Dzielnicowi - Będzino - Dzielnicowi-Będzino - Komenda Miejska Policji w Koszalinie

Dzielnicowi-Będzino

Dzielnicowi - Będzino

Dzielnicowi - Będzino

Siedziba:

Komisariat Policji I 

75-009 Koszalin

ul. Słowackiego 11

Kierownik Zespołu Dzielnicowych

sierż. szt. Mateusz SAŁBUT

nr telefonu kontaktowego: 47 7841739

 

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112.

 

Rejon I

asp. Bartosz Plota

nr telefonu kontaktowego: 47 7841575
nr telefonu komórkowego: 571 323 681

e-mail: dzielnicowy.bedzino1@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

Dobiesławiec, Podamirowo, Mścice, Łubniki, Pakosław, Przybyradz, Strzeżenice, Dobre, Dobre Małe, Świercz, Stoisław, Barninek

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2020 do 31 lipca 2020 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z sołtysami sołectw oraz rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr I gm. Będzino ustalono, iż głównym problemem w rejonie jest grupowanie się osób i spożywanie alkoholu w miejscowości  Mścice ul. Dworcowa   – rejon parkingu przed  ogrodami działkowymi. Wykroczenia których się dopuszczają występują w godzinach porannych jak i popołudniowych niezależnie od pory roku. Teren w którym występuje zagrożenie jest ogólnodostępny,  przed ogrodami znajduje się parking wraz roślinnością w postaci krzewów w których grupują się osoby spożywające alkohol. Stwarza to możliwość wystąpienia niewłaściwego zachowania, szerzenia wulgaryzmów, zanieczyszczanie miejsca publicznego. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.  

 

Rejon II

asp. Bartosz Plota

nr telefonu kontaktowego: 47 7841656
nr telefonu komórkowego: 571 323 683

e-mail: dzielnicowy.bedzino2@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

Dobrzyca, Wiciąże Pierwsze, Podbórz, Smolne, Strachomino, Strzepowo, Tymień, Wierzchomino, Wierzchominko, Miłogoszcz

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2020 do 31 lipca 2020 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z sołtysami sołectw oraz rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 2 gm. Będzino ustalono, iż głównym problemem w rejonie jest gromadzenie się osób w miejscowości Tymień przy budynku numer 26. Młodzież w tym miejscu zakłóca ład i porządek. Wykroczenia których się dopuszczają występują w godzinach porannych jak i popołudniowych niezależnie od pory roku. Na terenie w którym występuje zagrożenie w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się sklep spożywczy. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem. 

 

Rejon III

st. asp. Mirosław Niewiński

nr telefonu kontaktowego: 47 7841530
nr telefonu komórkowego: 571 323 682

e-mail: dzielnicowy.bedzino3@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

Będzino, Będzinko, Barnin, Zagaje, Kiszkowo, Dworek, Kładno, Pleśna, Komory, Łękno, Mączno, Łasin Koszaliński, Kazimierz Pomorski, Łopienica, Popowo, Ziębrze, Skrzeszewo, Słowienkowo, Borkowice, Śmiechów, Uliszki  

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2020 do 31 lipca 2020 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z sołtysami sołectw, oraz rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr  III gm. Będzino ustalono, że głównym problemem w rejonie jest  nieprzestrzeganie przepisu art. 43` Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi   tj; spożywanie alkoholu w miejscu publicznym przez   grupujące się  przy placu zabaw znajdującego się obok budynku mieszkalnego Będzino 8.  W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działań priorytetowych w celu  zminimalizowania zachowań niezgodnych z prawem.