Dzielnicowi-Manowo - Komenda Miejska Policji w Koszalinie

Dzielnicowi-Manowo

Dzielnicowi-Manowo

Dzielnicowi-Manowo

Siedziba:

Komisariat Policji II

ul. Krakusa i Wandy 11

75-078 Koszalin

 

 

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112.

 

Gmina Manowo położona jest w środkowej części powiatu koszalińskiego. Od strony południowej graniczy z gminą Bobolice, od zachodu z gminą Świeszyno, a od wschodu z gminą Polanów. Granicę północną wyznaczają miasto Koszalin oraz gmina Sianów. Obszar gminy Manowo zajmuje powierzchnię ok. 19 tys. ha. Gminę zamieszkuje ok. 6,5 tys. mieszkańców. W jej obrębie znajdują się 23 miejscowości, a zdecydowana ich większość posiada zwarty charakter zabudowy. Kompleksy leśne, liczne jeziora, rzeki i pola stwarzają unikalne warunki przyrodniczo - krajobrazowe. Dodatkowymi atutami są zabytki archeologiczne i architektoniczne. Jeżeli do całości doda się czyste środowisko (na terenach tych nie ma uciążliwego przemysłu) to Manowo można zaliczyć do gmin o atrakcyjnych warunkach turystycznych.  

 

Rejon I

mł. asp. Tomasz Spica

nr pokoju w Komisariacie: 160
nr telefonu komórkowego: 571 323 700

e-mail: dzielnicowy.manowo1@sc.policja.gov.pl,

 

Rejon służbowy:

Gajewo, Grąpa, Grzybnica, Grzybniczka, Jagielno, Kliszno, Kopanino, Lisowo, Mostowo, Poniki, Rosnowo, Wiewiórowo, Wyszewo, Zacisze.

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2020 do 31 lipca 2020 roku

W związku z sygnałami napływającymi do dzielnicowego rejonu służbowego nr 1 gm. Manowo Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komisariatu Policji II w Koszalinie drogą telefoniczną, a także w trakcie spotkań z mieszkańcami, sołtysami i radnymi gm. Manowo podjęto decyzję o zajęciu się kwestią organizacją ruchu na skrzyżowaniu w miejscowości Bonin w rejonie przejazdu kolejowego i budynkami nr 14 i 15. Jest to skrzyżowanie równorzędne drogi powiatowej nr 3561Z a drogą wewnętrzną, z której wyjeżdżają pojazdy typu TIR z firmy INTER METAL Bonin 44c. Z informacji uzyskanych w trakcie rozpoznawania zagrożeń we wskazanym rejonie służbowym wynika, iż mieszkańcy Bonina, którzy jadą od strony bloków mieszkalnych 22-30 mając po swojej prawej stronie pojazdy ciężarowe wyjeżdżające z firmy INTER METAL nie respektują ich pierwszeństwa przejazdu i dochodzi dochodzi do zdarzeń, które mogą prowadzić do kolizji i wypadków. Nie odnotowano na tym odcinku drogi zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa ani zdarzeń w SWD, lecz ilość skarg, które wpłynęły do Straży Gminnej w Manowie oraz radnego m. Bonin świadczy o potrzebie zmiany organizacji ruchu celem poprawienia bezpieczeństwa we wskazanym odcinku drogi poprzez nadania drodze do firmy INTER METAL statusu drogi podporządkowanej w odniesieniu do drogi powiatowej nr 3561Z w Boninie i ustawienia stosownych oznaczeń pionowych i poziomych.

 

Rejon II

asp. Paweł Śleziak

nr pokoju w Komisariacie: 160
nr telefonu komórkowego: 571 323 696

e-mail: dzielnicowy.manowo2@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

Bonin, Cewlino, Dęborogi, Kopanica, Kostrzewa, Kretomino, Manowo, Policko, Wyszebórz.

Cel działania priorytetowego na okres od 1 lutego 2020 do 31 lipca 2020 roku

W związku z sygnałami napływającymi do dzielnicowego rejonu służbowego nr 2 gm. Manowo Rewiru Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komisariatu Policji II w Koszalinie drogą telefoniczną, a także w trakcie spotkań z mieszkańcami, sołtysami i radnymi gm. Manowo podjęto decyzję o zajęciu się kwestią braku dobrej widoczności drogi gminnej nr 135008Z w miejscowości Wyszewo w trakcie wyjazdu z drogi leśnej łączącą się z nią naprzeciw wjazdu na teren stadionu. Droga gminna nr 135008Z jest widoczna na bardzo krótkim odcinku, gdyż jest to fragment, który następuje po dwóch ostrych zakrętach. Osobami zgłaszającymi są sołtys Wyszewa oraz mieszkańcu posesji nr 3c, 3j, 3l oraz nr 6. Nie odnotowano na tym odcinku drogi zgłoszeń w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa ani zdarzeń w SWD.

 
 

Kierownik Rewiru:

asp. szt. Karol Grembowski

nr pokoju w Komisariacie: 115
nr telefonu kontaktowego: 47 7841495

nr telefonu komórkowego; 667 094 256