Komisariat I - Komenda Miejska Policji w Koszalinie

Komisariat I

Komisariat I

Dzielnicowi KP I

Siedziba:

ul. Słowackiego 11

75-009 Koszalin

Kierownik Rewiru:

sierż. szt.  Mateusz SAŁBUT

nr pokoju w Komisariacie: 32

nr telefonu kontaktowego: 47 78417 39

 

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 1

asp. szt. Maciej Pacholski

nr pokoju w Komisariacie: A20
nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 146
nr telefonu komórkowego: 571 323 675

e-mail: dzielnicowy.koszalin1@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

ulice: Fałata, Gałczyńskiego, Monte Cassino 14-16, Okulickiego, Makuszyńskiego, Tuwima, Wańkowicza, Władysława IV (P) 22-64, Jana Pawła II-go numery 17 ,23 ,27,29
obiekty: Gimnazjum nr 7, Szkoła Podstawowa nr 17,Centrum Kształcenia Ustawicznego, Galeria Emka, Kościół Św. Ducha.

Cel działania priorytetowego na okres od  31 lipca 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku

Głównym problemem występującym na terenie  rejonu służbowego nr 1  jest nieprzestrzegania zasad i przepisów  ruchu drogowego na terenie osiedla KSM Przylesie. Problem związany
z niestosowaniem się do znaku B-35 zakaz postoju na ulicy Tuwima 2-16 może stwarzać realne zagrożenie bezpieczeństwa dla mieszkańców. Zakładając, iż wszystkie proponowane działania zostaną wdrożone i systematycznie realizowane, zakładany cel zostanie oceniony w sposób ilościowy tj spadek występowania ww wykroczeń  o około 20 % podczas zakładanego terminu realizacji planu priorytetowego. Podczas spotkań z radą Osiedla KSM Przylesie , mieszkańców w ramach co tygodniowych spotkań organizowanych w ramach  dyżurów w KSM Przylesie, na bieżąco będą omawiane  działania mające wpływ na realizację zamierzonego celu oraz ich skutki.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 2

asp. szt. Maciej Pacholski

nr pokoju w Komisariacie: A15
nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 573
nr telefonu komórkowego: 571 323 676

e-mail: dzielnicowy.koszalin2@sc.policja.gov.pl

 

Rejon Służbowy:

ulice: Gdańska (NP) do numeru 21, Jagoszewskiego, Jana Pawła II (NP) 1-15a, (P) 2-8, Spasowskiego, Staszica (NP) 17-21, Śniadeckich 1-7, Kołątaja,
obiekty: Stacja paliw BP Orion przy ul. Gdańskiej 21, Politechnika Koszalińska przy ul. Śniadeckich 2, Szkoła Podstawowa nr 21, Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Śniadeckich.

Cel działania priorytetowego na okres od  31 lipca 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z administracji osiedla KSM Przylesie im. Śniadeckich oraz rozmów z mieszkańcami ulicy Spasowskiego ustalono, że głównym problemem występującym ww rejonie jest nieprzestrzeganie przepisów prawa ruchu drogowego, a w szczególności niestosowanie się przez kierujących do znaków: B-35 zakaz postoju przy ul. Spasowskiego.  Osobami którymi dopuszczają się tych wykroczeń to głównie mieszkańcy pobliskich bloków. Wykroczenia te występują głównie w godzinach popołudniowych jak i wieczornych od godz. 16:00 do 06.00 Wyniku nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego w rejonie ul. Spasowskiego występują utrudnienia  w dojeździe do bloków np.: służb ratowniczych. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działań priorytetowych na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 3

asp. Agnieszka Bubnowicz

nr pokoju w Komisariacie: 37
nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 637
nr telefonu komórkowego: 571 323 678

e-mail: dzielnicowy.koszalin3@sc.policja.gov.pl

 

Rejon Służbowy:

