Aktualności

Odprawa roczna podsumowująca osiągnięte wyniki koszalińskiej jednostki w 2022 roku

Data publikacji 08.02.2023

W auli Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie odbyła się odprawa służbowa podsumowująca pracę koszalińskich policjantów w 2022 roku. W uroczystości wzięli udział Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasz Trawiński, Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński Wicestarosta Koszaliński Tomasz Tesmer, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości oraz rady miejskiej i powiatu.

Podczas odprawy Komendant Miejski Policji w Koszalinie insp. Krzysztof Sieląg, w swojej prezentacji podsumował efekty pracy jednostki w 2022 roku. Wskazał, że określone dla jednostki Policji w Koszalinie zadania, priorytety i cele zostały osiągnięte na satysfakcjonującym poziomie.

Działania Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie w 2022r. to blisko tysiąc interwencji domowych, w trakcie których założono 198 niebieskich kart i wydanych zostało 28 nakazów natychmiastowego opuszczenia przez osobę stosującą przemoc w rodzinie wspólnie zajmowanego miejsca zamieszkania. Komendant podsumował pion kryminalny wskazując, ze w 2022 roku wszczętych zostało 185 postępowań przygotowawczych dotyczących kradzieży z włamaniem, 480 postępowań dotyczących kradzieży, wszczęto 9 postępowań zgłoszonych rozbojów, 11 bójek oraz 47 postępowań w związku z uszczerbkiem na zdrowiu.

Komendant Miejski inp. Krzysztof Sieląg wskazał, że Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie ujawnił w ubiegłym roku ponad 13 tysięcy sprawców wykroczeń, skierowanych zostało ponad 1300 wniosków o ukaranie. Policjanci zatrzymali 1400 dowodów rejestracyjnych, wystawili ponad 7 tysięcy mandatów karnych oraz 320 osobom zatrzymali uprawnienia do kierowania pojazdem za rażące naruszenie przepisów. Aktywna i rzetelna praca koszalińskiej drogówki zaowocowała zwiększeniem bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego o czym świadczyły przedstawione statystyki.

Komendant w trakcie odprawy omówił efekty osiągnięte przez otwarty w czerwcu 2021 roku Komisariat Policji w Mielnie. Wskazał, że każdego dnia patrole skupiały się głównie na zapewnieniu bezpieczeństwa turystów przebywających w pasie nadmorskim. Tylko w trakcie sezonu na terenie gminy Mielno odnotowanych zostało prawie 3,5 tysiąca zgłoszeń interwencji. Policjanci mandatami ukarali 676 osób i skierowali do Sądu 131 wniosków o ukaranie za popełnione wykroczenia. Wszczętych zostało  299 postępowań  dochodzeniowo śledczych. Policjanci zatrzymali 132 sprawców przestępstw na gorącym uczynku

Jednym z istotnych priorytetów Komendanta Miejskiego Policji w realizowanych działaniach w roku 2022, było wzmocnienie współpracy ze społeczeństwem. Efektem tych działań było aktywne uczestnictwo lokalnej społeczności w korzystaniu z interaktywnego narzędzia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, w ramach, którego odnotowano 1272 potwierdzone zgłoszenia. Skutecznie działania Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie pozwoliły na wyeliminowanie 449 zgłoszeń.

Szczególną uwagą Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie objęte były działania ukierunkowane na aktywne uczestnictwo policjantów z podległych mu jednostek, w akcjach realizowanych na poziomie lokalnym jak i ogólnopolskim. Koszalińska jednostka wzięła udział w działaniach EGIDA 2022, będących ogólnopolskimi ćwiczeniami sztabowymi, których celem jest osiągnięcie gotowości działania i militaryzacji jednostki Policji, a co za tym idzie organizacja powołania i przyjęcia rezerw osobowych. Na wysokim poziomie była także aktywność Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, który realizował liczne szkolenia i programy zwiększające świadomość bezpieczeństwa oraz pozwalające kształtować postawy i umiejętności sprzyjające bezpieczeństwu, zarówno dla najmłodszych jak i starszych. Wśród realizowanych programów należy wymienić „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bądź widoczny, bądź bezpieczny” oraz „Taki jak ja – więcej tolerancji to mniej agresji”.

Komendant Miejski insp. Krzysztof Sieląg wskazał, że prowadzone działania procesowe i operacyjne pozwoliły na osiągnięcie rezultatów w postaci zatrzymań realizowanych przez policjantów z Wydziału ds. Przestępstw Gospodarczych osób, które posiadały oraz wprowadzały do obiegu tytoń i alkohol bez polskich znaków akcyzy oraz przedmioty bezprawnie oznakowane zastrzeżonymi znakami towarowymi. W roku 2022 w trakcie wielokrotnych kontroli w trakcie prowadzonych działań, Policjanci z Wydziału PG ujawnili punkty, w których oferowano do sprzedaży podrobione produkty. Efektem prowadzonych działań było zabezpieczenie 350 sztuk odzieży oraz galanterii oznakowanych nieprawnie logotypami wiodących marek. Wartość podrobionych przedmiotów to ponad 100 tysięcy zł. Skuteczne działania funkcjonariuszy pionu operacyjnego pozwoliły na zatrzymanie 26-latka, który usłyszał zarzut prania pieniędzy. Jak wynika z ustaleń, zatrzymany otrzymał przelew zagraniczny na kwotę ponad 5,5 miliona dolarów.

Wśród działań priorytetowych Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, jak przytoczył insp. Krzysztof Sieląg, jest zwalczanie przestępczości narkotykowej. Także w tej sferze, prowadzone działania pozwoliły na osiągnięcie wymiernych efektów w postaci zatrzymań osób obracających substancjami zabronionymi prawem a także zabezpieczenia znacznych ilości narkotyków. Skuteczne działania w tym zakresie, w 2022 r., pozwoliły na zabezpieczenia prawie 20,5 kg narkotyków różnego pochodzenia w tym: 12,5 kg amfetaminy, 7,5 kg marihuany, 300 gramów kokainy oraz 200 krzewów konopi.

Policjanci z koszalińskich jednostek w prowadzonych w roku 2022 postępowaniach zabezpieczyli mienie o łącznej wartości 2 milionów 200 tysięcy złotych. Jak powiedział insp. Krzysztof Sieląg, mienie to pochodziło od osób dopuszczających się głownie przestępstw gospodarczych oraz narkotykowych.

Komendant Miejski Policji w Koszalinie insp. Krzysztof Sieląg podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Policji za rzetelną i ciężką pracę. Słowa podziękowania skierował również do wszystkich współdziałających instytucji i służb realizujących wspólnie z Policją zadania na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Do wszystkich osiągniętych przez koszalińską komendę wyników przyczyniła się doskonała współpraca z służbami pozapolicyjnymi. Za pomoc, a przede wszystkim za ogromne wsparcie finansowe Komendant podziękował Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Szczecinie, władzom Koszalina i powiatu.  

Na koniec Komendant Miejski insp. Krzysztof Sieląg przedstawił priorytety pracy koszalińskich policjantów na 2022 rok.

W trakcie uroczystości Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński złożył podziękowania dwóm dzielnicowym z I Komisariatu Policji w Koszalinie st. sierż. Justynie Główczyńskiej oraz st. sierż. Monice Radosz za ujęcie sprawców cyklicznie powtarzających się dewastacji mienia na osiedlu Rokosowo w Koszalinie, co było dla jego mieszkańców dotkliwym problemem.

Powrót na górę strony