Aktualności

Bezpieczeństwo w komunikacji miejskiej Koszalina

Data publikacji 13.03.2023

Słuchacze Szkoły Policji w Słupsku wraz z doświadczonymi funkcjonariuszami dbają o bezpieczeństwo osób korzystających z publicznych środków komunikacji w mieście. Policjanci w trakcie czynności służbowych zwracają uwagę na niszczenie infrastruktury publicznego transportu, a także prowadzą działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pasażerów.

Patrole wzmocnione realizującymi w naszym mieście praktyki zawodowe, słuchaczami Szkoły Policji w Słupsku  widoczne są w środkach publicznego transportu w Koszalinie. Istotą działań jest przede wszystkim zapobieganie wydarzeniom jakie mogą mieć miejsce w autobusach oraz na przystankach. Policjanci w trakcie służby zwracają szczególną uwagę na przejawy wandalizmu infrastruktury i urządzeń należacych do komunikacji miejskiej w Koszalinie. Funkcjonariusze zwracają także uwagę na powszechne wykroczenia porządkowe. Działania policjantów ukierunkowane są też na osoby bezdomne przebywające na przystankach jak i długotrwale korzystające z autobusu by ogrzeć się. Takie osoby są informowane o możliwościach skorzystania z pomocy udzielanej osobom w kryzysie bezdomności przez koszalińskie instytucje oraz jeśli zachodzi taka potrzeba, otrzymują niezbędną pomoc. Słuchacze Szkoły Policji w trakcie tego rodzaju działań uczą się podstawowych umiejętności istotnych dla przyszłej pracy zawodowej. Podejmują interwencje, w trakcie których legitymują i spradzają osoby, reagują na wykroczenia co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników komunkacji miejskiej.

Powrót na górę strony