Komisariat I

Komisariat I

Dzielnicowi KP I

Siedziba:

ul. Słowackiego 11

75-009 Koszalin

Kierownik Rewiru:

mł. asp. Mateusz SAŁBUT

nr pokoju w Komisariacie: 32

nr telefonu kontaktowego: 47 78417 39

 

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 1

asp. szt. Mirosław Niewiński

nr pokoju w Komisariacie: A15
nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 530
nr telefonu komórkowego: 571 323 682

e-mail: dzielnicowy.koszalin1@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

ulice: Fałata, Gałczyńskiego, Monte Cassino 14-16, Okulickiego, Makuszyńskiego, Tuwima, Wańkowicza, Władysława IV (P) 22-64, Jana Pawła II-go numery 17 ,23 ,27,29
obiekty: Gimnazjum nr 7, Szkoła Podstawowa nr 17,Centrum Kształcenia Ustawicznego, Galeria Emka, Kościół Św. Ducha.

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2022 roku  do 31 lipca 2022 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z przewodniczącymi rad osiedli oraz rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 1 ustalono, że głównym problemem w rejonie jest gromadzenie się osób spożywających alkohol przy ulicy Kornela Makuszyńskiego 2. Osoby te często zakłócają również porządek publiczny. W przeważającej większości sprawcami wykroczeń są osoby bezdomne. Zjawisko występuje głównie w porze popołudniowej i wieczorowej, niezależnie od pory roku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 2

st. sierż. Agnieszka Marszał

nr pokoju w Komisariacie: A15
nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 567
nr telefonu komórkowego: 571 323 673

e-mail: dzielnicowy.koszalin2@sc.policja.gov.pl

 

Rejon Służbowy:

ulice: Gdańska (NP) do numeru 21, Jagoszewskiego, Jana Pawła II (NP) 1-15a, (P) 2-8, Spasowskiego, Staszica (NP) 17-21, Śniadeckich 1-7, Kołątaja,
obiekty: Stacja paliw BP Orion przy ul. Gdańskiej 21, Politechnika Koszalińska przy ul. Śniadeckich 2, Szkoła Podstawowa nr 21, Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Śniadeckich.

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2022 roku  do 31 lipca 2022 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z pracownikami spółdzielni mieszkaniowej KSM Przylesie im. Śniadeckich oraz rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 2 ustalono, że głównym problemem występującym na terenie dzielnicy nr 2 jest nieprzestrzeganie przepisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Problem dotyczy w głównej mierze spożywania alkoholu w rejonie Pizzerii „Grotta” znajdującej się przy ul. Śniadeckich 9. Często dochodzi również do zakłóceń porządku publicznego oraz zaśmiecania terenu znajdującego się w obrębie lokalu. Zjawisko występuje głównie w godzinach popołudniowych i wieczornych od godz. 16:00.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 3

st. asp. Bartosz Plota

nr pokoju w Komisariacie: 37
nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 573

nr telefonu komórkowego: 571 323 681

e-mail: dzielnicowy.koszalin3@sc.policja.gov.pl

 

Rejon Służbowy:

ulice: Chrzanowskiego, Doroszewskiego, Klemensiewicza, Kotarbińskiego, Krzyżanowskiego, Na Jamno, Na Skwierzynkę, Próchnika, Sierpińskiego, Tatarkiewicza, Wąwozowa, Wyki, Akademicka, Staszica 30-34,
Osiedle Jamno i Łabusz tj. ulice Błękitna, Bryza, Deszczowa, Gradowa, Gryfitów, Gwiezdna, Koronkowa, Miodowa, Orlików, Posagowa, Pogodna, Promowa, Rycerska, Siewna, Sołecka, Tkacka, Torfowa, Wichrowa, Wodnika, Widokowa, Złota, Żyzna, Jamneńska, Filtrowa, Dobrych Swatów, Gospodarska, Kmieca, Koszalińska, Północna, Kogucia, Julków Jamneńskich, Kwiatowa, Sprężarkowa, Polna, Klubowa, Południowa, Krótka, Szkolna, Wiatrów, Ariadna, Biwakowa, Farmerska, Korsarzy, Nadbrzeżna, Ratowników WOPR, Róży Wiatrów, Spacerowa, Starowiejska, Trzech Dębów, Turystyczna, Wikingów, Wilków Morskich, Wypoczynkowa, Letnia, Majówkowa, Paronamiczna, Srebrna, Szkolna, Wakacyjna, Wędrowna, Zachodnia, Zefirowa.

