Dzielnicowi-Manowo - Komenda Miejska Policji w Koszalinie

Dzielnicowi-Manowo

Dzielnicowi-Manowo

Dzielnicowi-Manowo

Siedziba:

Komisariat Policji II

ul. Krakusa i Wandy 11

75-078 Koszalin

 

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112.

 

Gmina Manowo położona jest w środkowej części powiatu koszalińskiego. Od strony południowej graniczy z gminą Bobolice, od zachodu z gminą Świeszyno, a od wschodu z gminą Polanów. Granicę północną wyznaczają miasto Koszalin oraz gmina Sianów. Obszar gminy Manowo zajmuje powierzchnię ok. 19 tys. ha. Gminę zamieszkuje ok. 6,5 tys. mieszkańców. W jej obrębie znajdują się 23 miejscowości, a zdecydowana ich większość posiada zwarty charakter zabudowy. Kompleksy leśne, liczne jeziora, rzeki i pola stwarzają unikalne warunki przyrodniczo - krajobrazowe. Dodatkowymi atutami są zabytki archeologiczne i architektoniczne. Jeżeli do całości doda się czyste środowisko (na terenach tych nie ma uciążliwego przemysłu) to Manowo można zaliczyć do gmin o atrakcyjnych warunkach turystycznych.  

 

Rejon I

sierż.szt. Paweł Janik

nr telefonu komórkowego: 571 323 702

nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 207

e-mail: dzielnicowy.manowo1@sc.policja.gov.pl

nr pokoju w Komisariacie Policji II w Koszalinie: 160

 

Rejon służbowy:

Gajewo, Grąpa, Grzybnica, Grzybniczka, Jagielno, Kliszno, Kopanino, Lisowo, Mostowo, Poniki, Rosnowo, Wiewiórowo, Wyszewo, Zacisze

 

Cel działania priorytetowego na okres od  31 stycznia 2021 roku do 31 lipca 2021 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z przewodniczącymi Rady Gminy Manowo, spotkań z Sołtysami oraz rozmów z mieszkańcami rejonu służbowego nr Manowo 1 Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji II w Koszalinie ustalono, że jednym z głównych problemów w rejonie jest nadmierna prędkość z jaką poruszają się pojazdy po drodze powiatowej w miejscowości Wyszewo na wysokości nr. 18, przy Gminnym Ośrodku Kultury. Kierujący stwarzają realne zagrożenie dla pieszych uczestników ruchu oraz osób poruszających się rowerami w związku z czym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem. Nie odnotowano na tym odcinku drogi zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa ani zdarzeń w SWD, w/w działania wiążą się ze zgłoszeniami mieszkańców, celem zamontowania progów zwalniających.

 

Rejon II

sierż.szt. Agnieszka Hołda

nr telefonu komórkowego: 571 323 695

nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 207

e-mail: dzielnicowy.manowo2@sc.policja.gov.pl

nr pokoju w Komisariacie Policji II w Koszalinie: 139

 

Rejon służbowy:

Bonin, Cewlino, Dęborogi, Kopanica, Kostrzewa, Kretomino, Manowo, Policko, Wyszebórz.

Cel działania priorytetowego na okres od  31 stycznia 2021 roku do 31 lipca 2021 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z przewodniczącymi Rady Gminy Manowo, spotkań z Sołtysami oraz rozmów z mieszkańcami rejonu służbowego nr 2 Gminy Manowo Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji II w Koszalinie ustalono, że jednym z głównych problemów w rejonie jest nadmierna prędkość z jaką poruszają się pojazdy po drodze gminnej w miejscowości Kretomino przy ul. Rolnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Grzybową do wyjazdu na DK 11. Kierujący stwarzają realne zagrożenie dla pieszych uczestników ruchu oraz osób poruszających się rowerami. W związku z czym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem poprzez zamontowanie na tym odcinku drogi progu zwalniającego. Nie odnotowano na tym odcinku drogi zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa ani zdarzeń w SWD.

 
 

Kierownik Rewiru:

asp. szt. Karol Grembowski

nr pokoju w Komisariacie: 115
nr telefonu kontaktowego: 47 7841495

nr telefonu komórkowego; 667 094 256