Aktualności

„#MNIEJ PRZEMOCY TO WIĘCEJ MOCY” - program profilaktyczny o przemocy rówieśniczej

Data publikacji 17.05.2023

Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie wspólne z Centrum Usług Społecznych w Koszalinie oraz Służba Więzienną przy wsparciu Urzędu Miasta w Koszalinie rozpoczęli realizację projektu poruszającego tematykę przemocy rówieśniczej. Warsztaty rozpoczęły się w Szkole Podstawowej nr 9 w Koszalinie.

Program profilaktyczny pod nazwą „#Mniej przemocy to więcej mocy”, skierowany jest przede wszystkim do uczniów klas VI Szkół Podstawowych z terenu Koszalina, którego celem jest wzrost świadomości na temat przemocy rówieśniczej i mechanizmów jej działania.

Coraz częściej uczniowie na pewnym etapie swojej edukacji zostają ofiarami prześladowania rówieśniczego. Jedną z form przemocy jest przemoc fizyczna np. popychanie, szarpanie, uderzanie, kopanie. Równie dotkliwą formą przemocy jest przemoc psychiczna do której dochodzi w kontakcie bezpośrednim z ofiarą bądź online za pomocą sieci. Formę tej przemocy można rozpoznać po zachowaniu np. wyśmiewanie, ubliżanie, zastraszanie, ograniczanie kontaktów.

Nieograniczony dostęp do sieci jest bardzo pomocne jak również stwarza duże zagrożenie. Nieustanne przebywanie w wirtualnym świecie sprawia, że przenoszą się tam problemy oraz tradycyjne zjawiska. Przemoc przybiera coraz bardziej wyszukane formy, co przyczynia się do tego, że jest trudniej dostrzegana przez osoby dorosłe.

Uczniowie po przeprowadzonych warsztatach nabędą wiedzę odnośnie form przemocy ich zjawiskach oraz prawidłowym reagowaniu. Zostanie przekazana informacja odnośnie placówek pomocowych na terenie miasta Koszalina w których każda potrzebująca osoba otrzyma pomoc.

 

 

Powrót na górę strony