Aktualności

Próbny test sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w Policji. Sprawdź się!

Data publikacji 10.06.2024

Chcesz zostać funkcjonariuszem Policji, ale obawiasz się testu sprawności fizycznej? Złożyłeś dokumenty i czekasz na termin testu? Niezależnie od tego, na jakim etapie jesteś - zadzwoń pod numer 667 094 226 i zapisz się na próbny test sprawności fizycznej.

Trwa nabór do służby w Policji! Myślisz o naszej formacji, ale martwi Cię, że nie poradzisz sobie z testem sprawnościowym? A może złożyłeś już dokumenty i czekasz na termin testu wiedzy i sprawności fizycznej?

Niezależnie od tego, na jakim etapie jesteś, zadzwoń 667 094 226 i zapisz się na próbny test sprawności fizycznej. Daj sobie szansę i przekonaj się, że potrafisz!

Podczas spotkania omówimy każdy etap rekrutacji, przygotujemy niezbędne dokumenty. Nasi instruktorzy omówią każde ćwiczenie i pokażą, jak wykonać je poprawnie.

Planowane przyjęcia do służby w Policji w 2024 roku:

 • 8 lipca   
 • 9 września  
 • 30 października
 • 30 grudnia

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
  w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Osoby zainteresowane  przyjęciem  do  służby  w  Policji  powinny  złożyć dokumenty OSOBIŚCIE w Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie przy ul. Słowackiego 11  w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7 30 - 15 30 oraz w środę, w godz. 7 30 - 18 30 .

Informacje można uzyskać w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Koszalini pod numerami tel. 47 78 41 412, 47 78 41 611 oraz 667 094 226

WYMAGANE SĄ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) 
 • kopie w postaci papierowej dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kopie w postaci papierowej świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby - oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kopie w postaci papierowej książeczki wojskowej albo innego dokumentu potwierdzającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową
 • kopie w postaci papierowej innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów    

Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru: dowód osobisty.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w miejscu i terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej/miejskiej Policji lub ze strony internetowej Komendy Miejskiej Plicji w Koszalinie. 

 

Powrót na górę strony