Aktualności

Pięciu poszukiwanych zatrzymanych ostatniej doby

Data publikacji 08.03.2023

W czasie 24 godzin funkcjonariusze koszalińskiej policji zatrzymali aż pięć osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Osoby takie, ujawniane poprzez typowania, planowe działania operacyjne czy w trakcie czynności legitymowania, zgodnie z dyspozycjami organów poszukujących odbędą zasądzone kary lub przeprowadzone zostaną z ich udziałem stosowne czynności.

Służba funkcjonariuszy policji w Koszalinie to nie tylko realizacja codziennych zadań pozwalających na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz utrzymanie ładu i porządku. Koszalińscy policjanci w trakcie obowiązków służbowych zwracają uwagę na osoby mające czynne podstawy wszczętych poszukiwań. Osoby takie ujawniane są na podstawie posiadanej przez funkcjonariuszy wiedzy oraz legitymowań osób typowanych jako osoby poszukiwane.

Zatrzymane osoby to poszukiwani mający zasądzone do obycia kary pozbawienia wolności. Podstawą wszczętych wobec osoby poszukiwań nie musi być tylko ciążąca kara więzienia ale także jak w przypadku legitymowanego w Koszalinie mieszkańca Tomaszowa Mazowieckiego, konieczność ustalenia miejsca zamieszkania w celu wykonania dalszych czynności prawnych. Przyczyną wszczętych poszukiwań może być także samowolne oddalenie się osoby nieletniej z miejsca zamieszkania lub placówki opiekuńczo – wychowawczej. Tak też było w przypadku 16-latka, który opuścił swoje miejsce zamieszkania bez wiedzy opiekunów prawnych. Odnaleziony powrócił cały i zdrowy do swojego domu.

Powrót na górę strony