Komisariat I - Komenda Miejska Policji w Koszalinie

Komisariat I

Komisariat I

Dzielnicowi KP I

Siedziba:

ul. Słowackiego 11

75-009 Koszalin

Kierownik Rewiru:

asp. szt. Mariusz Dziugieł

nr pokoju w Komisariacie: 32

nr telefonu kontaktowego: 94 342 97 39

 

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 1

sierż. Paweł Oleksiuk

nr pokoju w Komisariacie: A20
nr telefonu kontaktowego: 94 342 91 46
nr telefonu komórkowego: 571 323 675

e-mail: dzielnicowy.koszalin1@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

ulice: Fałata, Gałczyńskiego, Monte Cassino 14-16, Okulickiego, Makuszyńskiego, Tuwima, Wańkowicza, Władysława IV (P) 22-64, Jana Pawła II-go numery 17 ,23 ,27,29
obiekty: Gimnazjum nr 7, Szkoła Podstawowa nr 17,Centrum Kształcenia Ustawicznego, Galeria Emka, Kościół Św. Ducha.

Cel działania priorytetowego na okres od 01 lutego 2019 do 31 lipca 2019 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z przewodniczącymi rad osiedli oraz rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 1 ustalono, że głównym problemem w rejonie jest gromadzenie się osób spożywających alkohol na Stadionie ABC przy ulicy Okulickiego. Osoby te będąc pod wpływem alkoholu zakłócają ład i porządek oraz zaśmiecają i zanieczyszczają miejsca przeznaczone do wypoczynku i rekreacji. Gromadzące się osoby wywodzą się ze środowisk bezdomnych i bezrobotnych. Wykroczenia, których się dopuszczają występują w porze popołudniowej i wieczorowej niezależnie od pory roku . Stadion znajduje się w centrum i z jego uroków korzysta gro mieszkańców miasta. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 2

asp. szt. Maciej Pacholski

nr pokoju w Komisariacie: A16
nr telefonu kontaktowego: 94 342 95 73
nr telefonu komórkowego: 571 323 676

e-mail: dzielnicowy.koszalin2@sc.policja.gov.pl

 

Rejon Służbowy:

ulice: Gdańska (NP) do numeru 21, Jagoszewskiego, Jana Pawła II (NP) 1-15a, (P) 2-8, Spasowskiego, Staszica (NP) 17-21, Śniadeckich 1-7, Kołątaja,
obiekty: Stacja paliw BP Orion przy ul. Gdańskiej 21, Politechnika Koszalińska przy ul. Śniadeckich 2, Szkoła Podstawowa nr 21, Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Śniadeckich.

Cel działania priorytetowego na okres od 01 lutego 2019 do 31 lipca 2019 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z administracji osiedla KSM Przylesie im. Śniadeckich oraz rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 2 ustalono, że głównym problemem w rejonie jest nie przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, a w szczególności niestosowanie się przez kierujących do znaków: B-35 zakaz postoju przy ul. Spasowskiego Osobami którymi dopuszczają się tych wykroczeń to głównie mieszkańcy pobliskich bloków. Wykroczenie to występuje w godzinach popołudniowych i wieczornych od godz. 16:00 do rana. Skutkiem parkowania pojazdów w miejscu, gdzie obowiązuje bezwzględny zakaz postoju są utrudniony w dojeździe do bloków np.: służb ratunkowych, a także zwykłe utrudnienia w drożności tej ulicy w godzinach popołudniowych. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działań priorytetowych na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 3

mł. asp. Agnieszka Bubnowicz

nr pokoju w Komisariacie: 37
nr telefonu kontaktowego: 94 342 96 37
nr telefonu komórkowego: 571 323 678

e-mail: dzielnicowy.koszalin3@sc.policja.gov.pl

 

Rejon Służbowy:

ulice: Chrzanowskiego, Doroszewskiego, Klemensiewicza, Kotarbińskiego, Krzyżanowskiego, Na Jamno, Na Skwierzynkę, Próchnika, Sierpińskiego, Tatarkiewicza, Wąwozowa, Wyki, Akademicka, Staszica 30-34,
Osiedle Jamno i Łabusz tj. ulice Błękitna, Bryza, Deszczowa, Gradowa, Gryfitów, Gwiezdna, Koronkowa, Miodowa, Orlików, Posagowa, Pogodna, Promowa, Rycerska, Siewna, Sołecka, Tkacka, Torfowa, Wichrowa, Wodnika, Widokowa, Złota, Żyzna, Jamneńska, Filtrowa, Dobrych Swatów, Gospodarska, Kmieca, Koszalińska, Północna, Kogucia, Julków Jamneńskich, Kwiatowa, Sprężarkowa, Polna, Klubowa, Południowa, Krótka, Szkolna, Wiatrów, Ariadna, Biwakowa, Farmerska, Korsarzy, Nadbrzeżna, Ratowników WOPR, Róży Wiatrów, Spacerowa, Starowiejska, Trzech Dębów, Turystyczna, Wikingów, Wilków Morskich, Wypoczynkowa, Letnia, Majówkowa, Paronamiczna, Srebrna, Szkolna, Wakacyjna, Wędrowna, Zachodnia, Zefirowa.

