PP Polanów - PP Polanów - Komenda Miejska Policji w Koszalinie

PP Polanów

PP Polanów

Dzielnicowi PP Polanów

Siedziba:

ul. Dworcowa 11

76-010 Polanów

 

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112.

 

Obszar działania Posterunku Policji w Polanowie podzielony jest na 3 rejony służbowe.

 

Rejon I

mł. asp. Przemysław Szelerski

nr telefonu komórkowego: 571 323 709

e-mail: dzielnicowy.polanow1@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

Bożenice, Bukowo, Buszyno, Dadzewo, Domachowo, Jacinki, Kościernica, Krąg, Krytno, Powidz, Rochowo, Rzeczyca Mała, Rzeczyca Wielka, Sowinko, Świerczyna,  Warblewo, Wielin.

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2020 do 31 lipca 2020 roku

Założeniem planu działania priorytetowego na I półrocze 2020 roku jest ograniczenie wykroczeń popełnianych przez pieszych, którzy po zmroku poza obszarem zabudowanym nie korzystają z elementów odblaskowych w rejonie służbowym pomiędzy miejscowościami Rzeczyca Wielka – Rzeczyca Mała. W związku z powyższym problemem, podjęto decyzję o przeprowadzeniu działań priorytetowych na ww. terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Rejon II

mł. asp. Patryk Szewczuk

nr telefonu komórkowego: 571 323 708

e-mail: dzielnicowy.polanow2@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

Cetuń, Chocimino, Chrustowo, Garbno, Gołogóra, Karsina, Kępiny, Nacław, Nowy Żelibórz, Rekowo, Rosocha, Racibórz Polanowski, Stary Żelibórz, Wietrzno, Żydowo.

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2020 do 31 lipca 2020 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z sołtysami, rozmów z mieszkańcami, właścicielami sklepów w podległym rejonie służbowym oraz pracownikami MGOPS w Polanowie ustalono, że głównym problemem w II rejonie służbowym jest brak właściwej numeracji posesji. W/w problem występuje na terenie całej gminy Polanów jednak największy brak tabliczek z numerem posesji zauważalny jest w miejscowości Chocimino. Brak tabliczek stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców gdyż uniemożliwia szybką interwencje służb takich jak: Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Policja.

 

Rejon III

mł. asp. Przemysław Szelerski

nr telefonu komórkowego: 571 323 709

e-mail: dzielnicowy.polanow3@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

teren miasta Polanów.

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2020 do 31 lipca 2020 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr III ustalono, iż głównym problemem w miejscowości Polanów przy ulicy Wolności 18D w obrębie sklepu monopolowego jest nagminnie gromadzenie się osób na ławkach, które spożywają alkohol i zakłócają porządek publiczny. Najczęściej do tego procederu dochodzi między godzinami 17:00–21:00. W związku z powyższym problemem, podjęto decyzję o przeprowadzeniu działań priorytetowych na ww. terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.