Komisariat I - Komenda Miejska Policji w Koszalinie

Komisariat I

Komisariat I

Dzielnicowi KP I

Siedziba:

ul. Słowackiego 11

75-009 Koszalin

Kierownik Rewiru:

p.o. st. sierż. Mateusz SAŁBUT

nr pokoju w Komisariacie: 32

nr telefonu kontaktowego: 47 78417 39

 

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 1

st.sierż. Paweł Oleksiuk

nr pokoju w Komisariacie: A20
nr telefonu kontaktowego:
47 7841146
nr telefonu komórkowego: 571 323 675

e-mail: dzielnicowy.koszalin1@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

ulice: Fałata, Gałczyńskiego, Monte Cassino 14-16, Okulickiego, Makuszyńskiego, Tuwima, Wańkowicza, Władysława IV (P) 22-64, Jana Pawła II-go numery 17 ,23 ,27,29
obiekty: Gimnazjum nr 7, Szkoła Podstawowa nr 17,Centrum Kształcenia Ustawicznego, Galeria Emka, Kościół Św. Ducha.

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2020 do 31 lipca 2020 roku

Głównym problemem występującym na terenie  rejonu służbowego nr 1  jest nieprzestrzegania zasad i przepisów  ruchu drogowego na terenie osiedla KSM Przylesie. Problem związany
z niestosowaniem się do znaku B-35 zakaz postoju na ulicy Tuwima 2-16 może stwarzać realne zagrożenie bezpieczeństwa dla mieszkańców. Zakładając, iż wszystkie proponowane działania zostaną wdrożone i systematycznie realizowane, zakładany cel zostanie oceniony w sposób ilościowy tj spadek występowania ww wykroczeń  o około 20 % podczas zakładanego terminu realizacji planu priorytetowego. Podczas spotkań z radą Osiedla KSM Przylesie , mieszkańców w ramach co tygodniowych spotkań organizowanych w ramach  dyżurów w KSM Przylesie, na bieżąco będą omawiane  działania mające wpływ na realizację zamierzonego celu oraz ich skutki.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 2

asp. szt. Maciej Pacholski

nr pokoju w Komisariacie: A16
nr telefonu kontaktowego: 47 7841573
nr telefonu komórkowego: 571 323 676

e-mail: dzielnicowy.koszalin2@sc.policja.gov.pl

 

Rejon Służbowy:

ulice: Gdańska (NP) do numeru 21, Jagoszewskiego, Jana Pawła II (NP) 1-15a, (P) 2-8, Spasowskiego, Staszica (NP) 17-21, Śniadeckich 1-7, Kołątaja,
obiekty: Stacja paliw BP Orion przy ul. Gdańskiej 21, Politechnika Koszalińska przy ul. Śniadeckich 2, Szkoła Podstawowa nr 21, Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Śniadeckich.

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2020 do 31 lipca 2020 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z administracji osiedla KSM Przylesie im. Śniadeckich oraz rozmów z mieszkańcami ulicy Spasowskiego ustalono, że głównym problemem występującym ww rejonie jest nieprzestrzeganie przepisów prawa ruchu drogowego, a w szczególności niestosowanie się przez kierujących do znaków: B-35 zakaz postoju przy ul. Spasowskiego.  Osobami którymi dopuszczają się tych wykroczeń to głównie mieszkańcy pobliskich bloków. Wykroczenia te występują głównie w godzinach popołudniowych jak i wieczornych od godz. 16:00 do 06.00 Wyniku nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego w rejonie ul. Spasowskiego występują utrudnienia  w dojeździe do bloków np.: służb ratowniczych. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działań priorytetowych na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 3

mł. asp. Agnieszka Bubnowicz

nr pokoju w Komisariacie: 37
nr telefonu kontaktowego: 47 7841637
nr telefonu komórkowego: 571 323 678

e-mail: dzielnicowy.koszalin3@sc.policja.gov.pl

 

Rejon Służbowy:

ulice: Chrzanowskiego, Doroszewskiego, Klemensiewicza, Kotarbińskiego, Krzyżanowskiego, Na Jamno, Na Skwierzynkę, Próchnika, Sierpińskiego, Tatarkiewicza, Wąwozowa, Wyki, Akademicka, Staszica 30-34,
Osiedle Jamno i Łabusz tj. ulice Błękitna, Bryza, Deszczowa, Gradowa, Gryfitów, Gwiezdna, Koronkowa, Miodowa, Orlików, Posagowa, Pogodna, Promowa, Rycerska, Siewna, Sołecka, Tkacka, Torfowa, Wichrowa, Wodnika, Widokowa, Złota, Żyzna, Jamneńska, Filtrowa, Dobrych Swatów, Gospodarska, Kmieca, Koszalińska, Północna, Kogucia, Julków Jamneńskich, Kwiatowa, Sprężarkowa, Polna, Klubowa, Południowa, Krótka, Szkolna, Wiatrów, Ariadna, Biwakowa, Farmerska, Korsarzy, Nadbrzeżna, Ratowników WOPR, Róży Wiatrów, Spacerowa, Starowiejska, Trzech Dębów, Turystyczna, Wikingów, Wilków Morskich, Wypoczynkowa, Letnia, Majówkowa, Paronamiczna, Srebrna, Szkolna, Wakacyjna, Wędrowna, Zachodnia, Zefirowa.

