PP Bobolice - PP Bobolice - Komenda Miejska Policji w Koszalinie

PP Bobolice

PP Bobolice

Dzielnicowi PP Bobolice

Siedziba:

ul. Koszalińska 8A

76-020 Bobolice

 

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112.

 

Obszar działania Posterunku Policji w Bolicach podzielony jest na 3 rejony służbowe, a granicą  rejonów są granice miasta Bobolice oraz droga relacji Koszalin – Bobolice – Bydgoszcz, przedzielająca teren gminy na 2 równe części.

Rejon I

 

nr telefonu komórkowego:

e-mail: dzielnicowy.bobolice1@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

teren miasta Bobolice.

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2020 do 31 lipca 2020 roku

W  wyniku  przeprowadzonych  spotkań z mieszkańcami  podległego  rejonu  służbowego  oraz   znajdujących  się  w podległym rejonie  służbowym   ustalono, że  głównym  problemem  w  rejonie  jest  spożywanie  alkoholu, zaśmiecanie oraz zanieczyszczanie  klatki schodowej w Bobolicach przy ul. Wojska Polskiego 2.  Wykroczenia tam są  popełniane najczęściej   w weekendy w  godzinach  wieczorowych oraz nocnych. Mając na uwadze że samo spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym ma wpływ na poczucie bezpieczeństwa  mieszkańców,  podjęto  decyzję o  przeprowadzeniu  działań  jako  priorytetowego  na  omawianym  terenie  w  celu  wyeliminowania  problemu  i  poprawienia  bezpieczeństwa  mieszkańców.

 

Rejon II

mł. asp. Piotr Mordaka

nr telefonu komórkowego: 571 323 706

e-mail: dzielnicowy.bobolice2@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

Błotko, Bolechowice, Bożniewice, Chlebowo, Chmielno, Dargiń, Darginek, Dobrociechy, Dworzysko, Dziupla, Glinka, Głodowa, Janowiec, Jatynia, Jatynka, Kije, Krępa, Lubino, Łozice, Łozice Cegielnia, Nowe Łozice, Nowosiółki, Opatówek, Ostrówek, Piaszczyste, Pniewki, Porost, Przydargiń, Przydargiń Kolonia, Różany, Spokojne, Stare Łozice,  Świelino, Ujazd, Wojęcino, Zieleniewo, Zaręby.  

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2020 do 31 lipca 2020 roku

W  wyniku  przeprowadzonych  spotkań z mieszkańcami  podległego  rejonu  służbowego  oraz rozmowami z  sołtysami  sołectw  znajdujących  się  w podległym rejonie  służbowym   ustalono, że  głównym  problemem w rejonie jest zły stan nawierzchni drogi gminnej prowadzącej od miejscowości Krępa do miejscowości Zieleniewo. Zły stan nawierzchni stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruch drogowego. Mając powyższe na uwadze na uwadze  podjęto decyzję  o  przeprowadzeniu  działań  jako  priorytetowego  na  omawianym  terenie  w  celu  wyeliminowania  problemu  i  poprawienia  bezpieczeństwa  uczestników ruchu drogowego.

Rejon III

asp. szt. Krzysztof Kot

nr telefonu komórkowego: 571 323 705

e-mail: dzielnicowy.bobolice3@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

Boboliczki, Buszynko, Cybulino, Chociwle, Darżewo, Drzewiany, Golęszany, Gozd, Górawino, Grotniki, Jadwiżyn, Kępsko, Kłanino, Kurki, Kurowo, Kurówko, Kępiste, Lubowo, Pomorzany, Przydargiń, Radwanki, Retnica, Różewko, Rylewo, Sarnowo, Stare Borne, Trzebień, Ubiedrze, Więcemierz, Wilczogóra, Zarzewie.  

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2020 do 31 lipca 2020 roku

W  wyniku  rozpoznania  terenowego  rejonu  służbowego  jako  plan  priorytetowy uznałem  usunięcie  pni  po  wyciętych  drzewach na  drodze  gminnej  Cybulino – Kurowo . Pozostawione  pnie  stwarzają  zagrożenie  dla  uczestników  ruchu drogowego w  porze  wieczorowo -  nocnej  gdyż  jest  to  wąska  droga . W  związku  z  powyższym  podjąłem  decyzję  o  przeprowadzeniu  działania  jako  priorytetowego w  celu  wyeliminowania  zaistniałego  problemu.