Dzielnicowi - Będzino

Dzielnicowi - Będzino

Dzielnicowi - Będzino

Siedziba:

Komisariat Policji w Mielnie

ul. 6-Marca 6

76-032 Mielno

 

 

 

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112.

Rejon I

sierż. szt. Paweł Pawłowski

nr pokoju w Komisariacie: 13

nr telefonu kontaktowego: 47 7841834
nr telefonu komórkowego: 571 323 675

e-mail: dzielnicowy.bedzino1@sc.policja.gov.pl

Rejon służbowy: Dobiesławiec, Podamirowo, Mścice, Łubniki, Pakosław, Przybyradz, Strzeżenice, Dobre, Dobre Małe, Świercz, Stoisław, Barninek

Cel działania priorytetowego na okres od 1sierpnia 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z sołtysami sołectw oraz rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr I gm Będzino ustalono, że głównym problemem w rejonie jest grupowanie się osób i spożywanie alkoholu w miejscowości Stoisław 6 – pomiędzy sklepem spożywczym ADI, a terenami działek rekreacyjno- ogrodowych. Wykroczenia, których się dopuszczają występują w godzinach porannych jak i popołudniowych niezależnie od pory roku. Teren, w którym występuje zagrożenie jest ogólnodostępny. Osoby grupują się przed wejściem do działek rekreacyjno - ogrodowych ze względu na fakt, że znajduje się tam teren zielony. Stwarza to możliwość wystąpienia niewłaściwego zachowania, szerzenia wulgaryzmów, zanieczyszczenia miejsca publicznego. Administratorem ww terenu są wszyscy właściciele działek rekreacyjno - ogrodowych i częściowo Gmina Biesiekierz. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzenia działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

Rejon II

sierż. Kacper Tomczak

nr pokoju w Komisariacie: 12

nr telefonu kontaktowego: 47 7841832
nr telefonu komórkowego: 571 323 683

e-mail: dzielnicowy.bedzino2@sc.policja.gov.pl

Rejon służbowy: Dobrzyca, Wiciąże Pierwsze, Podbórz, Smolne, Strachomino, Strzepowo, Tymień, Wierzchomino, Wierzchominko, Miłogoszcz

Cel działania priorytetowego na okres od 1sierpnia 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku

W wyniku obserwacji własnej oraz po odbyciu rozmów z mieszkańcami miejscowości Smolne oraz Dobrzyca ustalono, że w miejscowości Dobrzyca na odcinku od zjazdu do miejscowości Smolne przez kolejne 300 metrów w kierunku Smolnego dochodzi do znacznych utrudnień w ruchu kołowym pojazdów co stwarza bezpośrednie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym we wskazanym miejscu. Zagrożenie występuje w godzinach 9-18 ze szczególnym nasileniem w okresie weekendowym. Przyczyny problemu należy upatrywać w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodów botanicznych Hortulus. Duża liczba odwiedzających turystów i niewystarczająca liczba miejsc parkingowych powoduje, że pojazdy parkowane są po obu stronach jezdni tym samym w znacznym stopniu utrudniając ruch. Pomimo próśb parkingowych o parkowanie tylko po jednej stornie jezdni, osoby odwiedzające ogrody Hortulus nie stosują się do tych zaleceń tłumacząc się brakiem znaków zakazu zatrzymywania się i postoju. Mieszkańcy oczekują rozwiązania powyższego problemu i udrożnienia ruchu w tym miejscu.

Rejon III

asp. Ariel Sepioło

nr pokoju w Komisariacie: 13

nr telefonu kontaktowego: 47 7841837
nr telefonu komórkowego: 571 323 688

e-mail: dzielnicowy.bedzino3@sc.policja.gov.pl

Rejon służbowy: Będzino, Będzinko, Barnin, Zagaje, Kiszkowo, Dworek, Kładno, Pleśna, Komory, Łękno, Mączno, Łasin Koszaliński, Kazimierz Pomorski, Łopienica, Popowo, Ziębrze, Skrzeszewo, Słowienkowo, Borkowice, Śmiechów, Uliszki  

Cel działania priorytetowego na okres od 1sierpnia 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań i rozmów z mieszkańcami oraz zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa ustalono, że głównym problemem występującym obecnie na terenie rejonu służbowego nr III gm. Będzino jest nie przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez kierujący poruszających się w miejscowości Kazimierz Pomorski,
a w szczególności notorycznym przekraczaniem dozwolonej prędkości. Problem ten występuje na całym odcinku drogi biegnącej przez ww miejscowość. Jadąc w kierunku miejscowości Niegoszcz na końcu miejscowości Kazimierz Pomorski znajduje się plac zabaw dla dzieci, który umiejscowiony jest w bezpośredniej bliskości z jezdnią. Stanowi to szczególne zagrożenie dla dzieci uczęszczających na plac zabaw. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działań mających na celu poprawienie bezpieczeństwa pieszych w tym rejonie.

Powrót na górę strony