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2022 roku  do 31 lipca 2022 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami rejonu służbowego nr 3 ustalono, że istotnym problemem jest przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierujących poruszających się w rejonie bloków mieszkalnych przy ul. Akademickiej 11 - 13 i 19. Wyjścia z klatek schodowych z w/w bloków umiejscowione są bezpośrednio na ulicę, co przyczynia się do stwarzania zagrożenia dla ruchu pieszych. Mieszkańcy wskazanego rejonu twierdzą, że nadmierna prędkość pojazdów stwarza realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w trakcie przechodzenia przez przejścia dla pieszych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 4

mł. asp. Dariusz Wysocki

nr pokoju w Komisariacie: A20
nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 493
nr telefonu komórkowego: 571 323 680

e-mail: dzielnicowy.koszalin4@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

ulice: Baczewskiego, Bauera, Bliska, Boczna, Bożka, BukowaChełmska, Daleka, Dobra, Domańskiego, Fiałkowskiego, Fitio, Gajowa, Gąszczak, Goliszka, Górskiego, Grochowskiego, Jelec, Kajki, Kędzierzyńska, Kielecka, Kostenskiego, Krakowska, Kolorowa, Kujawska, Lelewela, , Lubuska, Macierzy, Maćkowicza, Malownicza, Małopolska, Mazowiecka, Mazurska, Młodości, Pieniężnego, Podlaska, Pomorska, Popiełuszki, Prosta, Radości, Rodła, Śiennickiego, Sierocińskiego, Staszica 2-8 i 1-11, Śniadeckich 6-10 i 9-31 Sudecka, Śląska, Śmiała, Śnieżka, Tradycji, Turowskiego, Warmińska, Wesoła, Weteranów, Wiekopolska, Własna, Wspólna, Żebrowskiego,  
obiekty: Stacja paliw Huzar, SP nr 18

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2022 roku  do 31 lipca 2022 roku

Głównym problemem występującym obecnie na terenie rejonu służbowego nr IV jest nieprzestrzeganie przepisu art 43 ' Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi tj. spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem najczęściej w obrębie Marketu Biedronka mieszczącego się przy ul Prostej 4. Towarzyszą temu wykroczenia polegające na zaśmiecaniu miejsca publicznego tj. art. 145kw. Polegają one najczęściej na pozostawianiu butelek i puszek po alkoholu oraz załatwianiu potrzeb fizjologicznych przez osoby grupujące się w tym miejscu. Powyższy problem został zasygnalizowany dzielnicowemu przez mieszkańców podczas obchodu rejonu służbowego. Wykroczenie to występuje od godzin porannych do godzin wieczornych, ze szczególnym nasileniem w okresie letnim. Market Biedronka usytuowany jest przy często uczęszczanej ulicy Prostej oraz przy ul Bukowej. Popełnianiu tych wykroczeń sprzyja usytuowanie marketu Biedronka, gdyż jego część jest osłonięta, co wpływa na poczucie bezkarności przez osoby grupujące się i popełniające wyżej wymienione wykroczenia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 5

sierż. szt. Łukasz Ciecharowski

nr pokoju w Komisariacie: 29
nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 163
nr telefonu komórkowego: 571 323 694

e-mail: dzielnicowy.koszalin5@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

ulice: Darłowska, Fałata (P), Gdańska (P) 2-20, Giełdowa, Pileckego, Jedności, Kopernika - Promenada, Kościuszki, Krucza, Mireckiego, Młyńska 46-76, Monte Cassino 2-6, Ogrodowa, Orląt Lwowskich, Partyzantów, Piastowska, Piłsudskiego 1-93, Polonii-Plac, Rejtana, Rolna,  Słupska (NP), Sportowa, Wybickiego, Zubrzyckiego, Zwycięstwa 105-121

obiekty: Amfiteatr, Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół Sportowych przy ul. Zwycięstwa 11, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 7, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół Muzycznych, Klub Studencki Kreślarnia, Tereny Podożynkowe, Góra Chełmska, Stacja Paliw Orlen.

