Kierownictwo KMP - Kierownictwo KMP w Koszalinie - Komenda Miejska Policji w Koszalinie

Kierownictwo KMP w Koszalinie

Kierownictwo KMP

 

 

 


Komendant Miejski Policji w Koszalinie

insp. Krzysztof SIELĄG

 

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie

mł. insp. Sławomir BOBER

 

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie

 nadkom. Marcin PILARCZYK

 

Sekretariat:

tel. 47 7841505

fax. 47 7841508

e-mail:sekretariat.koszalin@sc.policja.gov.pl