PP Sianów - PP Sianów - Komenda Miejska Policji w Koszalinie

PP Sianów

Dzielnicowi PP Sianów

Siedziba:

ul. Łużycka 29

76-004 Sianów

 

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112.

 

Rejon I

asp. Bartłomiej Bielski

nr telefonu komórkowego: 571 323 684

e-mail: dzielnicowy.sianow1@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

Sianów, ulice: Armii Polskiej, Brzozowa, Bukowa, Dębowa, Dworcowa, Jarzębinowa, Klonowa, Kwiatowa, Lipowa, Łubuszan, Łużycka, Morska, Ogrodowa, Podgórna, Polna, Rzemieślnicza, Sienna, Słoneczna, Spokojna, Topolowa, Tylna

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2020 do 31 lipca 2020 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z przewodniczącymi rad osiedli oraz rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr I w Sianowie ustalono, że głównym problemem w rejonie jest gromadzenie się osób spożywających alkohol w rejonie sklepu spożywczego „Żabka” przy ul. Spokojnej 1 w Sianowie. Osoby te będąc pod wpływem alkoholu zakłócają ład i porządek oraz zaśmiecają i zanieczyszczają miejsca przeznaczone do użytku publicznego. Gromadzące się osoby to najczęściej mężczyźni w wieku 18-40 lat. Wykroczenia, których się dopuszczają występują najczęściej w porze wieczornej i nocnej (weekendy). Mieszkańcy określają te zachowania jako uciążliwe. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

Rejon II

asp. Jacek Aleksandrowicz 

nr telefonu komórkowego: 571 323 687

e-mail: dzielnicowy.sianow2@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

Sianów, ulice: Chrobrego, Działkowa, Kopernika, Koszalińska, Kościelna, Leszczynowa, Lutyków, Mickiewicza, Parkowa, Piastów, Plac pod Lipami, Park Miejski, Słowackiego, Spółdzielcza, Strzelecka, Węgorzewska

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2020 do 31 lipca 2020 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z przewodniczącymi rad osiedli oraz rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr II w Sianowie ustalono, że głównym problemem w rejonie jest gromadzenie się osób spożywających alkohol w Parku Miejskim w Sianowie. Osoby te będąc pod wpływem alkoholu zaczepiają przechodniów, zakłócają ład i porządek oraz zaśmiecają i zanieczyszczają miejsce publiczne. Wykroczenia, których się dopuszczają występują w porze popołudniowej i wieczorowo-nocnej niezależnie od pory roku. Mieszkańcy określają te zachowania, jako szczególnie uciążliwe. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu ograniczenia  zachowań niezgodnych z prawem.

 

Rejon III

mł. asp. Artur Stępień 

nr telefonu komórkowego: 571 323 685

e-mail: dzielnicowy.sianow3@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

Borowiec, Dąbrowa, Grabówko, Gracz, Karnieszewice, Kłos, Kościerza, Krzykacz, Maszkowo, Mokre, Płonka, Przytok, Ratajki, Sieciemin, Siecieminek, Sierakowo Sławieńskie, Sierakówko, Sowieński Młyn, Sowno, Suszka, Szczeglinko, Szczeglino, Szczeglino Nowe, Trawica, Węgorzewo Koszalińskie, Wonieść

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2020 do 31 lipca 2020 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z sołtysami wsi oraz rozmów z mieszkańcami podległych rejonów służbowych nr 3 ustalono, że głównym problemem w rejonie jest spożywanie alkoholu oraz zniszczenie mienia w rejonie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Dąbrowa. Wykroczenia, których dopuszcza się w tym rejonie głównie młodzież, występują najczęściej w porach wieczornych i nocnych niezależnie od pory roku. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

Rejon IV

asp. Tomasz Bojarowicz

nr telefonu komórkowego: 571 323 686

e-mail: dzielnicowy.sianow4@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

Bielkowo, Gorzebądz, Iwęcino, Kędzierzyn, Kiełzno, Kleszcze, Kołzin, Osieki, Rzepkowo, Skibienko, Skibno, Skwierzynka, Sucha Koszalińska, Wierciszewo  

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2020 do 31 lipca 2020 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z sołtysami wsi oraz rozmów z mieszkańcami podległych rejonów służbowych nr 4 ustalono, że głównym problemem w rejonie jest spożywanie alkoholu w obrębie sklepu w miejscowości Bielkowo. Wykroczenia, których dopuszcza się w tym rejonie głównie młodzież, występują najczęściej w porach wieczornych i nocnych niezależnie od pory roku ale również w godz. popołudniowych W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnychz prawem.