PP Polanów - PP Polanów - Komenda Miejska Policji w Koszalinie

PP Polanów

PP Polanów

Dzielnicowi PP Polanów

Siedziba:

ul. Dworcowa 11

76-010 Polanów

 

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112.

 

Obszar działania Posterunku Policji w Polanowie podzielony jest na 3 rejony służbowe.

 

Rejon I

mł.asp. Przemysław Szelerski

nr telefonu komórkowego: 571 323 709

e-mail: dzielnicowy.polanow1@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

Bożenice, Bukowo, Buszyno, Dadzewo, Domachowo, Jacinki, Kościernica, Krąg, Krytno, Powidz, Rochowo, Rzeczyca Mała, Rzeczyca Wielka, Sowinko, Świerczyna,  Warblewo, Wielin.

Cel działania priorytetowego na okres od 1 sierpnia 2019 do 31 stycznia 2020 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z sołtysami oraz rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr I ustalono, że głównym problemem w rejonie jest gromadzenie się osób spożywających alkohol oraz zaśmiecania na przystanku szkolnym w miejscowości Dadzewo.W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

Rejon II

mł.asp. Patryk Szewczuk

nr telefonu komórkowego: 571 323 708

e-mail: dzielnicowy.polanow2@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

Cetuń, Chocimino, Chrustowo, Garbno, Gołogóra, Karsina, Kępiny, Nacław, Nowy Żelibórz, Rekowo, Rosocha, Racibórz Polanowski, Stary Żelibórz, Wietrzno, Żydowo.

Cel działania priorytetowego na okres od 1 sierpnia 2019 do 31 stycznia 2020 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z sołtysami, rozmów z mieszkańcami , właścicielami sklepów w podległym rejonie służbowym oraz pracownikami MGOPS w Polanowie ustalono, że głównym problemem w II rejonie służbowym jest gromadzenie się osób w pobliżu sklepu spożywczego w miejscowości Nacław tj: na terenie przystanku autobusowego i schodach pustostanu należącego do Poczty Polskiej. Osoby tam przebywające w godzinach popołudniowo wieczornych, najczęściej znajdują się pod wpływem alkoholu, zakłócają porządek publiczny poprzez wszczynanie burd i awantur, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie oraz głośne krzyki.. Ponadto dopuszczają się aktów wandalizmu polegających na uszkadzaniu ławek przystanku i malowaniu wulgarnych napisów na ścianach przystanku i budynku oraz załatwianiu potrzeb fizjologicznych w obrębie przystanku.. Wykroczenia, których się dopuszczają występują w porze popołudniowej i wieczorowej niezależnie od dnia tygodnia i pory roku. Rejon sklepu znajduje się w centrum miejscowości Nacław. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

Rejon III

mł.asp. Przemysław Szelerski

nr telefonu komórkowego: 571 323 709

e-mail: dzielnicowy.polanow3@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

teren miasta Polanów.

Cel działania priorytetowego na okres od 1 sierpnia 2019 do 31 stycznia 2020 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr III ustalono, iż głównym problemem ww. rejonie jest spożywanie alkoholu, zaśmiecanie w rejonie parkingu przy tzw. „Chatka Puchatka” przy ulicy Wolności. Do łamania przepisów porządkowych dochodzi przeważnie w weekendy oraz święta w godzinach 18:00-00:00. W tym czasie zbiera się tam młodzież, która ze względu na miejsce organizuje imprezy-ogniska. „ Chatka Puchatka” nie jest objęta monitoringiem. W związku z powyższym problemem, podjęto decyzję o przeprowadzeniu działań priorytetowych na ww. terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.