Dzielnicowi - Będzino

Dzielnicowi - Będzino

Dzielnicowi - Będzino

Siedziba:

Komisariat Policji w Mielnie

ul. 6-Marca 6

76-032 Mielno

 

 

 

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112.

Rejon I

mł. asp. Marcin LISOWSKI

nr pokoju w Komisariacie: 13

nr telefonu kontaktowego: 47 7841834
nr telefonu komórkowego: 571 323 675

e-mail: dzielnicowy.bedzino1@sc.policja.gov.pl

Rejon służbowy: Dobiesławiec, Podamirowo, Mścice, Łubniki, Pakosław, Przybyradz, Strzeżenice, Dobre, Dobre Małe, Świercz, Stoisław, Barninek.

 

Cel działania priorytetowego na okres od 1 sierpnia 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku

W wyniku przeprowadzonych obserwacji oraz po analizie zgłoszeń od mieszkańców ustalono, że w rejonie slkepu spożywczego Lewiatan we Mścicach przy ul. Koszalińskiej 73, dochodzi do spożywania alkoholu. Uzyskano informację, że osoby dorosłe oraz młodzież, grupują się za budynkiem, gdzie spożywają alkohol czemu towarzyszyć maja zakłócenia ładu i porządku publicznego oraz czyny budzące zagrożenie wśród innych mieszkańców.

 

Rejon II

sierż. szt, Tymoteusz MAJEWSKI

nr pokoju w Komisariacie: 12

nr telefonu kontaktowego: 47 7841832
nr telefonu komórkowego: 571 323 683

e-mail: dzielnicowy.bedzino2@sc.policja.gov.pl

Rejon służbowy: Dobrzyca, Wiciąże Pierwsze, Podbórz, Smolne, Strachomino, Strzepowo, Tymień, Wierzchomino, Wierzchominko, Miłogoszcz

 

Cel działania priorytetowego na okres od 1 sierpnia 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku

Głównym problemem występującym obecnie na terenie rejonu służbowego nr II w gm. Będzino jest nie przestrzeganie przepisu art 43 ' Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi tj. spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem najczęściej w pobliżu sklepu „GROSZEK” w miejscowości Tymień 26A. Towarzyszy przy tym zakłócanie ładu i porządku publicznego tj. art. 51§1 kw i art. 51§2 kw przez osoby grupujące się w tym miejscu. Wykroczenie to występuje w godzinach od 10:00 do 19:00, oraz art. 140 kw dotyczące załatwiania potrzeb fizjologicznych przez ww sprawców. Sklep ten usytuowany jest w pobliżu budynków mieszkalnych oraz placów zabaw na których bawią sę małe dzieci.

 

Rejon III

asp. Ariel SEPIOŁO

nr pokoju w Komisariacie: 13

nr telefonu kontaktowego: 47 7841837
nr telefonu komórkowego: 571 323 688

e-mail: dzielnicowy.bedzino3@sc.policja.gov.pl

Rejon służbowy: Będzino, Będzinko, Barnin, Zagaje, Kiszkowo, Dworek, Kładno, Pleśna, Komory, Łękno, Mączno, Łasin Koszaliński, Kazimierz Pomorski, Łopienica, Popowo, Ziębrze, Skrzeszewo, Słowienkowo, Borkowice, Śmiechów, Uliszki.

 

Cel działania priorytetowego na okres od 1 sierpnia 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku

Głównym problemem występującym obecnie na terenie rejonu służbowego nr III w gm. Będzino zły jest stan drogi szutrowej na odcinku 5 kilometrów biegnącej przez miejscowość Komory - nr działki 38/3, Dobrzyca - nr działki 474, Słowienkowo nr działek - 67/2, 67/1, 81/4, 52 oraz 49/1. Występuja tam ubytki materiału nawierzchni tworząc zagłębienia, które stanowią zagrożenie dla użytkowników drogi. Ponadto, mieszkańcy sygnalizują nadmierne łamanie przepisów ruchu drogowego przez użytkowników drogi, którzy przekraczają dozwoloną prędkość. Nadmierna prędkość w połączeniu ze złym stanem nawierzchni może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Powrót na górę strony