Dzielnicowy-Świeszyno - Komenda Miejska Policji w Koszalinie

Dzielnicowy-Świeszyno

Dzielnicowy-Świeszyno

Zespół Dzielnicowych w Świeszynie

Siedziba:

76-024 Świeszyno 15

nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 207, 94 316 12 97

nr pokoju w Komisariacie Policji II w Koszalinie: 160

 

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112.

 

Świeszyno, gmina położona na południe od Koszalina, graniczy z Koszalinem i gminami: Manowo, Biesiekierz, Tychowo, Białogard. Ze względu na duże kompleksy leśne, bogate w zwierzynę łowną i runo leśne, gmina ma charakter rolniczo - turystyczny. Turystów przyciągają trzy ciekawie położone jeziora: Hajka, Czarne i Niedalino oraz malowniczo wijąca się rzeka Radew - szlak wędrownych ryb łososiowatych.

 

Rejon I

asp. Rafał Olesiński

nr telefonu komórkowego:571 323 699

nr pokoju w Komisariacie Policji II w Koszalinie: 160

e-mail: dzielnicowy.swieszyno1@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

Bagno, Biała Kępa, Brzeźniki, Chłopska Kępa, Kępa Świeszyńska, Krokowo, Olszak, Świeszyno, Włoki, Bardzlino, Czacz, Czaple, Golica, Kurozwęcz, Niedalino, Sieranie, Strzekęcino, Węgorki, Zegrzyn, Zegrze Pomorskie. 

 

Cel działania priorytetowego na okres od  31 lipca 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku

 

W wyniku przeprowadzonych spotkań z przewodniczącymi Rady Gminy Świeszyno, spotkań z Sołtysami oraz rozmów z mieszkańcami  rejonu służbowego nr 2 Gminy Świeszyno Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji II w Koszalinie ustalono, że  jednym z głównych problemów w rejonie jest nadmierna prędkość z jaką poruszają się pojazdy po drodze powiatowej nr 3532Z w miejscowości Świeszyno na odcinku od cmentarza do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 167. W związku z występującym zagrożeniem w miejscowości  Świeszyno,   które negatywnie wpływa na bezpieczeństwo  mieszkańców, przeprowadzone działania będą dążyć do zminimalizowania występujących wykroczeń w ruchu drogowym oraz zwiększenia bezpieczeństwa  osób tam przebywających poprzez umiejscowienie na tym odcinku drogi progów zwalniających. Zakładany cel będzie oceniany w sposób jakościowy. Podczas spotkań z przewodniczącymi Rady Gminy oraz mieszkańcami rejonu będą omawiane zrealizowane działania mające wpływ na realizację zamierzonego celu oraz ich skutki, do których będą odnosić się przedstawiciele lokalnej społeczności oraz mieszkańcy rejonu.

 

 

Rejon II

st. sierż. Mateusz Borej

nr pokoju w Komisariacie Policji II w Koszalinie:146

nr telefonu komórkowego:571 323 701

e-mail: dzielnicowy.swieszyno2@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

Dunowo, Giezkowo, Jarzyce, Konikowo, Niekłonice, Czersk Koszaliński, Chałupy, Mierzym, Kłokęcin

 

Cel działania priorytetowego na okres od  31 lipca 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku

W związku z sygnałami napływającymi do dzielnicowego Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komisariatu Policji II w Koszalinie, drogą telefoniczną, a także w trakcie spotkań z mieszkańcami miejscowości Konikowo 3-32, podjęto decyzje o zajęciu się kwestią osób spożywających alkohol w rejonie sklepu Konikowo 13. Na podstawie współpracy z innymi podmiotami tj. Urzędu Gminy w Świeszynie, Sołtysem  oraz mieszkańcami miejscowości Konikowo, podstawowym i przedstawionym sobie celem zadaniem jest ograniczenie do minimum w.w opisanych zjawisk, poprzez podejmowanie skutecznych działań mających na celu spadek ilości wykroczeń porządkowych w wyznaczonym rejonie o co najmniej 30 %. W przeciągu ostatniego roku we wskazanym rejonie odnotowano 11 interwencji Policji związanych z zachowaniem osób spożywających alkohol i awantur w miejscu objętym zakazem ( dane wynikające z SWD). Kolejnym celem do osiągnięcia jest edukacja mieszkańców  Konikowo, posiadających dostęp do sieci internetowej odnośnie korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, by ułatwić im sposób zgłoszenia zagrożenia w rejonie ich miejsca zamieszkania i tym samym dającym im większą anonimowość zgłoszenia niż drogą oficjalną pod nr alarmowy 112.

 

Kierownik Rewiru:

asp. szt. Karol Grembowski

nr pokoju w Komisariacie: 115
nr telefonu kontaktowego: 47 7841495

nr telefonu komórkowego; 667 094 256