Aktualności

Kontrole autokarów przed wyjazdem na wycieczkę

Data publikacji 27.04.2022

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży wyjeżdżających na wycieczki, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP Koszalin wspólnie z pracownikami ITD będą prowadzili kontrole autobusów zajmujących się obsługą transportową. Podczas tego typu czynności szczególną uwagę zwrócą na stan trzeźwości kierowcy oraz posiadane przez niego uprawnienia i dokumentację. Policjanci w trakcie badań skupiają się także na stanie technicznym autokaru.

W ostatnich dniach coraz więcej osób zgłasza się do koszalińskich policjantów z pytaniem dotyczącym sprawdzenia stanu technicznego autokarów, którymi ich pociechy będą wyjeżdżały na różnego rodzaju wycieczki. Bardzo często zdarza się, że przyjmowanych jest kilka zgłoszeń na ten sam dzień i na tę samą godzinę, w zupełnie innych częściach miasta lub poza jego granicami. Taka sytuacja znacznie wydłuża czas oczekiwania na przyjazd Policji albo czyni to wręcz niemożliwym.

Aby uniknąć wymienionych problemów i zapewnić wszystkim zainteresowanym możliwość poddania wskazanego pojazdu i kierowcy odpowiednim badaniom, koszalińska drogówka we współpracy z pracownikami Inspekcji Transportu Drogowego będzie przeprowadzała kontrole.

W tym celu, zanim dzieci wsiądą do autokaru, należy skontaktować się telefonicznie z Wydziałem Ruchu Drogowego pod numerem telefonu 47 78  41- 374 lub z ITD pod numerem telefonu 094 345-99-39 w godzinach od 7:30 do 15:30 na co najmniej dwa dni wcześniej przed planowanym terminem wycieczki. Znacznie to usprawni możliwość przeprowadzenia kontroli.

Po przeprowadzeniu kontroli pojazdu i jego kierowcy policjanci wystawią odpowiedni protokół. Taki dokument kierowca autokaru będzie musiał okazać na żądanie rodzica lub innej osoby zainteresowanej.

Powrót na górę strony