Aktualności

Seniorze nie daj się oszukać- promocja materiałów tematycznych

Przestępstwa wobec osób starszych ciągle się powtarzają, dlatego koszalińscy dzielnicowi po raz kolejny zdecydowali się umieścić plakaty ostrzegające seniorów przed oszustami w różnych instytucjach. Jest to akcja w ramach kampanii informacyjnej ”Bezpieczny Senior”.

Dystrybucja plakatów, to akcja w ramach kampanii informacyjnej ”Bezpieczny Senior”. Znajdują się na nich informacje dotyczące zagrożeń z jakimi w życiu codziennym mogą się spotkać osoby starsze. Mają one na celu zwrócenie szczególnej uwagi na oszustwa metodą "na wnuczka, policjanta czy pracownika instytucji".

Dzielnicowi z koszalińskiej komendy docierają i plakaty umieszczają wszędzie tam, gdzie najczęściej uczęszczają osoby starsze. Kolportażem materiałów promocyjnych zostały objęte placówki pocztowe, bankowe, ZUS, kluby osiedlowe, lokalne parafie, apteki, przychodnie, ośrodki pomocy rodzinie oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Z zamieszczonymi na plakatach informacjami powinien się zapoznać każdy - wnuczkowie, siostrzeńcy, osoby mające w swoim otoczeniu osoby starsze, które warto ostrzec przed oszustami.

Prowadzone działania informacyjno-profilaktyczne mają na celu zwiększenie świadomość społecznej dotyczącej metod jakimi posługują się oszuści, aby kolejne osoby starsze nie zostały okradzione.