Aktualności

Zbliżają się wakacje – warto zgłaszać kontrole autokarów!

Jednym z ważniejszych elementów pracy mundurowych w czasie wakacji będą kontrole autokarów, którymi dzieci zmierzać będą na letni odpoczynek. Każdy rodzic w tym czasie z pewnością ma nadzieję, że jego pociecha podróżować będzie bezpiecznie, sprawnym autokarem z trzeźwym kierowcą.

Wraz ze zbliżającymi się wakacjami coraz więcej osób zgłasza się do koszalińskich policjantów z pytaniem dotyczącym sprawdzenia stanu technicznego autokarów, którymi ich pociechy będą wyjeżdżały na różnego rodzaju wycieczki. Bardzo często zdarza się, że przyjmowanych jest kilka zgłoszeń na ten sam dzień i na tę samą godzinę, w zupełnie innych częściach miasta lub poza jego granicami. Taka sytuacja znacznie wydłuża czas oczekiwania na przyjazd Policji albo czyni to wręcz niemożliwym.

Aby uniknąć wymienionych problemów i zapewnić wszystkim zainteresowanym możliwość poddania wskazanego pojazdu i kierowcy odpowiednim badaniom, koszalińska drogówka we współpracy z pracownikami Inspekcji Transportu Drogowego będzie przeprowadzała kontrole.

W tym celu, zanim dzieci wsiądą do autokaru, należy skontaktować się telefonicznie z Wydziałem Ruchu Drogowego pod numerem telefonu 47 78 41 374 lub z ITD pod numerem telefonu 94 345 99 39 w godzinach od 7:30 do 15:30 na co najmniej dwa dni wcześniej przed planowanym terminem wycieczki. Znacznie to usprawni możliwość przeprowadzenia kontroli.

Po przeprowadzeniu kontroli pojazdu i jego kierowcy policjanci wystawią odpowiedni protokół. Taki dokument kierowca autokaru będzie musiał okazać na żądanie rodzica lub innej osoby zainteresowanej.