KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KOSZALINIE - Dane teleadresowe jednostki - Komenda Miejska Policji w Koszalinie

Dane teleadresowe jednostki

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KOSZALINIE

Komenda Miejska Policji w Koszalinie

ul. Słowackiego 11, 75-009 Koszalin

Sekretariat Komendanta:

tel. 47 7841505

fax. 47 7841508

e-mail:sekretariat.koszalin@sc.policja.gov.pl


 

Wydział Kryminalny KMP w Koszalinie

ul. Słowackiego 11, 75-009 Koszalin

Naczelnik Wydziału

kom. Andrzej RYBACKI

tel. 47 7841470

z-ca Naczelnika Wydziału

podkom. Piotr BECA

Kierownik Zespołu Operacyjno-Rozpoznawczego

podkom. Dariusz RADZIWON


 

Wydział Prewencji KMP w Koszalinie

ul. Słowackiego 11, 75-009 Koszalin

Naczelnik Wydziału

nadkom. Krzysztof ROSIAK

tel. 47 7841723

z-ca Naczelnika Wydziału

nadkom. Piotr PLUTO-PRĄDZIŃSKI


 

Wydział Ruchu Drogowego KMP w Koszalinie

ul. Krakusa i Wandy 11, 75-078 Koszalin

Naczelnik Wydziału

kom. Dariusz BINDAS

tel. 47 7841374

z-ca Naczelnika Wydziału

 podkom. Ireneusz TRYZNO


 

Wydział do Walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą KMP w Koszalinie

ul. Słowackiego 11, 75-009 Koszalin

Naczelnik Wydziału

kom. Sławomir KAWICKI

tel. 47 7841414

z-ca Naczelnika Wydziału

asp. szt. Adama PLUTA


 

Zespół ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KMP w Koszalinie

ul. Słowackiego 11, 75-009 Koszalin

Sekretariat

tel. 94 342 97 23

kom. Magdalena MARZEC - 47 7841631

st. sierż. Maria CZAJKOWSKA - 47 7841640


 

Komisariat Policji I w Koszalinie

ul. Słowackiego 11, 75-009 Koszalin

Sekretariat:

tel. 47 7841120

 

Posterunek Policji w Mielnie

ul. Bolesława Chrobrego 10

76-032 Mielno

czynny od pon.- pt. w godz. 7-15

od 23.06 do 31.08 - całodobowo

Kierownik Posterunku Policji:

asp. Przemysław Wołodkowicz

tel. 47 7841820

Kierownik Posterunku Policji w Mielnie pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10-14

 

Posterunek Policji w Sianowie

ul. Łużycka 29

76-004 Sianów

czynny od pon.- pt. w godz. 7-15

Kierownik Posterunku Policji:

asp. szt. Piotr Łojewski

tel. 47 7841674

Kierownik Posterunku Policji w Sianowie pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10-14

 

Komisariat Policji II w Koszalinie

ul. Krakusa i Wandy 11, 75-078 Koszalin

Sekretariat:

tel. 47 7841130

 

Posterunek Policji w Bobolicach

ul. Koszalińska 8A

76-020 Bobolice

czynny całodobowo

Kierownik Posterunku Policji:

asp. szt. Jacek Wojciechowski

tel. 47 7841624

Kierownik Posterunku Policji w Bobolicach pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10-14

 

Posterunek Policji w Polanowie

ul. Dworcowa 11

76-010 Polanów

czynny od pon.- pt. w godz. 7-15

Kierownik Posterunku Policji:

asp.szt. Krzysztof Dusza

tel. 47 7841535

Kierownik Posterunku Policji w Polanowie pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 10-14