Wspólne ćwiczenia służb mundurowych - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Koszalinie

Aktualności

Wspólne ćwiczenia służb mundurowych

W ramach ćwiczeń sztabowych, na terenie jednostki wojskowej przy ul. Wojska Polskiego w Koszalinie zostały przeprowadzone wspólne ćwiczenia służb mundurowych. Głównym ich celem było doskonalenie umiejętności oraz sprawdzenie gotowości i koordynacji działań różnych służb mundurowych na wypadek zagrożenia.

Scenariusz wspólnych działań zakładał, że w okolicy bramy wjazdowej do jednostki wojskowej przy ulicy Wojska Polskiego w Koszalinie zawiązała się spontaniczna grupa agresywnie zachowujących się osób, które zakłócały porządek publiczny. Ponadto podczas otwierania bramy wjazdowej przez pracownika ochrony, czterech uczestników zgromadzenia przedostało się na teren jednostki wojskowej w nieznanym celu. Od tego momentu rozpoczęła się wspólna koordynacja działań służb mundurowych.

Ostatecznie grupa mężczyzn rozeszła się, natomiast osoby które wtargnęły na teren jednostki zostały zatrzymane.

Celem ćwiczeń, jest doskonalenie umiejętności metodycznych i organizacyjnych oraz praktyczne przećwiczenie różnych wariantów działań w razie konieczności wprowadzenia sił Policji w przypadku zbiorowego zakłócenia porządku publicznego.

Wspólne ćwiczenia wykazały sprawną współpracę i właściwą koordynację działań uczestniczących służb.