Aktualności

Międzynarodowy Dzień Tolerancji – spotkanie online z uczniami

Data publikacji 18.11.2020

Policjanci z Wydziału Prewencji koszalińskiej komendy w ramach Międzynarodowego Dnia Tolerancji obchodzonego 16 listopada spotkali się z uczniami klasy III Szkoły Podstawowej nr 7. Poruszanym tematem była właśnie tolerancja, a często jej brak.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji, to święto obchodzone corocznie 16 listopada. Jest to święto ustanowione przez UNESCO w 1995 roku mające na celu promowanie szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. Konferencja Generalna UNESCO w 1995 roku przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji.

Policjanci z Wydziału Prewencji komendy miejskiej w ramach  obchodzonego właśnie tego dnia spotkali się z uczniami klasy III C Szkoły Podstawowej nr 7 w Koszalinie. Ich niecodzienna wizyta dotyczyła bardzo ważnej kwestii, a mianowicie tolerancji, której brak często może doprowadzić do różnych form przemocy. Takich zachowań mogą doświadczyć uczniowie w domu  lub wśród grupy rówieśniczej.   

Policjanci uświadomili uczniom co to jest brak tolerancji, omawiając konkretne przykłady. Poprzez prezentację multimedialną funkcjonariusze chcieli podnieść świadomość młodych ludzi w zakresie akceptacji odmienności.

Mundurowi w trakcie spotkania omówili prace, które dzieci z klasy III przygotowały jeszcze przed wprowadzeniem nauki zdalnej.

Przeprowadzanie przez policjantów tego typu lekcji ma za założenie przede wszystkim kształtowanie w młodym człowieku akceptacji odmienności oraz umiejętności funkcjonowania  w społecznościach lokalnych.

Powrót na górę strony