Komisariat I - Komenda Miejska Policji w Koszalinie

Komisariat I

Komisariat I

 

Komisariat Policji I w Koszalinie

Komisariat Policji I w Koszalinie obejmuje swym działaniem północno - wschodnią część miasta - obsługiwaną przez Rewir Dzielnicowych w Koszalinie, teren gminy Będzino obslugiwany przez Zespół Dzielnicowych w Będzinie, teren miasta i gminy Sianów - obsługiwany przez Posterunek Policji w Sianowie oraz teren gminy Mielno - obsługiwany przez Posterunek Policji w Mielnie.

Granica obszarów działania komisariatów na terenie Koszalina przebiega następująco: od południowych granic miasta - rzeką Dzierżęcinką do mostu na ul. Młyńskiej, ul. Młyńską do skrzyżowania ulic Fałata i Monte Cassino, ul. Monte Cassino do skrzyżowania z ul. Władysława IV-go. Następnie prawą stroną ul. Władysława IV-go i ul. Koszalińskiej (dzielnica Jamno) do skrzyżowania z ul. Na Jamno. Ulicą Na Jamno do styku z rzeką Dzierżęcinką, a następnie środkiem rzeki do styku granicy miasta Koszalin z gminą Mielno. Granicą miasta Koszalin z gminami Mielno, Sianów do granicy miasa Koszalin z gminą Manowo (na środku rzeki Dzierżęcinki).

 

Siedziba:

Komisariat Policji I

ul. Słowackiego 11

75-009 Koszalin

 

 

Telefony:

94 342 91 02 - Oficer dyżurny

94 342 91 20 - Sekretariat

 

Kierownictwo jednostki:

 

Komendant Komisariatu

mł. insp. Arkadiusz RUMIŃSKI

 

nadkom. Krzysztof Rosiak

Z-ca Komendanta Komisariatu

p.o. nadkom. Krzysztof ROSIAK

 

 

Naczelnik Wydziału Prewencji

podkom. Michał JABŁOŃSKI

tel. 94 342 94 85

 

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

p.o. asp. szt. Beata CHUDZIK

 

z-ca Naczelnika Wydziału Kryminalnego

p.o. asp. szt. Piotr SZMYT

 

tel. 94 342 95 78