Zespół DS. Nieletnich i Patologii

Zespół ds. Nieletnich i Patologii

Zespół ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP w Koszalinie

ul. Słowackiego 11, 75-009 Koszalin

Sekretariat

tel. 47 78 41 723

   asp. Beata GAŁKA - tel47 78 416 31

mł. asp. Maria BENDYKOWSKA - tel. 47 78 41 791

st.asp. Bartosz PLOTA - tel. 47 78 41 791

 

Do zadań Zespołu należy:

  1. Prowadzenie spotkań profilaktyczno-edukacyjnych, w szczególności z udziałem nieletnich.

  2. W zależności od potrzeb uczestniczenie i organizowanie spotkań z młodzieżą, rodzicami i pedagogami omawiając istotne aspekty dotyczące problematyki demoralizacji nieletnich.

  3. Realizowanie zadań z zakresu prewencji kryminalnej z jednostkami samorządowymi oraz podmiotami pozapolicyjnymi.

  4. Budowanie programów profilaktycznych policji.

  5. Współpraca z Zespołem Prasowym KMP w Koszalinie w celu promocji przedsięwzięć prewencyjnych.

  6. Współpraca z instytucjami samorządowymi oraz organizacjami społecznymi w sprawach opieki i wychowania oraz przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia osób bezdomnych, a także przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym związanym z funkcjonowaniem subkultur młodzieżowych oraz grup destruktywnych.

  7. Opracowanie materiałów edukacyjnych dot. problematyki zapobiegania, zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz patologii społecznych.

  8. Monitorowanie i analiza zjawisk kryminogennych oraz rozpoznawanie zagrożeń dotyczących przestępczości na szkodę i z udziałem nieletnich.

  9. Organizowanie, prowadzenie i koordynowanie pracy profilaktycznej na rzecz dzieci i młodzieży oraz działań profilaktycznych w sferze patologii społecznych, między innymi, bezdomności, żebractwa, a także narkomanii, alkoholizmu i innych uzależnień.

 

 

 

Powrót na górę strony