Cel działania priorytetowego na okres od 01 lutego 2019 do 31 lipca 2019 roku

Głównym problemem występującym na terenie rejonu służbowego nr 3 (tj. Osiedle im. Kotarbińskiego) jest nieprzestrzegania zasad i przepisów ruchu drogowego na terenie osiedla Kotarbińskiego. Problem związany z parkowaniem pojazdów na chodniku na rogu ulic Doroszewskiego i Wyki na wysokości numeru 28, może stwarzać realne zagrożenie bezpieczeństwa dla pieszych z uwagi na fakt, iż aby zaparkować na chodniku w tym miejscu kierujący wjeżdżają przez przejście dla pieszych na chodnik. Zakładając, iż wszystkie proponowane działania zostaną wdrożone i systematycznie realizowane, zakładany cel zostanie oceniony w sposób ilościowy tj spadek występowania ww wykroczeń o około 20 % podczas zakładanego terminu realizacji planu priorytetowego. Podczas spotkań z Radą Osiedla Kotarbińskiego, mieszkańców w ramach cotygodniowych spotkań organizowanych w ramach dyżurów w KSM Przylesie, na bieżąco będą omawiane działania mające wpływ na realizację zamierzonego celu oraz ich skutki.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 4

mł. asp. Ariel Sepioło

nr pokoju w Komisariacie: A17
nr telefonu kontaktowego: 94 342 94 93
nr telefonu komórkowego: 571 323 680

e-mail: dzielnicowy.koszalin4@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

ulice: Baczewskiego, Bauera, Bliska, Boczna, Bożka, BukowaChełmska, Daleka, Dobra, Domańskiego, Fiałkowskiego, Fitio, Gajowa, Gąszczak, Goliszka, Górskiego, Grochowskiego, Jelec, Kajki, Kędzierzyńska, Kielecka, Kostenskiego, Krakowska, Kolorowa, Kujawska, Lelewela, , Lubuska, Macierzy, Maćkowicza, Malownicza, Małopolska, Mazowiecka, Mazurska, Młodości, Pieniężnego, Podlaska, Pomorska, Popiełuszki, Prosta, Radości, Rodła, Śiennickiego, Sierocińskiego, Staszica 2-8 i 1-11, Śniadeckich 6-10 i 9-31 Sudecka, Śląska, Śmiała, Śnieżka, Tradycji, Turowskiego, Warmińska, Wesoła, Weteranów, Wiekopolska, Własna, Wspólna, Żebrowskiego,  
obiekty: Stacja paliw Huzar, SP nr 18

Cel działania priorytetowego na okres od 01 lutego 2019 do 31 lipca 2019 roku

Głównym problemem występującym na terenie rejonu służbowego nr IV jest nie przestrzeganie przepisu art 43 ' Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi tj. spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem tj. najczęściej w pobliżu sklepu Biedronka mieszczącym się na ul. Prostej 5 a także zakłócania ładu i porządku publicznego tj. art. 51§1 kw i art. 51§2 kw przez młodzież grupującą się w tym miejscu. Wykroczenie to występuje w godzinach wieczornych tj. w godzinach od 17:00 do 21:00, ze szczególnym nasileniem w okresie letnim.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 5

mł. asp.  Michał Żołędowski

nr pokoju w Komisariacie: A20
nr telefonu kontaktowego: 94 342 95 67
nr telefonu komórkowego: 571 323 673

e-mail: dzielnicowy.koszalin5@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

ulice: Darłowska, Fałata (P), Gdańska (P) 2-20, Giełdowa, Pileckego, Jedności, Kopernika - Promenada, Kościuszki, Krucza, Mireckiego, Młyńska 46-76, Monte Cassino 2-6, Ogrodowa, Orląt Lwowskich, Partyzantów, Piastowska, Piłsudskiego 1-93, Polonii-Plac, Rejtana, Rolna,  Słupska (NP), Sportowa, Wybickiego, Zubrzyckiego, Zwycięstwa 105-121

obiekty: Amfiteatr, Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół Sportowych przy ul. Zwycięstwa 11, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 7, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół Muzycznych, Klub Studencki Kreślarnia, Tereny Podożynkowe, Góra Chełmska, Stacja Paliw Orlen.