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2020 do 31 lipca 2020 roku

Głównym problemem występującym na terenie rejonu służbowego nr 3 (tj. Osiedle im. Jamno) jest spożywanie alkoholu w rejonie przystanku MZK, visa-vi sklepu spożywczego SCH, mieszczącego się na ulicy Koszalińskiej w Koszalinie, w godzinach od 16.00-22.00, jest to obiekt znajdujący się w budynku mieszkalnym. Przystanek mieści się w centralnej części Osiedla Jamno, po wjeździe na teren osiedla, jest on centralnym punktem, który „rzuca się w oczy”, jeśli przebywają na nim osoby spożywające alkohol, które zaśmiecają, zanieczyszczając ww obiekt. Poprzez głośne zachowanie budzą niepokój mieszkańców, uniemożliwiając swobodne korzystanie z ww obiektu. Ponadto obok przystanku często też chodzą na spacery dzieci z pobliskiego przedszkola, korzystają z niego mieszkańcy jadący do centrum Koszalina, a także turyści jadący w kierunku znajdujących się przystani wodnych na osiedlu kamno-Łabusz. co negatywnie wpływa na ogólny wizerunek samego miejsca oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Wiata przystankowa posiada wygodną ławkę na której często przesiadują i grupują się osoby spożywające alkohol w miejscu objętym zakazem. Stwarza to możliwość wystąpienia niewłaściwego zachowania, szerzeniem wulgaryzmów, zanieczyszczanie miejsce publicznego. Ogólny wizerunek tego miejsca jako nieprzyjemne, niebezpieczne, tym bardziej, że jest to rażące dla osób z niego korzystających oraz dla klientów sklepów.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 4

sierż. szt. Dariusz Wysocki

nr pokoju w Komisariacie: A17
nr telefonu kontaktowego: 47 7841493
nr telefonu komórkowego: 571 323 680

e-mail: dzielnicowy.koszalin4@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

ulice: Baczewskiego, Bauera, Bliska, Boczna, Bożka, BukowaChełmska, Daleka, Dobra, Domańskiego, Fiałkowskiego, Fitio, Gajowa, Gąszczak, Goliszka, Górskiego, Grochowskiego, Jelec, Kajki, Kędzierzyńska, Kielecka, Kostenskiego, Krakowska, Kolorowa, Kujawska, Lelewela, , Lubuska, Macierzy, Maćkowicza, Malownicza, Małopolska, Mazowiecka, Mazurska, Młodości, Pieniężnego, Podlaska, Pomorska, Popiełuszki, Prosta, Radości, Rodła, Śiennickiego, Sierocińskiego, Staszica 2-8 i 1-11, Śniadeckich 6-10 i 9-31 Sudecka, Śląska, Śmiała, Śnieżka, Tradycji, Turowskiego, Warmińska, Wesoła, Weteranów, Wiekopolska, Własna, Wspólna, Żebrowskiego,  
obiekty: Stacja paliw Huzar, SP nr 18

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2020 do 31 lipca 2020 roku

Głównym problemem występującym  obecnie na terenie rejonu służbowego nr IV jest nieprzestrzeganie przepisu art 43 ' Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi tj. spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem najczęściej w obrębie   Szkoły Podstawowej nr 18 na ul Staszica 6. Towarzyszy przy tym zakłócanie ładu i porządku publicznego tj. art. 51§1 kw i art. 51§2 kw oraz zaśmiecanie miejsc publicznych tj. art. 145kw przez osoby grupujące się w tym miejscu. Wykroczenie to występuje w godzinach od 16:00 do 22:00, ze  szczególnym nasileniem w okresie letnim. Szkoła Podstawowa nr 18 usytuowana jest przy często uczęszczanej ulicy Staszica przez mieszkańców osiedli bloków znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. Jednakże najważniejszą kwestią są dzieci, które uczęszczają do  szkoły podstawowej. W przypadku zajęć pozalekcyjnych są one narażone na widok osób, które popełniają szereg wykroczeń. Natomiast pozostawione porozbijane szklane butelki mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia dzieci korzystających z boiska oraz placu zabaw znajdującego się na terenie szkoły.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 5

