Dzielnicowi - Będzino

Dzielnicowi - Będzino

Dzielnicowi - Będzino

Siedziba:

Komisariat Policji w Mielnie

ul. 6-Marca 6

76-032 Mielno

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach pilnych zadzwoń pod nr 112

 

Rejon I 

mł. asp. Marcin LISOWSKI

nr pokoju w Komisariacie: 13

nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 834

nr telefonu komórkowego: 571 323 675

e-mail: dzielnicowy.bedzino1@sc.policja.gov.pl

Rejon służbowy; 

Dobiesławiec, Podamirowo, Mścice, Łubniki, Pakosław, Przybyradz, Strzeżenice, Dobre, Dobre Małe, Świercz, Stoisław, Barninek.

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2024 roku do 31 lipca 2024 roku

W wyniku przeprowadzonych obserwacji oraz mając na względzie zgłoszenia od mieszkańców ustalono, że głównym występującym problemem występującym obecnie na terenie rejonu służbowego nr 1 w gm. Będzino jest nie przestrzeganie przepisu art. 43 ' Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, tj. Spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, najczęściej w pobliżu slkepu "ADI" w miejscowości Mścice przy ulicy Dworcowej 29. Towarzyszy przy tym zakłócanie ładu i porządku publicznego przez osoby grupujące sie w tym miejscu,  zaśmiecaniu terenu przyległego oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych przez ww sprawców. Wykroczenia te, występują głównie w godzinach 8-20. Sklep usytuowany jest w pobliżu budynków mieszkalnych, dworca PKP, głównego ciągu komunikacyjnego do miejscowości Stoisław. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego, którego celem jest wyeliminowanie zachowań niezgodnych z prawem.

 

Rejon II

sierż. szt. Tymoteusz MAJEWSKI

nr pokoju w Komisariacie: 12

nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 832

nr telefonu komórkowego: 571 323 683

e-mail: dzielnicowy.bedzino2@sc.policja.gov.pl

Rejon służbowy; 

Dobrzyca, Wiciąże Pierwsze, Podbórz, Smolne, Strachomino, Strzepowo, Tymień, Wierzchomino, Wierzchominko, Miłogoszcz

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2024 roku do 31 lipca 2024 roku

Głównym problemem występującym obecnie na terenie rejonu służbowego nr 2 w gm. Będzino jest nie przestrzeganie przepisu art 43 ' Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi tj. spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem najczęściej w pobliżu sklepu „u Anny” w miejscowości Wierchomino 17A. Towarzyszy przy tym zakłócanie ładu i porządku publicznego tj. art. 51§1 kw i art. 51§2 kw przez osoby grupujące się w tym miejscu. Wykroczenie to występuje w godzinach od 12-20, oraz art. 140 kw dotyczące załatwiania potrzeb fizjologicznych przez ww sprawców. Sklep ten usytuowany jest w pobliżu budynków mieszkalnych oraz placów zabaw na których bawią się małe dzieci. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego, którego celem jest wyeliminowanie zachowań niezgodnych z prawem.

 

Rejon III

p.o. mł. asp. Marcin LISOWSKI

nr pokoju w Komisariacie: 13

nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 837

nr telefonu komórkowego: 571 323 675

e-mail: dzielnicowy.bedzino3@sc.policja.gov.pl

Rejon służbowy; 

Będzino, Będzinko, Barnin, Zagaje, Kiszkowo, Dworek, Kładno, Pleśna, Komory, Łękno, Mączno, Łasin Koszaliński, Kazimierz Pomorski, Łopienica, Popowo, Ziębrze, Skrzeszewo, Słowienkowo, Borkowice, Śmiechów, Uliszki.

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2024 roku do 31 lipca 2024 roku

Głównym problemem występującym obecnie na terenie rejonu służbowego nr 3 w gm. Będzino zły jest t nie przestrzeganie przepisu art 43 ' Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi na terenie miejsca rekreacji sportowej w miejscowości Będzino w sąsiedztwie posesji 36A a numerem 47. Osoby dorosłe oraz młodzież grupują się we wskazanym miejscu, gdzie spożywają alkohol. Towarzyszy przy tym zakłócanie ładu i porządku publicznego. Wykroczenia te, występują w godzinach popołudniowych i wieczornych z nasileniem na okres wiosenno-letni. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego, którego celem jest wyeliminowanie zachowań niezgodnych z prawem.

 

Powrót na górę strony