Dzielnicowi-Biesiekierz - Komenda Miejska Policji w Koszalinie

Dzielnicowi-Biesiekierz

Dzielnicowi-Biesiekierz

Zespół Dzielnicowych w Biesiekierzu

Siedziba:

76-039 Biesiekierz 103

nr telefonu kontaktowego: 94 3429216

 

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112.

 

Gmina Biesiekierz znajduje się we wschodniej części Niziny Białogardzkiej - w dorzeczu rzeki Radew i Czerwonej, która ma swoje źródło w pobliżu Parnowa i płynie zakolami do morza. Usytuowana jest na odcinku 16 km wzdłuż drogi, łączącej Berlin z Gdańskiem i Królewcem. Od wschodu gmina graniczy z Koszalinem. Dzięki temu dwie miejscowości (Stare i Nowe Bielice) pełnią rolę przedmieścia dużego miasta. Obszar gminy podzielony jest na 10 sołectw, które obejmują 19 miejscowości. Położenie, jezioro, lasy, odległość od morza 20 km, przebieg ważnego szlaku drogowego i starania gminy na rzecz tworzenia infrastruktury technicznej stwarzają dogodne warunki rozwoju bazy turystycznej, hotelowej, gastronomicznej, budowy zakładów usługowych.

 

Rejon I

sierż. szt. Marcin Łabędzki

nr pokoju w Komisariacie Policji II w Koszalinie:146

nr telefonu komórkowego:571 323 697

e-mail: dzielnicowy.biesiekierz1@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

Parnówko, Biesiekierz, Kraśnik Koszaliński, Nosowo, Parnowo, Parsowo, Rutkowo, Świemino, Warnino

 

Cel działania priorytetowego na okres od 31 stycznia 2021 roku do 31 lipca 2021 roku.

W wyniku przeprowadzonych rozmów z Przemysławem Jurewiczem Sołtysem miejscowości Biesiekierz, mieszkańcami posesji znajdujących się pod adresami Biesiekierz 26 D-H ustalono, że problemem występującym na terenie rejonu służbowego 1 gm. Biesiekierz Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji II w Koszalinie jest problem braku oświetlenia drogi prowadzącej do ich posesji. Z tego odcinka drogi korzysta wiele osób w tym dzieci tam mieszkających. Droga ta jest uczęszczana również przez kierujących pojazdami. Brak oświetlenia tej drogi stwarza zagrożenie, że idący jej poboczem piesi nie będą dostatecznie widoczni dla kierujących i może to skutkować np. potrąceniami pieszych. Sytuacja związana z brakiem oświetlenia drogi oraz przyległego do budynków terenu może prowokować sprawców przestępstw i przyczyniać się tym samym do ich popełniania ( rozboje, kradzieże).

 

Rejon II

 

sierż. szt. Sebastian Pantanowski

nr pokoju w Komisariacie Policji II w Koszalinie:146

nr telefonu komórkowego:571 323 703

e-mail: dzielnicowy.biesiekierz2@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

Stare Bielice, Nowe Bielice, Laski Koszalińskie,Cieszyn, Gniazdowo, Tatów, Witolubie, Starki, Kotłowo

 

Cel działania priorytetowego na okres od 31 stycznia 2021 roku do 31 lipca 2021 roku.

W wyniku przeprowadzonej rozmowy z Sołtysem miejscowości Stare Bielice, Komendantem Straży Gminnej w Biesiekierzu oraz informacji uzyskanych od mieszkańców Starych Bielic ustalono, że głównym problemem na terenie rejonu służbowego nr 2 gm. Biesiekierz Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji II w Koszalinie jest nadmierna prędkość z jaką poruszają się pojazdy jadące ulicą Zielony Pagórek w Starych Bielicach, kierujący tymi pojazdami stwarzają realne zagrożenie dla pieszych uczestników ruchu oraz osób poruszających się rowerami.

 

Kierownik Rewiru:

asp. szt. Karol Grembowski

nr pokoju w Komisariacie: 115
nr telefonu kontaktowego: 47 7841495

nr telefonu komórkowego: 667 094 256