Aktualności

Debata Społeczna: Internet - źródło wiedzy czy zagrożenie

Panująca pandemia Covid-19 spowodowała, że przez większość czasu zostajemy w domu przenosząc swoje zawodowe i prywatne aktywności do sieci. Powoduje to, że częściej niż zwykle korzystamy z Internetu, a tym samy jesteśmy bardziej narażeni na niebezpieczeństwa online.

Bezpieczeństwo w sieci jest oczywiście kluczową sprawą, natomiast należy przekazywać wiedzę nie tylko o zagrożeniach, ale i o tym, że Internet może dawać ogromne korzyści w codziennym życiu. W czasie pandemii szczególnie powinniśmy troszczyć się o seniorów. Można to robić na różne sposoby, między innymi zachęcając ich do korzystania z usług jakie niesie za sobą Internet. Umiejętność korzystania z Internetu, usług online i bankowości elektronicznej ułatwia załatwianie codziennych spraw. Posiadanie pieniędzy na koncie, a nie w domu, powoduje, że seniorzy nie są narażeni na oszustwa „na wnuczka” czy „na policjanta”.

Biorą pod uwagę zawarte powyżej wnioski należy wskazać że zasadnym jest zorganizowanie debaty społecznej poświęconej korzyściom i zagrożeniom jakie niesie Internet pn. „Internet - źródło wiedzy czy zagrożenie. Jak bezpiecznie korzystać z globalnej sieci”.

Głównym celem debaty jest poprawa bezpieczeństwa osób starszych korzystających z Internetu na terenie miasta i powiatu koszalińskiego. Debata będzie podzielona na panele tematyczne, w trakcie których poruszane będą zagadnienia związane między innymi z zaletami ale również i zagrożeniami jakie niesie za sobą korzystanie z globalnej sieci.

Debata odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2021 r. od godziny 17.00 na profilu portalu społecznościowego Facebook Uniwersytetu III Wieku Politechniki Koszalińskiej.