Aktualności

Droga do szkoły musi być bezpieczna! – policjanci kontrolują oznakowanie w obrębie szkół, tuż przed pierwszym dzwonkiem

Data publikacji 21.08.2023

Zarówno osoby piesze jak i kierowcy obowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Jednych jak i drugich dotyczą znaki drogowe. Rolą policjantów jest nie tylko egzekwowanie prawa, ale również dbałość o to, aby stan oznakowania był jasny, czytelny, a przede wszystkim widoczny. Od kilku dni mundurowi kontrolują oznakowania pionowe i poziome na terenie powiatu koszalińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych.

Każdego roku, przed pierwszym szkolnym dzwonkiem policjanci z koszalińskiej drogówki w trosce o najmłodszych przeprowadzają lustrację dróg w obrębie placówek oświatowych. Mundurowi w trakcie kontroli sprawdzają oznakowanie pionowe i poziome dróg oraz ulic w obrębie szkół,

Policjanci kontrolują stan przejść dla pieszych i znaków ostrzegawczych, zasadność ich ustawienia oraz prawidłowość działania sygnalizacji świetlnej. Każde nawet najmniejsze uchybienie może mieć ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, funkcjonariusze zwracają się do zarządcy drogi o jak najszybszą reakcję, poprzez na przykład odświeżenie znaków poziomych, oczyszczenie znaków pionowych, czy też usunięcie roślinności wpływającej na widoczność.  W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, policjanci skierują pisma do zarządców dróg z wnioskiem o uzupełnienie oznakowania lub usunięcie usterek. Za kilka dni, ruch w rejonach szkół będzie naprawdę duży. Dlatego koszalińscy mundurowi robią wszystko, aby już dziś zadbać o sprawną, a przede wszystkim bezpieczną drogę do szkoły.

Z początkiem września, kolejne działania polegać będą na patrolowaniu rejonów placówek edukacyjnych oraz przejść dla pieszych. Bezpieczeństwo uczniów to priorytet. Zadbajmy wspólnie aby droga do szkoły była bezpieczna.

Powrót na górę strony