PP Sianów - PP Sianów - Komenda Miejska Policji w Koszalinie

PP Sianów

Dzielnicowi PP Sianów

Siedziba:

ul. Łużycka 29

76-004 Sianów

 

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112.

 

Rejon I

st. asp. Bartłomiej Bielski

nr telefonu komórkowego: 571 323 684

e-mail: dzielnicowy.sianow1@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

Sianów, ulice: Armii Polskiej, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Dworcowa, Jarzębinowa, Klonowa, Kwiatowa, Lipowa, Łubuszan, Łużycka, Morska, Ogrodowa, Podgórna, Polna, Rzemieślnicza, Sienna, Słoneczna, Spokojna, Topolowa, Tylna

Cel działania priorytetowego na okres od  31 lipca 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z przewodniczącymi rad osiedli oraz rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr I w Sianowie ustalono, że głównym problemem w rejonie jest gromadzenie się osób spożywających alkohol w rejonie sklepu spożywczego „ODIDO” przy ul. Dębowej 25 w Sianowie. Osoby te będąc pod wpływem alkoholu zakłócają ład i porządek oraz zaśmiecają i zanieczyszczają miejsca przeznaczone do użytku publicznego. Gromadzące się osoby to najczęściej mężczyźni w wieku 18-40 lat. Wykroczenia, których się dopuszczają występują najczęściej w porze wieczornej i nocnej (weekendy). Mieszkańcy określają te zachowania jako uciążliwe. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

Rejon II

asp. Jacek Aleksandrowicz 

nr telefonu komórkowego: 571 323 687

e-mail: dzielnicowy.sianow2@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

Sianów, ulice: Chrobrego, Działkowa, Kopernika, Koszalińska, Kościelna, Leszczynowa, Lutyków, Mickiewicza, Parkowa, Piastów, Plac pod Lipami, Park Miejski, Słowackiego, Spółdzielcza, Strzelecka, Węgorzewska

Cel działania priorytetowego na okres od  31 lipca 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z przewodniczącymi rad osiedli oraz rozmów zmieszkańcami podległego rejonu służbowego nr II w Sianowie ustalono, że głównym problemem w rejonie jest gromadzenie się osób spożywających alkohol przy ul. Działkowej, przejście z ulicy Armii Polskiej do Parku Miejskiego w Sianowie. Osoby te będąc pod wpływem alkoholu zaczepiają przechodniów, zakłócają ład i porządek oraz zaśmiecają i zanieczyszczają miejsce publiczne. Wykroczenia, których się dopuszczają występują w każdej porze dnia niezależnie od pory roku. Mieszkańcy określają te zachowania, jako szczególnie uciążliwe. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu ograniczenia zachowań niezgodnych z prawem.

 

Rejon III

mł. asp. Artur Stępień 

nr telefonu komórkowego: 571 323 685

e-mail: dzielnicowy.sianow3@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

Borowiec, Dąbrowa, Grabówko, Gracz, Karnieszewice, Kłos, Kościerza, Krzykacz, Maszkowo, Mokre, Płonka, Przytok, Ratajki, Sieciemin, Siecieminek, Sierakowo Sławieńskie, Sierakówko, Sowieński Młyn, Sowno, Suszka, Szczeglinko, Szczeglino, Szczeglino Nowe, Trawica, Węgorzewo Koszalińskie, Wonieść

Cel działania priorytetowego na okres od  31 lipca 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku

Głównym problemem występującym na terenie rejonu służbowego nr III jest nie przestrzeganie przepisu art 43 ' Ustawy UWTIPA tj. spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem tj. najczęściej w pobliżu sklepu spożywczo-monopolowego w miejscowości Dąbrowa. Wykroczenie to występuje przez cały dzień, ale intensyfikuje się w godzinach popołudniowych ze szczególnym nasileniem w okresie letnim. Wykroczenie popełniane jest przez osoby, które dokonały zakupu alkoholu w wymienionym sklepie, jak również stałych klientów i mieszkańców miejscowości, którzy obrali sobie to miejsce jako punkt spotkań towarzyskich. Wykroczenie to generuje dalsze zachowania niezgodne z prawem jak zakłócanie ładu i porządku, zaśmiecanie i zanieczyszczanie w okolicy sklepu. Omawiany problem zgłaszany jest głównie przez mieszkańców korzystających z usług sklepu. Mieszkańcy oczekują poczucia bezpieczeństwa oraz wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

Rejon IV

st. asp. Tomasz Bojarowicz

nr telefonu komórkowego: 571 323 686

e-mail: dzielnicowy.sianow4@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

Bielkowo, Gorzebądz, Iwęcino, Kędzierzyn, Kiełzno, Kleszcze, Kołzin, Osieki, Rzepkowo, Skibienko, Skibno, Skwierzynka, Sucha Koszalińska, Wierciszewo  

Cel działania priorytetowego na okres od  31 lipca 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z sołtysami wsi oraz rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 4 ustalono, że głównym problemem w rejonie jest spożywanie alkoholu oraz zaśmiecanie w obrębie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Osieki na ul. Łąkowej. Wykroczenia, których dopuszcza się w tym rejonie młodzież, występują najczęściej w porach wieczornych i nocnych niezależnie od pory roku ale również w godz. popołudniowych W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.