sierż. Agnieszka Reszka

nr pokoju w Komisariacie: A20
nr telefonu kontaktowego: 47 7841567
nr telefonu komórkowego: 571 323 673

e-mail: dzielnicowy.koszalin5@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

ulice: Darłowska, Fałata (P), Gdańska (P) 2-20, Giełdowa, Pileckego, Jedności, Kopernika - Promenada, Kościuszki, Krucza, Mireckiego, Młyńska 46-76, Monte Cassino 2-6, Ogrodowa, Orląt Lwowskich, Partyzantów, Piastowska, Piłsudskiego 1-93, Polonii-Plac, Rejtana, Rolna,  Słupska (NP), Sportowa, Wybickiego, Zubrzyckiego, Zwycięstwa 105-121

obiekty: Amfiteatr, Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół Sportowych przy ul. Zwycięstwa 11, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 7, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół Muzycznych, Klub Studencki Kreślarnia, Tereny Podożynkowe, Góra Chełmska, Stacja Paliw Orlen.

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2020 do 31 lipca 2020 roku

Głównym problemem występującym na terenie  rejonu służbowego nr 5 (tj. Osiedle im. Jedliny ) jest nie przestrzeganie przepisów z art 145 kw oraz 43” USTAW UWITPA, tj. zaśmiecanie oraz spożywanie alkoholu  w rejonie skweru znajdującym się na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego/Sportowa w Koszalinie.

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 6

p.o. st.sierż. Damian Stępniak

nr pokoju w Komisariacie: 22
nr telefonu kontaktowego: 47 7841459
nr telefonu komórkowego: 571 323 674

e-mail: dzielnicowy.koszalin6@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

ulice: Chałubińskiego, Jutrzenki, Karłowicza, Kochanowskiego, Księżycowa, Leśna, Norwida, Nowowiejskiego, Ogińskiego, Promykowa, Reja, Ruszczyca, Sanatoryjna, Słoneczna, Sygietyńskiego, Waryńskiego, Wieniawskiego, Zamenhoffa, Zorzy, Zwycięstwa 227-265, Saperów, Pograniczników, Synów Pułku, Sianowska, Hubalczyków, Lotników, Walecznych, Zdobywców Wału Pomorskiego 58-80 i 41-91, Pancerniaków, Ułańska, Kadetów, Westerplatte 1-69.

obiekty: Szpital Wojewódzki.

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2020 do 31 lipca 2020 roku

W wyniku przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr VI, na terenie miasta Koszalin ustalono, że głównym problemem w rejonie jest gromadzenie się osób spożywających alkohol w rejonie sklepu Żabka przy ul. Chałbińskiego 12 w Koszalinie. Osoby te będąc pod wpływem alkoholu, zakłócają ład i porządek oraz zaśmiecają i zanieczyszczają miejsce publiczne, którym jest przystanek autobusowy MZK, oddalony o zaledwie kilka metrów od sklepu. Nadmienić należy, że również w niedalekiej odległości od wspomnianego sklepu przy ul. Chałubińskiego 15 znajduje się Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Akademia Małego Europejczyka”, zachowanie oraz wizerunek osób nadmiernie spożywających alkohol może skutkować demoralizacją uczęszczających do placówki oświato-wychowawczej małoletnich. Wykroczenia, występują zarówno w porze dziennej, popołudniowej oraz wieczornej, niezależnie od pory roku. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu ograniczenia zachowań niezgodnych z prawem.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 7

st.sierż. Damian Stępniak

nr pokoju w Komisariacie: A17
nr telefonu kontaktowego: 47 7841459
nr telefonu komórkowego: 571 323 674

e-mail: dzielnicowy.koszalin7@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

ulice: Broniewskiego, Chopina, Hołdu Pruskiego, Matejki, Moniuszki, Piłsudskiego (P) 2-98, Szymanowskiego, Traugutta, Waryńskiego, Zgody, Zwycięstwa 123-261, Zientarskiego,
obiekty: Szkoła Podstawowa nr 10  

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2020 do 31 lipca 2020 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z przedstawicielami rad osiedla oraz rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego ustalono, że głównym problemem występującym w ostatnim czasie w rejonie służbowym nr VII jest gromadzenie się osób spożywających alkohol w rejonie sklepu spożywczo monopolowego „SEBO”, znajdującego się przy ul. Szymanowskiego 16A. Osoby te będąc pod wpływem alkoholu zakłócają spokój i porządek publiczny, niejednokrotnie zachowują się wulgarnie i agresywnie, co wpływa negatywnie na poczucie bezpieczeństwa i spokoju innych osób. Największe nasilenie popełnianego wykroczenia występuje w godzinach popołudniowych i wieczornych, niezależnie od pory roku.

