Aktualności

Ćwiczenia III Kompanii Nieetatowych Pododdziałów Policji

Data publikacji 22.06.2022

W koszalińskich terenach leśnych pojawili się umundurowani policjanci. Odbywali szkolenie z zakresu organizacji i metod działań poszukiwawczych. Ta część aktywności zawodowej funkcjonariuszy Policji należy do jednej z najtrudniejszych. Podczas poszukiwań osób zaginionych, policjanci spotykają się z wieloma trudnościami i reakcjami, zwłaszcza tymi, które zabarwione są emocjami bliskich zaginionej osoby.

Na terenie zachodniopomorskiego garnizonu systematycznie prowadzone są szkolenia, które mają na celu jak najlepsze przygotowania policjantów do reagowania na ewentualne naruszenia prawa, ale także ukierunkowane na działania poszukiwawcze.  

Policjanci z naszej jednostki, zgrupowani w ramach Nieetatowego Pododdziału Policji, ćwiczyli wspólnie z kolegami z Wałcza, Szczecinka, Sławna, Białogardu, Kołobrzegu i Świdwina. Wszyscy razem stanowią III Kompanię NPP Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Do wspólnych działań przyłączyła się Grupa Ratownictwa PCK KOszalin oraz Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Wolczkowo.

Każdy z pododdziałów na co dzień prowadzi szkolenia i ćwiczenia we własnym zakresie, w swoich jednostkach. W wyznaczonych terminach funkcjonariusze zbierają się w jednym miejscu, aby symulację wydarzeń rozegrać mogła cała kompania. Jest to niezbędne dla określenia jednolitej taktyki w kwestii niedopuszczenia do naruszenia porządku w trakcie np. imprezy masowej oraz gdy dojdzie już do zbiorowego naruszenia porządku. Mundurowi  w trakcie dzisiejszego szkolenia dotyczącego poszukiwania osoby zaginionej doskonalili swoje umiejętności m.in. z zakresu nawigacji w terenie oraz pracy z GPS-em. Przypomniane zostały im metody poszukiwań oraz profile zachowania osób zaginionych. Omówiono również współpracę z operatorami dronów oraz przewodnikami psów tropiących. Szeroko przedstawiono zasady poruszania się w terenie, specyfikę realizowania działań poszukiwawczych z uwzględnieniem trudnych uwarunkowań topograficznych oraz możliwych zachowań osób zaginionych ze względu m.in. na wiek czy chorobę.

Ta część aktywności zawodowej funkcjonariuszy Policji należy do jednej z najtrudniejszych dlatego symulacje takich zdarzeń i szkolenia w tym zakresie prowadzone są cyklicznie. W zdecydowanej większości  prowadzone poszukiwania kończą się powrotem osób zaginionych do miejsca zamieszkania bądź ustaleniem ich miejsca przebywania przez Policję.

Powrót na górę strony