariacie: A16

nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 408

nr telefonu komórkowego: 571 323 672

e-mail: dzielnicowy.koszalin7@sc.policja.gov.pl

Rejon służbowy:

ulice: Broniewskiego, Copina, Hołdu Pruskiego, Matejki, Moniuszki, Płsudskiego (P) 2-98, Szymanowskiego, Traugutta, Waryńskiego, Zgody, Zwycięstwa 123-261, Zientarskiego

obiekty: Szkoła Podstawowa nr 10.

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2024 roku do 31 lipca 2024 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami rejonu służbowego nr 7 ustalono, że istotnym problemem jest spożywanie alkoholu i niszczenie mienia przy ulicy Szymanowskiego w rejonie skweru PCK. Osoby będące pod wpływem alkoholu zakłócają spokój i porządek publiczny, zaśmiecają ulice i dokonują niszczenia mienia. największe nasilenie popełnianych wykroczeń występuje w godzinach popołudniowych i wieczornych, niezależnie od pory roku. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 8

sierż. Jakub KOPEĆ

nr pokoju w Komisariacie: A19

nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 146

nr telefonu komórkowego: 571 323 678

e-mail: dzielnicowy.koszalin8@sc.policja.gov.pl

Rejon służbowy:

ulice: 4 Marca 2-20, Andersa 18-34, Chełmońskiego, Claususa, grottgera, Kasprowicza, Konopnickiej, Korczaka, Piastowska, pocztowa, Racławicka, Reymonta, Staffa, Struga, Stawisińskiego, Targowa, Tetmajera, Wojska Polskiego, Plac Wolności, Wyspiańskiego, Zwycięstwa 114-200, Plac Zwycięstwa, Boya-Żeleńskiego, Żeromskiego, Żwirowa, Piaskowa

obiekty: II Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 7, Politechnika Koszalińska przy ul. Racławickiej, Sąd Rejonowy przy ul. Andersa.

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2024 roku do 31 lipca 2024 roku

Głównym problemem występujacym obecnie na terenie słuzbowym nr 8 jest zakłócanie ładu i porządku publicznego, wandalizm oraz demoralizacja mająca miejsce przy ulicy Władysława Andersa 22/Plac Wolnosci w Koszalinie. Znacząca ilosć występujących interwencji policji w godzinach nocnych jak i porannych, wpływa na obniżenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób przemieszczających się we wskazanym rejonie. Ponad to przez warunki lokalizacyjne w pobliżu placu tworzą się grupy osób nieletnich, które podczas spotkania nadużywaja alkoholu, zanieczyszczają trawniki oraz palą papierosy. Pracownicy placówek mieszczących sie przy lokalu oraz osoby które w oststnim czasie zakupiły nowe mieszkania przy ulicy Andersa 20 sygnalizują, że w zwiazku z narastającym problemem sytuacja staje się uciążliwa i niebezpieczna. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 9

st. sierż. Bartosz MICHALSKI

nr pokoju w Komisariacie: A16

nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 573

nr telefonu komórkowego: 571 323 673

e-mail: dzielnicowy.koszalin9@sc.policja.gov.pl

Rejon służbowy:

ulice: 4 Marca 23-33, Akacjowa, Altyrerzystów, Aroniowa, Azaliowa, Bartłomieja, Batorego, Bażanci, Bema, Bonifacego, Borówkowa, Botaniczna, Bożydara, Brzoskwiniowa, Bzów, Cedrowa, Chodkiewicza, Cicha, Cisowa, Cyprysowa, Czarneckiego, Czereśniowa, Czeremchowa, Czwartaków, Dębów, Daglezji, Daktylowa, Dereniowa, Żołnierzy 8 Dywizji, Dzierżęcińska, Grabowa, Gęsia, Głogowa, Gołębia, Grabowa, Hebanowa, Hubalczyków, Indycza, Jabłoniowa, Jagodowa, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jeziorna, Jeżynowa, Jodłowa, Kacza, Kadetów, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Krawiecka, Kupiecka, Laurowa, Leszczynowa, Liliowa, Limbowa, Lubiatowska, Łąkowa, Macieja, Mahoniowa, Malinowa, Mirtowa, Modrzewiowa, Morelowa, Mścisława, Mściwoja, Obrońców Helu, Obrońców Tobruky, Orzechowa, Palmowa, Pancerników, Pigwowa, Pankracego, Parkowa, Platanowa, Podchorążych, Polnych Kwiatów, Poziomkowa, Przepiórek, Przybysława, Ptasia, Sekwojowa, Sadowa, Sanatoryjna (P), Saperów, Serwacego, Sianowska, Słoneczna (P), Sosnowa, Sowińskiego, Strusia, Synów Pułku, Szwolażerów, Św. Wojciecha, Światowida, Świerkowa, Świętopełka, Tataraków, Topolowa 29-49, Truskawkowa, Tulipanów, Wiklinowa, Zielona, Zielone Wzgórze, Ziemowita, Zwycięstwa 202-361, Żarnowiecka, Żurawinowa

obiekty: Szkoła Podstawowa nr 3.

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2024 roku do 31 lipca 2024 roku

W wyniku przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami dzielnicy nr 9 oraz Członkami Rady Osiedla Rokosowo ustaloni, że głównym problemem w ostatnim czasie jest spożywanie alkoholu w obrębie pętli osobowej w zbiegu ulic Zwyciestwa, Czwartaków i Jaśminowej. W porze popołudniowej oraz wieczorno - nocnej dochodzi do naruszenia prawa w postaci zakłócenia ładu i porządku publicznego oraz zaśmiecania kompleksu. Odnotowano również przypadki niszczenia mienia. Głośne zachowanie budzi niepokój mieszkańców i uniemożliwia w swobodny sposób korzystać z placu zabaw. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie.

 

* (P) - numery parzyste (NP) - numery nieparzyste  

 

 

 

Powrót na górę strony