Aktualności

"Prawa człowieka a dyskryminacja" prelekcja z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością

Data publikacji 20.09.2023

Policjanci z Wydziału Prewencji koszalińskiej komendy spotkali się z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Koszalinie. Poruszanym tematem była dyskryminacja i tolerancja, a często jej brak.

Policjanci z Wydziału Prewencji komendy miejskiej spotkali się  z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Budowniczych 6 w Koszalinie. Na spotkaniu poruszany był temat dyskryminacji. W szerokim ujęciu dyskryminacja to sytuacja, w której człowiek ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną,  jest traktowany mniej korzystnie niż byłby traktowany inny człowiek w porównywalnej sytuacji.

Dyskryminacja stoi w opozycji do tolerancji, która oznacza poszanowanie czyichś poglądów, wierzeń, upodobań, różniących się od własnych. Polskie prawo zakazuje dyskryminacji.
Dyskryminacja może pojawiać się w różnoraki sposób i często odziera człowieka z godności, która jest dorobkiem nas wszystkich i fundamentem demokracji.
Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się, gdzie szukać pomocy, gdy ich prawa są łamane oraz w jaki sposób chronić siebie, swoją prywatność i dane osobowe przed ewentualnymi oszustami.

Policjanci przypominali, że każdy człowiek ma prawo do poszanowania jego godności i reagowania w przypadku, gdy ta godność zostaje naruszona. Policja od lat stoi na straży prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego.

Powrót na górę strony