Aktualności

„Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” - spotkanie profilaktyczne

Data publikacji 17.05.2023

Koszalińscy policjanci zorganizowali dla uczniów Szkoły Podstawowej w Świeminie spotkanie w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych.

Policjanci z Wydziału Prewencji koszalińskiej komendy przeprowadzili prelekcje dla uczniów starszych klas. Tematem spotkania była edukacja w obszarze bezpieczeństwa, zagrożeń i profilaktyki w zakresie działania środków odurzających.

Podczas wizyty policjanci przedstawili młodzieży zagrożenia jakie wynikają z zażywania substancji psychoaktywnych. Funkcjonariusze przede wszystkim edukowali uczniów, uświadamiając ich o istniejących zagrożeniach    i niebezpieczeństwach, jakie niesie za sobą zażywanie narkotyków lub dopalaczy.

Funkcjonariusze przybliżyli tematykę wprowadzania do obrotu nowych narkotyków, w przystępny sposób omówili problematykę dopalaczy, wyjaśnili ich pochodzenie jak i sposób działania. Uczniowie dowiedzieli się również, gdzie mogą uzyskać fachową pomoc jeżeli zetkną się z tym problemem.  

Policjanci przekonywali, że środki zastępcze tzw. „dopalacze” są dużym zagrożeniem dla młodzieży, a problem uzależnień wśród młodych ludzi jest niezwykle trudny. Dzięki takim prelekcjom uczniowie będą lepiej przygotowani do walki z „nowymi zagrożeniami”.

Powrót na górę strony