Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

ul. Krakusa i Wandy 11, 75-078 Koszalin

email: wrd.koszalin@sc.policja.gov.pl

tel. 47 78 41 374

 

Naczelnik Wydziału

nadkom. Ireneusz TRYZNO

 

z-ca Naczelnika Wydziału

asp. szt. Marcin ŁAGUTKO

 

 


 

 • koordynacja imprez w rozumieniu art. 65 Ustawy Prawo o ruchu drogowym -  asp. szt. Adam Osipowicz, tel. 47 78 41 457

 • inżynieria ruchu drogowego - asp.szt. Rafał Orłowski, tel. 47 78 41 457, 

 • szkody komunikacyjne - st. insp. Diana Kambaras, tel. 47 78 41 159


 

Do zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy:

 1. Organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych, zapobieganie przestępstwom, wykroczeniom i wypadkom drogowym, kierowanie ruchem i jego kontrola.

 2. Analizowanie bezpieczeństwa, porządku i płynności ruchu na drogach publicznych, badanie przyczyn i okoliczności powstawania wypadków i kolizji drogowych.

 3. Określanie kierunków działania dla policjantów służb prewencji w dziedzinie utrzymania porządku i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 4. Organizowanie działań w ramach ogólnokrajowych i lokalnych akcji i operacji kontrolno-porządkowych na drogach oraz współdziałanie w tym zakresie z pozostałym służbami i podmiotami pozapolicyjnymi.

 5. Obsługa procesowa miejsc wypadków i kolizji drogowych.

 6. Ochrona porządku i bezpieczeństwa podczas imprez masowych, uroczystości i zawodów sportowych, odbywających się na drogach publicznych.

 7. Szerokie propagowanie bezpieczeństwa na drogach publicznych.

 8. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjami, organizacjami społecznymi i mediami w zakresie bezpieczeństwa na drogach.

 9. Współdziałanie z organami administracji publicznej w zakresie inżynierii ruchu drogowego, opiniowanie projektów tymczasowego zajęcia pasa drogowego, zmiany organizacji ruchu (stosownie do posiadanych kompetencji).

 10. Obsługa programów informatycznych dotyczących ruchu drogowego.

 11. Wykonywanie służb patrolowych na drogach publicznych w rejonie działania Komendy.

 12. Doskonalenie struktury, form i metod pracy Wydziału oraz usprawnianie procesu kierowania.

 

Powrót na górę strony