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2022 roku  do 31 lipca 2022 roku

W wyniku przeprowadzonych obserwacji oraz informacji uzyskanych od mieszkańców podległego rejonu służbowego nr 5 ustalono, że głównym problemem w ostatnim czasie jest gromadzenie się osób spożywających alkohol w rejonie Szkoły Muzycznej przy ul. Fałata 32. Osoby popełniające wykroczenia z Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi nierzadko zakłócają też spokój i porządek publiczny oraz zaśmiecają miejsca publiczne. Nasilenie popełnianych wykroczeń występuje w godzinach popołudniowych i wieczornych, niezależnie od pory roku.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 6

st. sierż. Justyna Główczyńska

nr pokoju w Komisariacie: A17
nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 459
nr telefonu komórkowego: 571 323 674

e-mail: dzielnicowy.koszalin6@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

ulice: Chałubińskiego, Jutrzenki, Karłowicza, Kochanowskiego, Księżycowa, Leśna, Norwida, Nowowiejskiego, Ogińskiego, Promykowa, Reja, Ruszczyca, Sanatoryjna, Słoneczna, Sygietyńskiego, Waryńskiego, Wieniawskiego, Zamenhoffa, Zorzy, Zwycięstwa 227-265, Saperów, Pograniczników, Synów Pułku, Sianowska, Hubalczyków, Lotników, Walecznych, Zdobywców Wału Pomorskiego 58-80 i 41-91, Pancerniaków, Ułańska, Kadetów, Westerplatte 1-69.

obiekty: Szpital Wojewódzki.

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2022 roku  do 31 lipca 2022 roku

W wyniku spotkań z mieszkańcami rejonu służbowego nr 6 ustalono, że istotnym problemem występującym w ostatnim czasie jest złej jakości nawierzchnia drogi przy ul. Saperów. Ulica jest utwardzoną drogą gruntową z licznymi ubytkami. Zły stan nawierzchni utrudnia przemieszczanie się pieszym oraz zmusza kierujących do nagłych zmian kierunku jazdy, często „pod prąd”. Powyższe stwarza realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak również utrudnia mieszkańcom dojazd do posesji.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 7

sierż. szt. Radosław Michałkowicz

nr pokoju w Komisariacie: A16
nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 408
nr telefonu komórkowego: 571 323 672

e-mail: dzielnicowy.koszalin7@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

ulice: Broniewskiego, Chopina, Hołdu Pruskiego, Matejki, Moniuszki, Piłsudskiego (P) 2-98, Szymanowskiego, Traugutta, Waryńskiego, Zgody, Zwycięstwa 123-261, Zientarskiego,
obiekty: Szkoła Podstawowa nr 10  

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2022 roku  do 31 lipca 2022 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami rejonu służbowego nr 7 ustalono, że istotnym problemem jest spożywanie alkoholu i niszczenie mienia na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 w Koszalinie przy ul. Chopina 42. Sprawcy wykroczeń będąc pod wpływem alkoholu zakłócają również spokój i porządek publiczny oraz zaśmiecają miejsca publiczne. Nasilenie popełnianych wykroczeń występuje w godzinach popołudniowych i wieczornych, niezależnie od pory roku.

