Aktualności

Wyznaczone terminy doboru do służby w Policji w roku 2021

Data publikacji 08.01.2021

Chcesz zostać Policjantem! Nie czekaj, już dziś wstąp w nasze szeregi, rozpoczyna się nowy nabór chętnych do Policji na rok 2021.

TERMINY  PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO:

 • 23 lutego 2021

 • 20 kwietnia 2021

 • 13 lipca 2021

 • 15 września 2021

 • 3 listopada 2021

 • 30 grudnia 2021

 

Zalety pracy w Policji:

 • możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego;

 • gwarancję stałych warunków pracy;

 • ciekawą pracę;

 • możliwość rozwoju zawodowego;

 • różnorodny system szkoleń;

 • precyzyjny system wynagrodzenia;

 • rozbudowany system socjalny.

Kto może zostać policjantem:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;

 • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 • korzystający z pełni praw publicznych;

 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Uposażenie policjantów od 1 stycznia 2020 r.

 • kursant (podczas kursku podstawowego) – 2740 zł netto + dodatek za wysługę lat,

 • policjant (po ukończeniu kursu podstawowego) - 3620 zł netto + dodatek za wysługę lat.

   

  osoby, które nie ukończyły 26 roku życia:

 • kursant (podczas kursu podstawowego) – 2960 zł netto + dodatek za wysługę lat,

 • policjant (po ukończeniu kursu podstawowego) - 3940 zł netto + dodatek za wysługę lat.

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby;

 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby: część A i B;

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu);

 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu);

 • książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu).

 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny złożyć komplet dokumentów w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie, ul. Słowackiego 11, 75-009 Koszalin, tel. 47 78 41 481.

Informujemy, że istnieje możliwość składania przez kandydatów do służby w Policji dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o Policji, również drogą pocztową.

 

Powrót na górę strony