Aktualności

Zakończenie adaptacji zawodowej policjantów

Data publikacji 23.01.2020

Podczas uroczystości, która odbyła się w Komendzie Miejskiej Policji w Koszalinie, 6 policjantów zakończyło etap adaptacji zawodowej. Wśród mundurowych wyróżnionych zostało 2 funkcjonariuszy, którzy swoją postawą i zaangażowaniem podczas pełnionej służby, przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Przez ostatnie tygodnie jednym z podstawowych zadań mundurowych było zapobieganie i ujawnianie sprawców wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców Koszalina. Służby przez nich pełnione odbywały się w systemie zmianowym, głównie w godzinach popołudniowych i nocnych, w patrolach pieszych.

Policjanci monitorowali rejony parków, placów zabaw i głównych ciągów komunikacyjnych. Zwracali także uwagę na miejsca newralgiczne, gdzie najczęściej dochodzi do zakłócania porządku. Ponadto brali udział w zabezpieczeniu imprez zaplanowanych na naszym terenie, w tym również o charakterze artystyczno - rozrywkowym i sportowym.

W trakcie służby pełnionej w ramach adaptacji zawodowej policjanci  zatrzymywali osoby poszukiwane, które ukrywały się przed wymiarem sprawiedliwości oraz osoby, które posiadały przy sobie narkotyki.

Podczas uroczystości, w której wzięli udział Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie nadkom. Marcin Pilarczyk oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji asp.szt. Piotr Łojewski, wręczono 2 policjantom wyróżnienia za zaangażowanie i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków.

Powrót na górę strony