Cel działania priorytetowego na okres od 01 lutego 2019 do 31 lipca 2019 roku

Głównym problemem występującym na terenie rejonu służbowego nr 5 (tj. Osiedle im. Jedliny ) jest nie przestrzeganie przepisów z art 145 kw oraz 43” USTAW WWITPA tj niszczenie mienia zaśmiecanie oraz spożywanie alkoholu na przy ulicy Piłsudskiego 24. W związku z występującym zagrożeniem na ulicy Piłsudskiego 24 które negatywnie wpływa na osoby mieszkające w rejonie powyższej ulicy. Przeprowadzone działanie będą dążyć do zminimalizowania występujących wykroczeń oraz zwiększenia bezpieczeństwa i spokoju osób korzystających z tego miejsca.

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 6

st. post. Agnieszka Reszka

nr pokoju w Komisariacie: 22
nr telefonu kontaktowego: 94 342 96 14
nr telefonu komórkowego: 571 323 677

e-mail: dzielnicowy.koszalin6@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

ulice: Chałubińskiego, Jutrzenki, Karłowicza, Kochanowskiego, Księżycowa, Leśna, Norwida, Nowowiejskiego, Ogińskiego, Promykowa, Reja, Ruszczyca, Sanatoryjna, Słoneczna, Sygietyńskiego, Waryńskiego, Wieniawskiego, Zamenhoffa, Zorzy, Zwycięstwa 227-265, Saperów, Pograniczników, Synów Pułku, Sianowska, Hubalczyków, Lotników, Walecznych, Zdobywców Wału Pomorskiego 58-80 i 41-91, Pancerniaków, Ułańska, Kadetów, Westerplatte 1-69.

obiekty: Szpital Wojewódzki.

Cel działania priorytetowego na okres od 01 lutego 2019 do 31 lipca 2019 roku

Jednym z głównych problemów występujących na terenie dzielnicy numer VI jest nieprawidłowe parkowanie pojazdów na chodniku przy ulicy Chałubińskiego 7 w Koszalinie – w rejonie Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie – na odcinku chodnika od skrzyżowania ulic Piłsudskiego a Chałubińskiego do bramy wjazdowej na teren Szpitala (brama zamknięta nie używana). Parkowanie na chodniku obwarowanej jest znakiem B-35 (zakaz postoju) jest to wykroczenie z art. 92 par. 1 KW, a jego popełnienie może skutkować grzywną w postaci mandatu karnego w wysokości 100zł. Informacje tą potwierdzono podczas służby obchodowej oraz naniesieniami na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ponadto powyższy problem został uwzględniony w artykule Polskiego Radia Koszalin dnia 17 stycznia br. We wskazanym miejscu dochodzi również do parkowania na terenie zieleni co również jest wykroczeniem, którego popełnienie nie tylko może skutkować odpowiedzialnością karną lecz skutkuję także odpowiedzialnością moralną oraz środowiskową.Pozostawione pojazdy utrudniają pieszym – chorym, niepełnosprawnym, matkom z wózkami poruszanie się po chodniku. Do popełnianych wykroczeń dochodzi w godzinach wczesnoporannych oraz wczesnopopołudniowych.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 7

sierż. Damian Stępniak

nr pokoju w Komisariacie: A17
nr telefonu kontaktowego: 94 342 91 43
nr telefonu komórkowego: 571 323 674

e-mail: dzielnicowy.koszalin7@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

ulice: Broniewskiego, Chopina, Hołdu Pruskiego, Matejki, Moniuszki, Piłsudskiego (P) 2-98, Szymanowskiego, Traugutta, Waryńskiego, Zgody, Zwycięstwa 123-261, Zientarskiego,
obiekty: Szkoła Podstawowa nr 10  

Cel działania priorytetowego na okres od 01 lutego 2019 do 31 lipca 2019 roku

Głównym problemem występującym na terenie rejonu służbowego nr VII tj. w rejonie baru „Irena” przy ulicy Szymanowskiego 16-18 jest wykroczenie z art. 43 Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Planowanym celem jest zwalczanie sprawców wykroczeń –z art. 43 Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi zakłada się iż w ramach prowadzonych działań nastąpi 50% spadek ilości wykroczeń . Podczas spotkań z przewodniczącymi rad osiedla oraz mieszkańcami rejonu będą omawiane zrealizowane działania mające wpływ na realizacje zamierzonego celu oraz skutki, do których będą odnosić się przedstawiciele lokalnej społeczności oraz mieszkańcy rejonu.