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 8

st.post. Łukasz Kurszewski

nr pokoju w Komisariacie: A17
nr telefonu kontaktowego: 47 7841143
nr telefonu komórkowego: 571 323 679

e-mail: dzielnicowy.koszalin8@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

ulice: 4 Marca 2-20, Andersa 18-34, Chełmońskiego, Clauciussa, Grottgera, Kasprowicza, Konopnickiej, Korczaka, Piastowska, Pocztowa, Racławicka, Reymonta, Staffa, Struga, Stawisińskiego, Targowa, Tetmajera, Wojska Polskiego, Plac Wolności, Wyspiańskiego, Zwycięstwa 114-200, Plac Zwycięstwa, Boya-Żeleńskiego, Żeromskiego, Żwirowa, Piaskowa,
obiekty: II Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 7, Politechnika Koszalińska przy ul. Racławickiej  

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2020 do 31 lipca 2020 roku

Głównym problemem występującym na terenie rejonu służbowego nr VIII jest nieprzestrzeganie przepisu art 90 kw tj. naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku. Wykroczenie to występuje przez całą dobę głównie na ul. Reymonta, Żeromskiego i Struga. Wykroczenie najczęściej popełniane jest przez mieszkańców jak i osoby przyjezdne. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 9 

st.asp. Krzysztof Domaros

nr pokoju w Komisariacie: A15
nr telefonu kontaktowego: 47 7841408
nr telefonu komórkowego: 571 323 672

e-mail: dzielnicowy.koszalin9@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

ulice: 4 Marca 23-33, Akacjowa, Altylerzystów, Aroniowa, Azaliowa, Bartłomieja, Batorego, Bażancia, Bema, Bonifacego, Borówkowa, Botaniczna, Bożydara, Brzoskwiniowa, Bzów, Cedrowa, Chodkiewicza, Cicha, Cisowa, Cyprysowa, Czarneckiego, Czeremchowa, Czereśniowa, Czwartaków, Dębów, Daglezji, Daktylowa, Dereniowa, Żołnierzy 8. Dywizji, Dzierżęcińska, Gerberowa, Gęsia, Głogowa, Gołębia, Grabowa, Hebanowa, Hubalczyków, Indycza, Jabłoniowa, Jagodowa, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jeziorna, Jeżynowa, Jodłowa, Kacza, Kadetów, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Krawiecka, Kupiecka, Laurowa, Leszczynowa, Liliowa, Limbowa, Lubiatowska, Łąkowa, Macieja, Mahoniowa, Malinowa, Mirtowa, Modrzewiowa, Morelowa, Mścisława, Mściwoja, Obrońców Helu, Obrońców Tobruky, Orzechowa, Palmowa, Pancerniaków, Pigwowa, Pankracego, Parkowa, Platanowa, Podchorążych, Polnych Kwiatów, Poziomkowa, Przepiórek, Przybysława, Ptasia, Sekwojowa, Sadowa, Sanatoryjna (P), Saperów, Serwacego, Sianowska, Słoneczna (P), Sosnowa, Sowińskiego, Strusia, Synów Pułku, Szwoleżerów, Św. Wojciecha, Światowida, Świerkowa, Świętopełka, Tataraków, Topolowa 29-49, Truskawkowa, Tulipanów, Wiklinowa, Zielona, Zielone Wzgórze, Ziemowita, Zwycięstwa  202-361, Żarnowiecka, Żurawinowa.
obiekty: Zespół Szkół nr 11,  

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2020 do 31 lipca 2020 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z Radą Osiedla Rokosowo oraz rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 9 ustalono, że ponownie powrócił problemem w rejonie dotyczący nie przestrzegania przepisów ruchu drogowego, a w szczególności niestosowanie się przez kierujących i parkowanie swoich pojazdów przy ul. Zwycięstwa 202B i C gdzie obowiązuje znak zakaz postoju B-35. Osobami którymi dopuszczają się tych wykroczeń to pacjenci pobliskiej przychodni lekarskiej oraz klienci biur rachunkowych i adwokackich. Wykroczenie to występuje w godzinach dopołudniowych. Skutkiem parkowania pojazdów w miejscu niedozwolonym powoduje utrudnienia w ruchu drogowym jak i osób pieszych korzystających z pobliskiego oznakowanego przejścia przez jezdnię.  W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działań priorytetowych na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

* (P) - numery parzyste (NP) - numery nieparzyste