ulice: Chrzanowskiego, Doroszewskiego, Klemensiewicza, Kotarbińskiego, Krzyżanowskiego, Na Jamno, Na Skwierzynkę, Próchnika, Sierpińskiego, Tatarkiewicza, Wąwozowa, Wyki, Akademicka, Staszica 30-34,
Osiedle Jamno i Łabusz tj. ulice Błękitna, Bryza, Deszczowa, Gradowa, Gryfitów, Gwiezdna, Koronkowa, Miodowa, Orlików, Posagowa, Pogodna, Promowa, Rycerska, Siewna, Sołecka, Tkacka, Torfowa, Wichrowa, Wodnika, Widokowa, Złota, Żyzna, Jamneńska, Filtrowa, Dobrych Swatów, Gospodarska, Kmieca, Koszalińska, Północna, Kogucia, Julków Jamneńskich, Kwiatowa, Sprężarkowa, Polna, Klubowa, Południowa, Krótka, Szkolna, Wiatrów, Ariadna, Biwakowa, Farmerska, Korsarzy, Nadbrzeżna, Ratowników WOPR, Róży Wiatrów, Spacerowa, Starowiejska, Trzech Dębów, Turystyczna, Wikingów, Wilków Morskich, Wypoczynkowa, Letnia, Majówkowa, Paronamiczna, Srebrna, Szkolna, Wakacyjna, Wędrowna, Zachodnia, Zefirowa.

Cel działania priorytetowego na okres od  31 lipca 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku

Głównym problemem występującym na terenie rejonu służbowego nr 3 jest gromadzenie się młodzieży w rejonie placów zabaw bloków mieszkalnych przy ul. Krzyżanowskiego 20-24, Wyki 9-21, Chrzanowskiego 3-9 w godzinach popłudniowo - wieczornych oraz nocnych, głównie w weekendy. Osoby te zakłócają porządek publiczny poprzez spożywanie alkoholu, niszczenia mienia Z informacji wynikających od mieszkaniowców oraz administracji KSM Przylesie wynika, iż najczęściej są to osoby nie będące mieszkańcami osiedla, a swoim zachowaniem utrudniają korzystanie ze znajdujących się tam urządzeń, które służą do rekreacji i zabawy. Powyższe zachowania negatywnie wpływają na poczucie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placów zabaw ze swoimi dziećmi.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 4

sierż. szt. Dariusz Wysocki

nr pokoju w Komisariacie: A20
nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 493
nr telefonu komórkowego: 571 323 680

e-mail: dzielnicowy.koszalin4@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

ulice: Baczewskiego, Bauera, Bliska, Boczna, Bożka, BukowaChełmska, Daleka, Dobra, Domańskiego, Fiałkowskiego, Fitio, Gajowa, Gąszczak, Goliszka, Górskiego, Grochowskiego, Jelec, Kajki, Kędzierzyńska, Kielecka, Kostenskiego, Krakowska, Kolorowa, Kujawska, Lelewela, , Lubuska, Macierzy, Maćkowicza, Malownicza, Małopolska, Mazowiecka, Mazurska, Młodości, Pieniężnego, Podlaska, Pomorska, Popiełuszki, Prosta, Radości, Rodła, Śiennickiego, Sierocińskiego, Staszica 2-8 i 1-11, Śniadeckich 6-10 i 9-31 Sudecka, Śląska, Śmiała, Śnieżka, Tradycji, Turowskiego, Warmińska, Wesoła, Weteranów, Wiekopolska, Własna, Wspólna, Żebrowskiego,  
obiekty: Stacja paliw Huzar, SP nr 18

Cel działania priorytetowego na okres od  31 lipca 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku

Głównym problemem występującym obecnie na terenie rejonu służbowego nr IV jest nieprzestrzeganie przepisu art 43' Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi tj. spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem najczęściej w obrębie tzw. Doliny Dwóch Stawów. Są to tereny zielone-rekreacyjne mieszczące się przy ul Prostej. Grupowaniu się osób towarzyszy zakłócanie ładu i porządku publicznego tj. art. 51§1 kw i art. 51§2 kw oraz zaśmiecanie miejsc publicznych tj. art. 145kw Wykroczenia te występują w godzinach popłudniowo-wieczornych oraz nocnych, głównie w weekendy. Na tym terenie znajduje się świeżo wybudowana oraz wyremontowana infrastruktura sprzyjająca wypoczynkowi z czego korzystają okoliczni mieszkańcy. Zadaszone ławki, siłownia na świeżym powietrzu, czysty i zadbany teren zielony przyciąga nie tylko rodziny z dziećmi lecz również młodzież nierzadko popełniającą w/w wykroczenia oraz powodującą zaśmiecanie terenów zielonych co uniemożliwia korzystanie z infrastruktury przez dzieci jak i ich rodziców. Z informacji uzyskanych od mieszkańców oraz Zarządu Rady Osiedla Bukowe wynika, iż osobami grupującymi się oraz popełniającymi wykroczenia są osoby młode, które w chwili obecnej najprawdopodobniej są na wakacjach.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 5

sierż. Agnieszka Reszka

nr pokoju w Komisariacie: A17
nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 567
nr telefonu komórkowego: 571 323 673

