Dzielnicowy-Świeszyno - Komenda Miejska Policji w Koszalinie

Dzielnicowy-Świeszyno

Dzielnicowy-Świeszyno

Zespół Dzielnicowych w Świeszynie

Siedziba:

76-024 Świeszyno 15

nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 207, 94 316 12 97

nr pokoju w Komisariacie Policji II w Koszalinie: 160

 

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112.

 

Świeszyno, gmina położona na południe od Koszalina, graniczy z Koszalinem i gminami: Manowo, Biesiekierz, Tychowo, Białogard. Ze względu na duże kompleksy leśne, bogate w zwierzynę łowną i runo leśne, gmina ma charakter rolniczo - turystyczny. Turystów przyciągają trzy ciekawie położone jeziora: Hajka, Czarne i Niedalino oraz malowniczo wijąca się rzeka Radew - szlak wędrownych ryb łososiowatych.

 

Rejon I

asp. Rafał Olesiński

nr telefonu komórkowego:571 323 699

nr pokoju w Komisariacie Policji II w Koszalinie: 160

e-mail: dzielnicowy.swieszyno1@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

Bagno, Biała Kępa, Brzeźniki, Chłopska Kępa, Kępa Świeszyńska, Krokowo, Olszak, Świeszyno, Włoki, Bardzlino, Czacz, Czaple, Golica, Kurozwęcz, Niedalino, Sieranie, Strzekęcino, Węgorki, Zegrzyn, Zegrze Pomorskie. 

 

Cel działania priorytetowego na okres od  31 stycznia 2021 roku do 31 lipca 2021 roku

W wyniku przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami osiedla położonego na północ od drogi wojewódzkiej 167 w miejscowości Czacz, posesji 1E - 77 ustalono, że problemem występującym na terenie rejonu służbowego 1 gm. Świeszyno, jest problem braku oświetlenia drogi prowadzącej do ich posesji. Z drogi dojazdowej do osiedla korzysta wiele osób, w tym dzieci. Droga nie posiada oddzielonego pasa dla ruchu pieszego i pasa dla ruchu kołowego, co oznacza, że po drodze tej przemieszczają się zarówno piesi jak i pojazdy. Brak oświetlenia tej drogi, zwłaszcza po zmroku lub w złych warunkach atmosferycznych stwarza realne zagrożenie, że idący jej poboczem piesi nie będą dostatecznie widoczni dla kierujących pojazdami i może to skutkować potrąceniami, niekontrolowanymi reakcjami kierujących na mogące się pojawić niespodziewane sytuacje
w obrębie pasa ruchu.

 

Rejon II

st. sierż. Mateusz Borej

nr pokoju w Komisariacie Policji II w Koszalinie:146

nr telefonu komórkowego:571 323 701

e-mail: dzielnicowy.swieszyno2@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

Dunowo, Giezkowo, Jarzyce, Konikowo, Niekłonice, Czersk Koszaliński, Chałupy, Mierzym, Kłokęcin

 

Cel działania priorytetowego na okres od  31 stycznia 2021 roku do 31 lipca 2021 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z przewodniczącymi Rady Gminy Świeszyno, spotkań z Sołtysami oraz rozmów z mieszkańcami rejonu służbowego nr 2 Gminy Świeszyno Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji II w Koszalinie ustalono, że jednym z głównych problemóww rejonie jest nadmierna prędkość z jaką poruszają się pojazdy po drodze gminnej nr 128002Z w miejscowości Giezkowo. Kierujący stwarzają realne zagrożenie dla pieszych uczestników ruchu oraz osób poruszających się rowerami. W Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, to miejsce jest często wskazywane przez mieszkańców. W związku z powyższym w celu wyeliminowania tego typu zdarzeń podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego.

 

Kierownik Rewiru:

asp. szt. Karol Grembowski

nr pokoju w Komisariacie: 115
nr telefonu kontaktowego: 47 7841495

nr telefonu komórkowego; 667 094 256