Aktualności

Moja pierwsza edukacja prawna – policyjna lekcja o prawach. obowiązkach i odpowiedzialności karnej

Data publikacji 28.09.2022

Policjanci z Wydziału Prewencji koszalińskiej komendy odwiedzili uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Koszalinie. Mundurowi rozmawiali z młodzieżą o odpowiedzialności karnej, ale także o zjawisku cyberprzemocy.

Policjanci z Wydziału Prewencji komendy miejskiej spotkali się z uczniami najstarszych klas Szkoły Podstawowej nr 9 w Koszalinie. Mundurowi pogadankę rozpoczęli od wyjaśnienia bardzo ważnych sformułowań jak prawo, obowiązek i uprawnienie. Funkcjonariusze rozmawiali z uczniami o przemocy, której mogą doświadczyć w domu, szkole lub wśród grupy rówieśniczej.

Kolejnym poruszonym tematem podczas spotkania było zwrócenie uwagi młodych ludzi na kwestie związane z odpowiedzialność za ich zachowanie. Policjanci wyjaśnili uczniom definicję czynu karalnego oraz tłumaczyli, czym różni się on od przestępstwa. Przedstawili zasady na jakich odpowiada za takie właśnie zachowanie osoba, która nie ma jeszcze ukończonych 18 lat. Fakt, że w rozumieniu prawa nie jest pełnoletnia nie stoi w sprzeczności z tym, że może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej za swoje prawem zabronione zachowanie.

W rozmowie z uczniami mundurowi przedstawili także różne aspekty demoralizacji nieletnich. Wskazywali też, że nieodpowiedzialne i bezmyślne zachowanie, często tylko po to, by zaimponować kolegom, może znacząco wpłynąć na ich dorosłe życie.

Na koniec spotkania funkcjonariusze omówili zasady ochrony własnej prywatności oraz danych osobowych. Mundurowi wymienili również możliwe źródła wsparcia w sytuacji cyberprzemocy. Przestrzegali, że nikt w sieci nie jest anonimowy.

 

 

Powrót na górę strony