Dzielnicowi-Manowo

Dzielnicowi-Manowo

Dzielnicowi-Manowo

Siedziba:

Komisariat Policji II

ul. Krakusa i Wandy 11

75-078 Koszalin

 

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112.

 

Gmina Manowo położona jest w środkowej części powiatu koszalińskiego. Od strony południowej graniczy z gminą Bobolice, od zachodu z gminą Świeszyno, a od wschodu z gminą Polanów. Granicę północną wyznaczają miasto Koszalin oraz gmina Sianów. Obszar gminy Manowo zajmuje powierzchnię ok. 19 tys. ha. Gminę zamieszkuje ok. 6,5 tys. mieszkańców. W jej obrębie znajdują się 23 miejscowości, a zdecydowana ich większość posiada zwarty charakter zabudowy. Kompleksy leśne, liczne jeziora, rzeki i pola stwarzają unikalne warunki przyrodniczo - krajobrazowe. Dodatkowymi atutami są zabytki archeologiczne i architektoniczne. Jeżeli do całości doda się czyste środowisko (na terenach tych nie ma uciążliwego przemysłu) to Manowo można zaliczyć do gmin o atrakcyjnych warunkach turystycznych.  

 

Rejon I

sierż. szt. Natalia Kaczmarek

nr telefonu komórkowego: 571 323 702

nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 207

e-mail: dzielnicowy.manowo1@sc.policja.gov.pl

nr pokoju w Komisariacie Policji II w Koszalinie: 137

 

Rejon służbowy:

Gajewo, Grąpa, Grzybnica, Grzybniczka, Jagielno, Kliszno, Kopanino, Lisowo, Mostowo, Poniki, Rosnowo, Wiewiórowo, Wyszewo, Zacisze

Cel działania priorytetowego na okres od 1sierpnia 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku

W związku ze zgłoszeniami z instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek głównym problemem jest niedopełnienie obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości lub nieczytelne jej oznaczenie na terenie miejscowości Grzybnica gm. Manowo. Prawidłowe oznaczenie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna podczas dojazdu w celu ratowania życia i zdrowia, a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, Brak oznaczenia z numerem porządkowym posesji powoduje znaczne w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.

 

Rejon II

st. post. Sebastian Szczepanik

nr telefonu komórkowego: 571 323 695

nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 207

e-mail: dzielnicowy.manowo2@sc.policja.gov.pl

nr pokoju w Komisariacie Policji II w Koszalinie: 160

 

Rejon służbowy:

Bonin, Cewlino, Dęborogi, Kopanica, Kostrzewa, Kretomino, Manowo, Policko, Wyszebórz.

Cel działania priorytetowego na okres od 1sierpnia 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku

W wyniku przeprowadzonych rozmów z Sołtysem miejscowości Manowo, mieszkańcami ulicy Cisowej i ulic przyległych ustalono, że problemem występującym na terenie rejonu służbowego nr 2 gminy Manowo Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji II w Koszalinie jest problem braku oświetlenia drogi prowadzącej do ich posesji. Z tego odcinka drogi korzysta wiele osób w tym dzieci tam mieszkające. Droga ta jest uczęszczana również przez kierujących pojazdami. Brak oświetlenia tej drogi stwarza zagrożenie dla pieszych uczestników ruchu drogowego, którzy są niedostatecznie widoczni dla kierujących i może skutkować to np. potrąceniami pieszych. Kolejnym zagrożeniem jest niebezpieczeństwo, że w miejscu tym może dochodzić do rozbojów oraz innych przestępstw dokonywanych na osobach poruszających się tą drogą, gdyż po zmroku panuje tam ciemność. Jest to droga znajdująca się na uboczu miejscowości Manowo co może być zachętą dla sprawców do popełnienia tego typu przestępstw.

 

 

Kierownik Rewiru:

asp. szt. Karol GREMBOWSKI

nr pokoju w Komisariacie: 115
nr telefonu kontaktowego: 47 7841495

nr telefonu komórkowego; 667 094 256

Powrót na górę strony