Aktualności

Bezpieczeństwo seniorów – jest Naszą wspólną sprawą

Data publikacji 21.06.2022

O bezpieczeństwie należy rozmawiać, a celem każdego spotkania ze starszymi osobami jest podniesienie ich świadomości oraz przybliżanie podstawowych zasad unikania zagrożeń. Chodzi przede wszystkim o uczulanie na kwestie oszustów, ale również o bezpieczeństwo seniorów w ruchu drogowym.

Działalność profilaktyczna jest bardzo istotną częścią pracy Policji – w myśl powiedzenia lepiej „zapobiegać niż leczyć”. Spotkania z mieszkańcami powiatu, to doskonała okazja do poznania bieżących problemów i oczekiwań społecznych. To także możliwość podniesienia świadomości i poziomu wiedzy. W związku z tym policjanci z koszalińskiej komendy kolejny raz odwiedzili seniorów z Bobolic, gdzie przeprowadzili pogadankę pn. „Świadomy senior – bezpieczny senior”.

Podczas spotkania z seniorami poruszone zostały bardzo istotne kwestie związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, przemocą w rodzinie oraz oszustwami wobec osób starszych. Zaprezentowane treści przez dzielnicowych były punktem wyjścia do dalszej dyskusji, wspólnego wyciągania wniosków oraz wypracowania rozwiązań na rzecz poprawy bezpieczeństwa, w obszarze omawianych zagrożeń.

Policjanci informowali seniorów jak ograniczyć ryzyko stania się ofiarą oszustów przestrzegając, aby nie wpuszczać do mieszkania obcych osób, zawsze zamykać drzwi wejściowe na zamek, nie wierzyć w tzw. „życiowe okazje”. Przypomnieli także, że każdy może wylegitymować czy poprosić o dokument tożsamości od osób podających się za przedstawicieli instytucji. Mundurowi ostrzegali, ze nie należy przekazywać żadnych ważnych informacji przez telefon osobom obcym, albo podającym się za rodzinę, absolutnie nie podpisywać żadnych umów z osobami, które przychodzą do domu czy przekazywać pieniędzy osobom podającym się za funkcjonariuszy Policji. Gdy mamy cień podejrzenia, że rozmawiamy z oszustem należy natychmiast zawiadomić Policję. 

Policjanci uczestnikom przypomnieli także, w jaki sposób mogą łatwo skontaktować się z Policją, w tym poprzez aplikacje „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz „Moja Komenda”.

Przeprowadzona prelekcja, nie tylko wzbogaciła o nową wiedzę, ale przede wszystkim nakreśliła kierunki dalszej współpracy i działalności koszalińskiej Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa seniorów.

Powrót na górę strony