Aktualności

Zostań jednym z Nas! Wstąp w Nasze szeregi - dni otwarte w klasach maturalnych i o profilach mundurowych

Data publikacji 26.03.2024

Jak wygląda służba w Policji?, Jakie są zadania policjantów?, Kto może zostać policjantem?, Co daje najwięcej satysfakcji w tej pracy? Na te oraz wiele innych pytań odpowiadali z klasami mundurowymi w Teb Edukacja policjanci z koszalińskiej komendy oraz z Zespołu Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Jeżeli chcesz wstąpić w Nasze Szeregi - złóż dokumenty, bo najbliższy termin przyjęcia wypada na dzień 24 kwietnia.

Policjanci z koszalińskiej komendy oraz z Zespołu Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej ze Szczecina, spotkali się z uczniami klas mundurowych o profilu policyjnym w Teb Edukacja, którzy w najbliższym czasie będą podejmować decyzje o swojej dalszej edukacji bądź podjęciu pracy zawodowej. Spotkanie to jest szczególnie skierowane do osób, dla których bezpieczeństwo i porządek prawny oraz ochrona obywateli stanowią wartości, które są szczególnie ważne dla całego społeczeństwa.

Mundurowi podczas takich spotkań szczegółowo informują zainteresowanych o poszczególnych szczeblach rekrutacji. Omawiają, jakie wymagania muszą spełniać przyszli kandydaci do pracy w Policji oraz czym zajmują się funkcjonariusze w poszczególnych wydziałach.

Zawód policjanta, to wyzwania, a jednocześnie marzenie wielu młodych ludzi. Z pewnością jest to ciekawa praca, w której każdy może znaleźć miejsce dla siebie, gdzie jego umiejętności i zdobyta wiedza pomogą podnieść poziom bezpieczeństwa obywateli.

Każdy, kto chce służyć w tej formacji musi spełnić określone wymagania:

- posiadać polskie obywatelstwo,

- posiadać nieposzlakowaną opinię,

- nie byś skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo sarbowe,

- korzystać z pełni praw obywatelskich,

- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

- posiadać odpowiednia zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

- dawać rękojmę zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

- osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.


Planowane są przyjęcia w następujących terminach:

 

24 kwietnia 2024

08 lipca 2024

09 września 2024

30 października 2024

30 grudnia 2024

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny złożyć komplet dokumentów w espole Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, ul. Słowackiego 11, 75-009 Koszalin, tel. 47 78 41 481.

 

 

Powrót na górę strony