Aktualności

Zajęcia z klasami mundurowymi - „Zaplanuj swoją przyszłość – wstąp w Nasze szeregi”

Data publikacji 26.01.2023

Policjanci z koszalińskiej komendy spotkali się z młodzieżą z klas mundurowych uczęszczających do Computer College, w ramach przedsięwzięcia „Zaplanuj swoją przyszłość - wstąp w Nasze szeregi”. Mundurowi przedstawili poszczególne etapy procesu rekrutacji do Policji.

W auli koszalińskiej komendy odbyło się spotkanie z uczniami klas mundurowych z Computer College. Uczestnicy otrzymali ulotki tematyczne zawierające najistotniejsze informacje dotyczące procesu naboru i służby w Policji. W trakcie zajęć uczniowie zapoznali się z głównymi zadaniami Policji oraz zostały im zaprezentowane elementy wyposażenia i uzbrojenia znajdującego się na stanie KMP Koszalin.

Dzięki organizowanym przez mundurowych cyklicznie takim spotkaniom, zainteresowane osoby będą miały  możliwość porównania swoich umiejętności z kryteriami wymaganymi podczas procedury rekrutacyjnej.

Policjanci każdorazowo omawiają poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego, począwszy od złożenia wniosku o przyjęcie do Policji, przejścia przez kolejne etapy rekrutacji, a kończąc na przedstawieniu poszczególnych szczebli kariery, możliwości awansu oraz poziomu zarobków mundurowych.

Koszalińscy policjanci przypominają, że osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny złożyć komplet dokumentów w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, ul. Słowackiego 11, 75-009 Koszalin, tel. 47 78 41 481.

Informujemy, że istnieje możliwość składania przez kandydatów do służby w Policji dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o Policji, również drogą pocztową.

Powrót na górę strony