e-mail: dzielnicowy.koszalin5@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

ulice: Darłowska, Fałata (P), Gdańska (P) 2-20, Giełdowa, Pileckego, Jedności, Kopernika - Promenada, Kościuszki, Krucza, Mireckiego, Młyńska 46-76, Monte Cassino 2-6, Ogrodowa, Orląt Lwowskich, Partyzantów, Piastowska, Piłsudskiego 1-93, Polonii-Plac, Rejtana, Rolna,  Słupska (NP), Sportowa, Wybickiego, Zubrzyckiego, Zwycięstwa 105-121

obiekty: Amfiteatr, Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół Sportowych przy ul. Zwycięstwa 11, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 7, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół Muzycznych, Klub Studencki Kreślarnia, Tereny Podożynkowe, Góra Chełmska, Stacja Paliw Orlen.

Cel działania priorytetowego na okres od  31 lipca 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku

Głównym problemem występującym na terenie  rejonu służbowego nr 5 (tj. Osiedle im. Jedliny ) jest nie przestrzeganie przepisów z art 145 kw oraz 43” USTAW UWITPA, tj. zaśmiecanie oraz spożywanie alkoholu  w rejonie skweru znajdującym się na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego/Sportowa w Koszalinie.

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 6

sierż. Justyna Główczyńska

nr pokoju w Komisariacie: A17
nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 459
nr telefonu komórkowego: 571 323 674

e-mail: dzielnicowy.koszalin6@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

ulice: Chałubińskiego, Jutrzenki, Karłowicza, Kochanowskiego, Księżycowa, Leśna, Norwida, Nowowiejskiego, Ogińskiego, Promykowa, Reja, Ruszczyca, Sanatoryjna, Słoneczna, Sygietyńskiego, Waryńskiego, Wieniawskiego, Zamenhoffa, Zorzy, Zwycięstwa 227-265, Saperów, Pograniczników, Synów Pułku, Sianowska, Hubalczyków, Lotników, Walecznych, Zdobywców Wału Pomorskiego 58-80 i 41-91, Pancerniaków, Ułańska, Kadetów, Westerplatte 1-69.

obiekty: Szpital Wojewódzki.

Cel działania priorytetowego na okres od  31 lipca 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z przedstawicielami Rady Osiedla oraz rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego ustalono, że głównym problemem występującym w ostatnim czasie w rejonie służbowym nr VI jest gromadzenie się osób spożywających alkohol w rejonie sklepu spożywczego „ADA”, znajdującego się przy ul. Westerplatte 11. Osoby te będąc pod wpływem alkoholu zakłócają spokój i porządek publiczny, niejednokrotnie zachowują się wulgarnie i agresywnie, co wpływa negatywnie na poczucie bezpieczeństwa i spokoju mieszkańców. Największe nasilenie popełnianego wykroczenia występuje w godzinach popołudniowych i wieczornych, niezależnie od pory roku.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 7

sierż.szt. Łukasz Ciecharowski

nr pokoju w Komisariacie: 29
nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 163
nr telefonu komórkowego: 571 323 674

e-mail: dzielnicowy.koszalin7@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

ulice: Broniewskiego, Chopina, Hołdu Pruskiego, Matejki, Moniuszki, Piłsudskiego (P) 2-98, Szymanowskiego, Traugutta, Waryńskiego, Zgody, Zwycięstwa 123-261, Zientarskiego,
obiekty: Szkoła Podstawowa nr 10  

Cel działania priorytetowego na okres od  31 lipca 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z przedstawicielami Rady Osiedla oraz rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego ustalono, że głównym problemem występującym w ostatnim czasie w rejonie służbowym nr VII jest gromadzenie się osób spożywających alkohol w rejonie sklepu monopolowego „ALL”, znajdującego się przy ul. Zwycięstwa 169. Osoby te będąc pod wpływem alkoholu zakłócają spokój i porządek publiczny, niejednokrotnie zachowują się wulgarnie i agresywnie, co wpływa negatywnie na poczucie bezpieczeństwa i spokoju innych osób. Największe nasilenie popełnianego wykroczenia występuje w godzinach popołudniowych i wieczornych, niezależnie od pory roku.

