KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KOSZALINIE - Dane teleadresowe jednostki - Komenda Miejska Policji w Koszalinie

Dane teleadresowe jednostki

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KOSZALINIE

Komenda Miejska Policji w Koszalinie

ul. Słowackiego 11, 75-009 Koszalin

Sekretariat Komendanta:

tel. 47 7841505

fax. 47 7841508

e-mail:sekretariat.koszalin@sc.policja.gov.pl


 

Zespół Kadr i Szkolenia KMP w Koszalinie

ul. Słowackiego 11, 75-009 Koszalin

tel. 47 7841481

 

 

Wydział Kryminalny KMP w Koszalinie

ul. Słowackiego 11, 75-009 Koszalin

Naczelnik Wydziału

nadkom. Andrzej RYBACKI

tel. 47 7841470

z-ca Naczelnika Wydziału

kom. Piotr BECA

Kierownik Zespołu Operacyjno-Rozpoznawczego

kom. Dariusz RADZIWON


 

Wydział Prewencji

ul. Słowackiego 11, 75-009 Koszalin

Naczelnik Wydziału

   podinsp. Piotr PLUTO-PRĄDZIŃSKI

tel. 47 7841723

z-ca Naczelnika Wydziału

      asp.szt.  Piotr ŁOJEWSKI


 

Wydział Ruchu Drogowego KMP w Koszalinie

ul. Krakusa i Wandy 11, 75-078 Koszalin

Naczelnik Wydziału

nadkom. Dariusz BINDAS

tel. 47 7841374

z-ca Naczelnika Wydziału

 nadkom. Ireneusz TRYZNO


 

Wydział do Walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą KMP w Koszalinie

ul. Słowackiego 11, 75-009 Koszalin

Naczelnik Wydziału

nadkom. Sławomir KAWICKI

tel. 47 7841414

z-ca Naczelnika Wydziału

 asp. szt. Adam PLUTA


 

Zespół ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP w Koszalinie

ul. Słowackiego 11, 75-009 Koszalin

Sekretariat

tel. 47 7841723

   mł. asp. Beata GAŁKA 

tel. 47 7841631


 

Komisariat Policji I w Koszalinie

ul. Słowackiego 11, 75-009 Koszalin

Sekretariat:

tel. 47 7841120

 

Komisariat Policji w Mielnie

ul. 6 Marca 6

76-032 Mielno

czynny od pon.- pt. w godz. 7-15

od 23.06 do 31.08 - całodobowo

 

Komendant Komisariatu:

podinsp. Rafał ZWOLAK

tel. 47 7841820

 

Posterunek Policji w Sianowie

ul. Łużycka 29

76-004 Sianów

czynny od pon.- pt. w godz. 7-15

Kierownik Posterunku Policji:

st. asp. Paweł MOŻDZEŃ

tel. 47 7841674

Kierownik Posterunku Policji w Sianowie pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10-14

 

Komisariat Policji II w Koszalinie

ul. Krakusa i Wandy 11, 75-078 Koszalin

Sekretariat:

tel. 47 7841130

 

Posterunek Policji w Bobolicach

ul. Koszalińska 8A

76-020 Bobolice

czynny całodobowo

Kierownik Posterunku Policji:

asp. szt. Patryk DZIENISIEWICZ

tel. 47 7841624

Kierownik Posterunku Policji w Bobolicach pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10-14

 

Posterunek Policji w Polanowie

ul. Dworcowa 11

76-010 Polanów

czynny od pon.- pt. w godz. 7-15

Kierownik Posterunku Policji:

asp.szt. Krzysztof Dusza

tel. 47 7841535

Kierownik Posterunku Policji w Polanowie pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10-14