Instytucje pomocowe - Komenda Miejska Policji w Koszalinie

Instytucje pomocowe

Instytucje pomocowe

Baza teleadresowa podmiotów realizujących zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i organizacji pozarządowych świadczących  usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie oraz rejestr specjalistycznego poradnictwa oraz placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie:

 

 1. Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie, ul.  Koszalin Racławicka 13 – tel. 94 342 84 55,

 2. Punkt Interwencji Kryzysowej, Nowe Bielice 2-3 

 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,   Koszalin ul. Monte Cassino 22 –  tel. 94 341 92 57,

 4. Centrum Kryzysowe dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi, Koszalin ul. Harcerska 17

 5. Ośrodek Pomocy Społecznej, Będzino 56

 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Biesiekierz 13 (przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego) tel. 94 318 03 16

 7. Ośrodek Pomocy Społecznej, Bobolice ul. Jedności Narodowej 13 tel. 94 318 75 95,

 8. Ośrodek Pomocy Społecznej, Manowo 40 –  tel. 94 318 31 61,

 9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Mielno- Unieście ul. 6-go  Marca 35 – tel. 94 316 62 02 wew. 58,

 10. Ośrodek Pomocy Społecznej, Polanów ul. Wolności 4 –  tel. 94 318 83 53, 94 318 83 51,

 11. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sianów ul. Słowackiego 3a –   tel. 94 318 56 09,

 12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Świeszyno – Niedalino 29A –  tel. 94 318 35 23.