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 8

sierż. Łukasz Kurszewski

nr pokoju w Komisariacie: A20
nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 143
nr telefonu komórkowego: 571 323 679

e-mail: dzielnicowy.koszalin8@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

ulice: 4 Marca 2-20, Andersa 18-34, Chełmońskiego, Clauciussa, Grottgera, Kasprowicza, Konopnickiej, Korczaka, Piastowska, Pocztowa, Racławicka, Reymonta, Staffa, Struga, Stawisińskiego, Targowa, Tetmajera, Wojska Polskiego, Plac Wolności, Wyspiańskiego, Zwycięstwa 114-200, Plac Zwycięstwa, Boya-Żeleńskiego, Żeromskiego, Żwirowa, Piaskowa,
obiekty: II Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 7, Politechnika Koszalińska przy ul. Racławickiej  

Cel działania priorytetowego na okres od  31 lipca 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku

Głównym problemem występującym na terenie rejonu służbowego nr VIII jest spożywanie alkoholu w rejonie sklepu "Czaruś" ul. Zwycięstwa 182A w Koszalinie, w godzinach od 16.00-22.00. Stwarza to ryzyko niewłaściwego zachowania, szerzenie wulgaryzmów, zanieczyszczanie miejsca publicznego. Największe nasilenie popełnianego wykroczenia występuje w godzinach popołudniowych i wieczornych, niezależnie od pory roku. Zjawisko to sprawia, że ogólny wizerunek tego miejsca, jest nieprzyjemne, niebezpieczne, tym bardziej, że jest to rażące dla osób korzystających z usług Poczty Polskiej znajdującej się vis-a-vis, oraz dla klientów samego sklepu.

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 9 

asp. szt. Krzysztof Domaros

nr pokoju w Komisariacie: A16
nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 408
nr telefonu komórkowego: 571 323 672

e-mail: dzielnicowy.koszalin9@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

ulice: 4 Marca 23-33, Akacjowa, Altylerzystów, Aroniowa, Azaliowa, Bartłomieja, Batorego, Bażancia, Bema, Bonifacego, Borówkowa, Botaniczna, Bożydara, Brzoskwiniowa, Bzów, Cedrowa, Chodkiewicza, Cicha, Cisowa, Cyprysowa, Czarneckiego, Czeremchowa, Czereśniowa, Czwartaków, Dębów, Daglezji, Daktylowa, Dereniowa, Żołnierzy 8. Dywizji, Dzierżęcińska, Gerberowa, Gęsia, Głogowa, Gołębia, Grabowa, Hebanowa, Hubalczyków, Indycza, Jabłoniowa, Jagodowa, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jeziorna, Jeżynowa, Jodłowa, Kacza, Kadetów, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Krawiecka, Kupiecka, Laurowa, Leszczynowa, Liliowa, Limbowa, Lubiatowska, Łąkowa, Macieja, Mahoniowa, Malinowa, Mirtowa, Modrzewiowa, Morelowa, Mścisława, Mściwoja, Obrońców Helu, Obrońców Tobruky, Orzechowa, Palmowa, Pancerniaków, Pigwowa, Pankracego, Parkowa, Platanowa, Podchorążych, Polnych Kwiatów, Poziomkowa, Przepiórek, Przybysława, Ptasia, Sekwojowa, Sadowa, Sanatoryjna (P), Saperów, Serwacego, Sianowska, Słoneczna (P), Sosnowa, Sowińskiego, Strusia, Synów Pułku, Szwoleżerów, Św. Wojciecha, Światowida, Świerkowa, Świętopełka, Tataraków, Topolowa 29-49, Truskawkowa, Tulipanów, Wiklinowa, Zielona, Zielone Wzgórze, Ziemowita, Zwycięstwa  202-361, Żarnowiecka, Żurawinowa.
obiekty: Zespół Szkół nr 11,  

Cel działania priorytetowego na okres od  31 lipca 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z Radą Osiedla Rokosowo oraz rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 9 ustalono, że ponownie powrócił problemem w rejonie dotyczący nie przestrzegania przepisów ruchu drogowego, a w szczególności niestosowanie się przez kierujących i parkowanie swoich pojazdów przy ul. Zwycięstwa 202B i C gdzie obowiązuje znak zakaz postoju B-35. Osobami którymi dopuszczają się tych wykroczeń to pacjenci pobliskiej przychodni lekarskiej oraz klienci biur rachunkowych i adwokackich. Wykroczenie to występuje w godzinach dopołudniowych. Skutkiem parkowania pojazdów w miejscu niedozwolonym powoduje utrudnienia w ruchu drogowym jak i osób pieszych korzystających z pobliskiego oznakowanego przejścia przez jezdnię.  W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działań priorytetowych na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

* (P) - numery parzyste (NP) - numery nieparzyste