PP Polanów - PP Polanów - Komenda Miejska Policji w Koszalinie

PP Polanów

PP Polanów

Dzielnicowi PP Polanów

Siedziba:

ul. Dworcowa 11

76-010 Polanów

 

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112.

 

Obszar działania Posterunku Policji w Polanowie podzielony jest na 3 rejony służbowe.

 

Rejon I

sierż.szt. Przemysław Szelerski

nr telefonu komórkowego: 571 323 709

e-mail: dzielnicowy.polanow1@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

Bożenice, Bukowo, Buszyno, Dadzewo, Domachowo, Jacinki, Kościernica, Krąg, Krytno, Powidz, Rochowo, Rzeczyca Mała, Rzeczyca Wielka, Sowinko, Świerczyna,  Warblewo, Wielin.

Cel działania priorytetowego na okres od 01 lutego 2019 do 31 lipca 2019 roku:

W wyniku przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr I, ustalono, iż jednym z problemów  tego rejonu są powtarzające się przypadki popełniania przez młodzież wykroczeń porządkowych tj. zaśmiecanie miejsca publicznego oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego. Występowanie tego typu zdarzeń nasila się w okresie wiosennym. W związku z tym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego we wskazanym rejonie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

Rejon II

sierż. szt. Patryk Szewczuk

nr telefonu komórkowego: 571 323 708

e-mail: dzielnicowy.polanow2@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

Cetuń, Chocimino, Chrustowo, Garbno, Gołogóra, Karsina, Kępiny, Nacław, Nowy Żelibórz, Rekowo, Rosocha, Racibórz Polanowski, Stary Żelibórz, Wietrzno, Żydowo.

Cel działania priorytetowego na okres od 01 lutego 2019 do 31 lipca 2019 roku:

W wyniku przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr II , ustalono, iż jednym z problemów  tego rejonu są powtarzające się przypadki popełniania przez młodzież wykroczeń porządkowych tj. zaśmiecanie miejsca publicznego oraz zakłócanie ładu i porządku publicznego. Występowanie tego typu zdarzeń nasila się w okresie wiosennym. W związku z tym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego we wskazanym rejonie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

Rejon III

sierż.szt. Przemysław Szelerski

nr telefonu komórkowego: 571 323 709

e-mail: dzielnicowy.polanow3@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

teren miasta Polanów.

Cel działania priorytetowego na okres od 01 lutego 2019 do 31 lipca 2019 roku:

W wyniku przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr III ustalono, iż głównym problemem ww. rejonie jest spożywanie alkoholu, zaśmiecanie oraz żebranie w rejonie nowo powstałego „Centrum Przesiadkowego” przy ulicy Wolności. Do łamania przepisów porządkowych dochodzi w godzinach 07:00 do 21:00. W tym czasie zbierają się osoby korzystające z komunikacji publicznej. Centrum Przesiadkowe objęte jest częściowo monitoringiem. Gromadzące się tam osoby wywodzą się z rodzin często ze środowisk osób bezdomnych oraz bezrobotnych. W związku z powyższym problemem, podjęto decyzję o przeprowadzeniu działań priorytetowych na ww. terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.