Dzielnicowi-Manowo

Dzielnicowi-Manowo

Dzielnicowi - Manowo

Siedziba:

Komisariat Policji II

ul. krakusa i Wandy 11

75-078 Koszalin

 

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach pilnych zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Gmina Manowo położona jest w środkowej części powiatu koszalińskiego. Od strony południowej graniczy z gminą Bobolice, od zachodniej z gminą Świeszyno, a od wschodu z gminą Polanów. Granicę północną wyznacają misto Koszalin oraz gmina Sianów. Obszar gminy Manowo zajmuje powierzchnię ok 19 tys. ha. Gmine zamieszkuje około 6,5 tysiaca mieszkańców. W jej obrębie znajduje się 23 miejscowości, a zdecydowana ich większość posiada zwarty charakter zabudowy. Kompleksy leśne, liczne jeziora, rzeki i pola stwarzają unikalne warunki przyrodniczo - krajobrazowe. Dodatkowymi atutami są zabytki archeologiczne i architektoniczne. Jeśli do całości doda się czyste środowisko (na terenie tych nie ma uciążliwego przemysłu) to Manowo można zaliczyć do gmin o atrakcyjnych warunkach turystycznych.

 

Rejon I

mł. asp. Mateusz BOREJ

nr telefonu komórkowego: 571 323 702

nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 207

e-mail: dzielnicowy.manowo1@sc.policja.gov.pl

nr pokoju w Komisariacie Policji II w koszalinie:137

 

Rejon służbowy:

Gajewo, Grąpa, Grzybnica, Grzybniczka, Jagielno, Kliszno, Kopanino, Lisowo, Mostowo, Poniki, Rosnowo, Wiewiórowo, Wyszewo, Zacisze.

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2024 roku do 31 lipca 2024 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań ze społecznością lokalną rejonu służbowego nr 1 Gminy Manowo oraz na podstawie konsultacji z Sołtysem ustalono, że jednym z głównych problemów w rejonie jest stan infrastruktury drogowej w miejscowości Rosnowo. We wskazanym miejscu, tj. droga w miejscowości Rosnowo, prowadząca do Ośrodka Wypoczynkowego "Radew", działka nr 233 i 275, stan nawierzchni jest w bardzo złym stanie technicznym. Pod wpływem opadów tworzą się wyrwy i wykoje, co w znacznym stopniu utrudnia przejazd, szczególnie samochodem osobowym. Z uwagi na częste korzystanie z tego odcinka drogi przez pieszych oraz rowerzystów jej stan stwarza realne zagrożenie bezpieczeństwa dla jej użytkowników. Brak chodnika powoduje konieczność korzystania z drogi przez rowerzystów, samochody i pieszych a stan nawierzchni zmusza do omijania dziur, co powoduje realne zagrożenie dla uczestników ruchu. W związku z powyższym podjęto decyzję o wystąpieniu do właściwych instytucji w Manowie, którego celem  jest przeprowadzenie działania priorytetowego na omawianym terenie, efektem którego będzie wyeliminoiwanie przedmiotowego problemu i zagrożeń w ruchu drogowym.

 

 

Rejon II

st. sierż. Sebastian SZCZEPANIK

nr telefonu komórkowego: 571 323 695

nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 207

e-mail: dzielnicowy.manowo2@sc.policja.gov.pl

nr pokoju w Komisariacie Policji II w koszalinie:160

 

Rejon służbowy:

Bonin, Cewlino, Dęborogi, Kopanica, Kostrzewa, Manowo, Policko, Wyszebórz.

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2024 roku do 31 lipca 2024 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań ze społecznością lokalną rejonu służbowego nr 2 Manowo oraz na podstawie konsultacji z Sołtysem Manowo, a także na podstawie własnych spostrzeżeń ustalono, że głównym probleem w rejonie służbowym jest zły stan infrastruktury drogowej przy ul. Orzechowej w Manowie. We wskazanym miejscu jest nawierzchnia gruntowa, w której pod wpływem opadów tworzą się koleiny i wyboje, co w znacznym stopniu uniemożliwia przejazd szczególnie samochodom osobowym jak i również zagraża to uczestnikom ruchu pieszego poruszających się poboczem. Wyrównanie nieutwardzonej  długości ulicy Orzechowej odbywa się doraźnie z reguły dwa razy do roku i zdarza się często, że zaraz potem występują opady atmosferyczne i bardzo szybko powstają nowe koleiny. W związku z powyższym podjęto decyzję o wystąpieniu do właściwych instytucji gminnych z wnioskiem o przeprowadzenie działania priorytetowego mających na celu modernizację opisywanej ulicy wraz z budową chodnika wzdłuż drogi, celem wyeliminowania zagrożenia w ruchu drogowym.

 

 

Kierownik Rewiru:

podkom. Karol GREMBOWSKI

nr pokoju w Komisraiacie Policcji II w Koszalinie: 115

nr telefonu komórkowego: 571 323 259

nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 495

 

Powrót na górę strony