Dzielnicowi-Biesiekierz - Komenda Miejska Policji w Koszalinie

Dzielnicowi-Biesiekierz

Dzielnicowi-Biesiekierz

Dzielnicowi w Biesiekierzu

Siedziba:

ul. Krakusa i Wandy 11

75-078 Koszalin

Kierownik Rewiru:

p.o. asp. szt. Karol Grembowski

nr pokoju w Komisariacie: 115
nr telefonu kontaktowego: 94 342 94 95

nr telefonu komórkowego; 667 094 256

 

Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów.
Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112.

 

Gmina Biesiekierz znajduje się we wschodniej części Niziny Białogardzkiej - w dorzeczu rzeki Radew i Czerwonej, która ma swoje źródło w pobliżu Parnowa i płynie zakolami do morza. Usytuowana jest na odcinku 16 km wzdłuż drogi, łączącej Berlin z Gdańskiem i Królewcem. Od wschodu gmina graniczy z Koszalinem. Dzięki temu dwie miejscowości (Stare i Nowe Bielice) pełnią rolę przedmieścia dużego miasta. Obszar gminy podzielony jest na 10 sołectw, które obejmują 19 miejscowości. Położenie, jezioro, lasy, odległość od morza 20 km, przebieg ważnego szlaku drogowego i starania gminy na rzecz tworzenia infrastruktury technicznej stwarzają dogodne warunki rozwoju bazy turystycznej, hotelowej, gastronomicznej, budowy zakładów usługowych.

 

Rejon I

sierż.szt. Marcin Łabędzki

nr telefonu komórkowego: 571 323 697

e-mail: dzielnicowy.biesiekierz1@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

Cieszyn, Gniazdowo, Kotłowo, Laski Koszalińskie, Nowe Bielice, Parnówko, Stare Bielice, Starki, Tatów, Witolubie.

Cel działania priorytetowego na okres od 01 Lutego 2019 do 31 lipca 2019 roku:

W wyniku przeprowadzonych spotkań z sołtysami oraz rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 1 ustalono ,że głównym problemem w rejonie jest gromadzenie się osób spożywających alkohol w rejonie sklepu spożywczego ODIDO w miejscowości Nowe Bielice ul. Kwiatowa 26. Osoby te będąc pod wpływem alkoholu mogą zakłócać ład i porządek oraz zaśmiecać i zanieczyszczać rejon sklepu. Mieszkańcy miejscowości skarżą się na osoby przebywające w rejonie sklepu. Gromadzące się osoby są mieszkańcami omawianej miejscowości oraz kolonii tej miejscowości. Jest to grupa zawsze tych samych mężczyzn. Wykroczenia których się dopuszczają występują w godzinach 07.00- 08.00 i 18.00-19.00. Ze sklepu znajdującego się w centrum wsi korzystają mieszkańcy miejscowości. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

 

Rejon II

 

sierż. szt. Marcin Łabędzki

nr telefonu komórkowego: 571 323 697

e-mail: dzielnicowy.biesiekierz2@sc.policja.gov.pl

 

Rejon służbowy:

Biesiekierz, Kraśnik Koszaliński, Nosowo, Parnowo, Parsowo, Rutkowo, Świemino, Warnino

Cel działania priorytetowego na okres od 01 Lutego 2019 do 31 lipca 2019 roku:

W wyniku przeprowadzonych spotkań z sołtysami oraz rozmów z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr 2 ustalono ,że głównym problemem w rejonie jest gromadzenie się osób spożywających alkohol w rejonie sklepu spożywczego w miejscowości Biesiekierz 55. Osoby te będąc pod wpływem alkoholu mogą zakłócać ład i porządek oraz zaśmiecać i zanieczyszczać rejon sklepu. Mieszkańcy miejscowości skarżą się na osoby przebywające w rejonie sklepu. Gromadzące się osoby są mieszkańcami omawianej miejscowości oraz kolonii tej miejscowości. Jest to grupa zawsze tych samych mężczyzn. Wykroczenia których się dopuszczają występują w godzinach 07.00-08.00 i 18.00-19.00. Ze sklepu znajdującego się w centrum wsi korzystają mieszkańcy miejscowości. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.