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 8

sierż. szt. Artur Stępień

nr pokoju w Komisariacie: A17
nr telefonu kontaktowego: 94 342 91 43
nr telefonu komórkowego: 571 323 679

e-mail: dzielnicowy.koszalin8@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

ulice: 4 Marca 2-20, Andersa 18-34, Chełmońskiego, Clauciussa, Grottgera, Kasprowicza, Konopnickiej, Korczaka, Piastowska, Pocztowa, Racławicka, Reymonta, Staffa, Struga, Stawisińskiego, Targowa, Tetmajera, Wojska Polskiego, Plac Wolności, Wyspiańskiego, Zwycięstwa 114-200, Plac Zwycięstwa, Boya-Żeleńskiego, Żeromskiego, Żwirowa, Piaskowa,
obiekty: II Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 7, Politechnika Koszalińska przy ul. Racławickiej  

Cel działania priorytetowego na okres od 01 lutego 2019 do 31 lipca 2019 roku

Głównym problemem występującym na terenie rejonu służbowego nr VIII jest nie przestrzeganie przez kierujących prawidłowego parkowania pojazdów w rejonie ulic Tetmajera, Struga, Staffa. Wykroczenie to występuje przez całą dobę, ale intensyfikuje się w godzinach wieczornych gdy większość mieszkańców jest już w domach. Wykroczenie najczęściej popełniane jest przez mieszkańców posiadających pojazdy jak i osoby przyjezdne. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu zminimalizowania zachowań niezgodnych z prawem.

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzielnica nr 9 

st.asp. Krzysztof Domaros

nr pokoju w Komisariacie: A15
nr telefonu kontaktowego: 94 342 94 08
nr telefonu komórkowego: 571 323 672

e-mail: dzielnicowy.koszalin9@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

ulice: 4 Marca 23-33, Akacjowa, Altylerzystów, Aroniowa, Azaliowa, Bartłomieja, Batorego, Bażancia, Bema, Bonifacego, Borówkowa, Botaniczna, Bożydara, Brzoskwiniowa, Bzów, Cedrowa, Chodkiewicza, Cicha, Cisowa, Cyprysowa, Czarneckiego, Czeremchowa, Czereśniowa, Czwartaków, Dębów, Daglezji, Daktylowa, Dereniowa, Żołnierzy 8. Dywizji, Dzierżęcińska, Gerberowa, Gęsia, Głogowa, Gołębia, Grabowa, Hebanowa, Hubalczyków, Indycza, Jabłoniowa, Jagodowa, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jeziorna, Jeżynowa, Jodłowa, Kacza, Kadetów, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Krawiecka, Kupiecka, Laurowa, Leszczynowa, Liliowa, Limbowa, Lubiatowska, Łąkowa, Macieja, Mahoniowa, Malinowa, Mirtowa, Modrzewiowa, Morelowa, Mścisława, Mściwoja, Obrońców Helu, Obrońców Tobruky, Orzechowa, Palmowa, Pancerniaków, Pigwowa, Pankracego, Parkowa, Platanowa, Podchorążych, Polnych Kwiatów, Poziomkowa, Przepiórek, Przybysława, Ptasia, Sekwojowa, Sadowa, Sanatoryjna (P), Saperów, Serwacego, Sianowska, Słoneczna (P), Sosnowa, Sowińskiego, Strusia, Synów Pułku, Szwoleżerów, Św. Wojciecha, Światowida, Świerkowa, Świętopełka, Tataraków, Topolowa 29-49, Truskawkowa, Tulipanów, Wiklinowa, Zielona, Zielone Wzgórze, Ziemowita, Zwycięstwa  202-361, Żarnowiecka, Żurawinowa.
obiekty: Zespół Szkół nr 11,  

Cel działania priorytetowego na okres od 01 lutego 2019 do 31 lipca 2019 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z Radą Osiedla Rokosowo oraz rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 9 ustalono, że ponownie powrócił problemem w rejonie dotyczący nie przestrzegania przepisów ruchu drogowego, a w szczególności niestosowanie się przez kierujących i parkowanie swoich pojazdów przy ul. Zwycięstwa 202B gdzie obowiązuje znak zakaz postoju B-35. Osobami którymi dopuszczają się tych wykroczeń to pacjenci pobliskiej przychodni lekarskiej oraz klienci biur rachunkowych i adwokackich. Wykroczenie to występuje w godzinach dopołudniowych. Skutkiem parkowania pojazdów w miejscu niedozwolonym powoduje utrudnienia w ruchu drogowym jak i osób pieszych korzystających z pobliskiego oznakowanego przejścia przez jezdnię. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działań priorytetowych na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

* (P) - numery parzyste (NP) - numery nieparzyste