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 8

st. post. Jakub Kopeć

nr pokoju w Komisariacie: A20
nr telefonu komórkowego: 571 323 678

e-mail: dzielnicowy.koszalin8@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

ulice: 4 Marca 2-20, Andersa 18-34, Chełmońskiego, Clauciussa, Grottgera, Kasprowicza, Konopnickiej, Korczaka, Piastowska, Pocztowa, Racławicka, Reymonta, Staffa, Struga, Stawisińskiego, Targowa, Tetmajera, Wojska Polskiego, Plac Wolności, Wyspiańskiego, Zwycięstwa 114-200, Plac Zwycięstwa, Boya-Żeleńskiego, Żeromskiego, Żwirowa, Piaskowa,
obiekty: II Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 7, Politechnika Koszalińska przy ul. Racławickiej  

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2022 roku  do 31 lipca 2022 roku

W wyniku rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 8 ustalono, że istotnym problemem jest parkowanie pojazdów na ulicy oraz chodniku przy ul. Wojska Polskiego 47. Sytuacja ta zmusza kierujących do przekraczanie podwójnej linii ciągłej w celu ominięcia zaparkowanych pojazdów. Osoby popełniające wykroczenie nieprawidłowego parkowania, przyczyniają się do tworzenia realnego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz to utrudniania korzystania z chodnika. Zjawisko sprzyja również tworzeniu się korków. Problem występuje głównie w godzinach popołudniowych, niezależnie od pory roku.

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 9 

sierż. Sabrina Mośko

nr pokoju w Komisariacie: A20
nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 143
nr telefonu komórkowego: 571 323 679

e-mail: dzielnicowy.koszalin9@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

ulice: 4 Marca 23-33, Akacjowa, Altylerzystów, Aroniowa, Azaliowa, Bartłomieja, Batorego, Bażancia, Bema, Bonifacego, Borówkowa, Botaniczna, Bożydara, Brzoskwiniowa, Bzów, Cedrowa, Chodkiewicza, Cicha, Cisowa, Cyprysowa, Czarneckiego, Czeremchowa, Czereśniowa, Czwartaków, Dębów, Daglezji, Daktylowa, Dereniowa, Żołnierzy 8. Dywizji, Dzierżęcińska, Gerberowa, Gęsia, Głogowa, Gołębia, Grabowa, Hebanowa, Hubalczyków, Indycza, Jabłoniowa, Jagodowa, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jeziorna, Jeżynowa, Jodłowa, Kacza, Kadetów, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Krawiecka, Kupiecka, Laurowa, Leszczynowa, Liliowa, Limbowa, Lubiatowska, Łąkowa, Macieja, Mahoniowa, Malinowa, Mirtowa, Modrzewiowa, Morelowa, Mścisława, Mściwoja, Obrońców Helu, Obrońców Tobruky, Orzechowa, Palmowa, Pancerniaków, Pigwowa, Pankracego, Parkowa, Platanowa, Podchorążych, Polnych Kwiatów, Poziomkowa, Przepiórek, Przybysława, Ptasia, Sekwojowa, Sadowa, Sanatoryjna (P), Saperów, Serwacego, Sianowska, Słoneczna (P), Sosnowa, Sowińskiego, Strusia, Synów Pułku, Szwoleżerów, Św. Wojciecha, Światowida, Świerkowa, Świętopełka, Tataraków, Topolowa 29-49, Truskawkowa, Tulipanów, Wiklinowa, Zielona, Zielone Wzgórze, Ziemowita, Zwycięstwa  202-361, Żarnowiecka, Żurawinowa.
obiekty: Zespół Szkół nr 11,  

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2022 roku  do 31 lipca 2022 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z Radą Osiedla Rokosowo oraz rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 9 ustalono, że w ostatnim czasie głównym problemem w rejonie jest grupowanie się młodzieży na Placu zabaw „Misiowa Dolina” przy ul. Cedrowej. W porze popołudniowej oraz wieczorowo-nocnej dochodzi do naruszeń prawa w postaci zakłóceń spokoju i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu. Odnotowano również przypadki niszczenia mienia.

 

* (P) - numery parzyste (NP) - numery nieparzyste  

 

 

 

Powrót na górę strony