Dzielnicowi-Manowo - Komenda Miejska Policji w Koszalinie

Dzielnicowi-Manowo

Dzielnicowi-Manowo

Dzielnicowi-Manowo

Siedziba:

Komisariat Policji II

ul. Krakusa i Wandy 11

75-078 Koszalin

 

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112.

 

Gmina Manowo położona jest w środkowej części powiatu koszalińskiego. Od strony południowej graniczy z gminą Bobolice, od zachodu z gminą Świeszyno, a od wschodu z gminą Polanów. Granicę północną wyznaczają miasto Koszalin oraz gmina Sianów. Obszar gminy Manowo zajmuje powierzchnię ok. 19 tys. ha. Gminę zamieszkuje ok. 6,5 tys. mieszkańców. W jej obrębie znajdują się 23 miejscowości, a zdecydowana ich większość posiada zwarty charakter zabudowy. Kompleksy leśne, liczne jeziora, rzeki i pola stwarzają unikalne warunki przyrodniczo - krajobrazowe. Dodatkowymi atutami są zabytki archeologiczne i architektoniczne. Jeżeli do całości doda się czyste środowisko (na terenach tych nie ma uciążliwego przemysłu) to Manowo można zaliczyć do gmin o atrakcyjnych warunkach turystycznych.  

 

Rejon I

sierż.szt. Paweł Janik

nr telefonu komórkowego: 571 323 702

nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 207

e-mail: dzielnicowy.manowo1@sc.policja.gov.pl

nr pokoju w Komisariacie Policji II w Koszalinie: 160

 

Rejon służbowy:

Gajewo, Grąpa, Grzybnica, Grzybniczka, Jagielno, Kliszno, Kopanino, Lisowo, Mostowo, Poniki, Rosnowo, Wiewiórowo, Wyszewo, Zacisze

 

Cel działania priorytetowego na okres od  31 lipca 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku

 

W związku z sygnałami napływającymi do dzielnicowego rejonu służbowego nr 1 gm. Manowo Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji II w Koszalinie drogą telefoniczną, a także w trakcie spotkań z mieszkańcami, sołtysami i radnymi gm. Manowo podjęto decyzję o zajęciu się kwestią organizacją ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Koszalińskiej i Porzeczkowej
w miejscowości Manowo. Jest to skrzyżowanie drogi krajowej nr 11 oraz drogi dojazdowej do nowo powstałego sklepu DINO ul. Borówkowa 1. Z informacji uzyskanych w trakcie rozpoznawania zagrożeń we wskazanym rejonie służbowym wynika, iż kierujący pojazdami, którzy jadą od strony miasta Koszalina wyprzedzają pojazdy przed wjazdem do Manowa a na wskazanym skrzyżowaniu po powstaniu sklepu nastąpiło drastyczne wzmożenie ruchu pojazdów co może skutkować występowaniem zdarzeń drogowych. W związku z występowaniem zagrożenia, które negatywnie wpływa na bezpieczeństwo kierujących pojazdami mechanicznymi w miejscowości Manowo, przeprowadzone działania będą dążyć do zmiany oznakowania poziomego w rejonie wskazanego skrzyżowania. Realizacja zakładanego celu będzie oceniana w sposób jakościowy pozytywnie po zmianie oznakowania drogowego.

 

Rejon II

sierż.szt. Agnieszka Hołda

nr telefonu komórkowego: 571 323 695

nr telefonu kontaktowego: 47 78 41 207

e-mail: dzielnicowy.manowo2@sc.policja.gov.pl

nr pokoju w Komisariacie Policji II w Koszalinie: 139

 

Rejon służbowy:

Bonin, Cewlino, Dęborogi, Kopanica, Kostrzewa, Kretomino, Manowo, Policko, Wyszebórz.

 

Cel działania priorytetowego na okres od  31 lipca 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku

W związku z sygnałami napływającymi do dzielnicowego rejonu służbowego nr 2 gm. Manowo Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji II w Koszalinie drogą telefoniczną, a także
w trakcie spotkań z mieszkańcami, sołtysami i radnymi gm. Manowo podjęto decyzję o zajęciu się kwestią nadmiernej prędkości kierujących zjeżdżających z drogi krajowej nr 11 na drogę gminną nr 135008Z do miejscowości Wyszewo mimo ograniczenia prędkości do 40 km/h zgodnie ze znakiem drogowym B-33 ustawionym na wjeździe do miejscowości Wyszewo pod znakiem teren zabudowany D-42. W związku z występowaniem zagrożenia, które negatywnie wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców w miejscowości Wyszewo a w szczególności mieszkańców bloku wielorodzinnego Wyszewo 3B, przeprowadzone działania będą dążyć do ustawieniu przez Urząd Gminy w Manowie progu zwalniającego na drodze gminnej nr 135008Z przed blokiem Wyszewo 3B od strony DK-11. Realizacja zakładanego celu będzie oceniana w sposób jakościowy po ustawieniu progu zwalniającego.

 
 

Kierownik Rewiru:

asp. szt. Karol Grembowski

nr pokoju w Komisariacie: 115
nr telefonu kontaktowego: 47 7841495

nr telefonu komórkowego; 667 094 256