Aktualności

„Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” - spotkanie profilaktyczne

Koszalińscy policjanci zorganizowali dla uczniów szkół podstawowych w Manowie, Boninie i Świeszynie spotkanie w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych.

Policjanci z Wydziału Prewencji koszalińskiej komendy przeprowadzili prelekcje dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu koszalińskiego. Tematem spotkania była edukacja w obszarze bezpieczeństwa, zagrożeń i profilaktyki w zakresie działania środków odurzających.

Podczas wizyty policjanci przedstawili młodzieży zagrożenia jakie wynikają z zażywania substancji psychoaktywnych. Funkcjonariusze przede wszystkim edukowali uczniów, uświadamiając ich o istniejących zagrożeniach i niebezpieczeństwach, jakie niesie za sobą zażywanie narkotyków lub dopalaczy.

Funkcjonariusze przybliżyli tematykę wprowadzania do obrotu nowych narkotyków, w przystępny sposób omówili problematykę dopalaczy, wyjaśnili ich pochodzenie jak i sposób działania. Uczniowie dowiedzieli się również, gdzie mogą uzyskać fachową pomoc jeżeli zetkną się z tym problemem.

Uczniowie w trakcie spotkania obejrzeli przygotowane filmy, w których zaprezentowane zostały zachowania, do których najczęściej dochodzi po zażyciu zakazanych substancji.

Policjanci przekonywali, że środki zastępcze tzw. „dopalacze” są dużym zagrożeniem dla młodzieży, a problem uzależnień wśród młodych ludzi jest niezwykle trudny. Dzięki takim prelekcjom uczniowie będą lepiej przygotowani do walki z „nowymi zagrożeniami”.