Aktualności

Punkty pomocy i dane kontaktowe dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, ich najbliższych oraz świadków

Ministerstwo Sprawiedliwości przyznało dotację celową i powierzyło Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej realizację zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich najbliższym oraz świadkom na lata 2019-2021. W oparciu o zawartą umowę Caritas jako dysponent środków finansowych będzie wykonywał następujące zadania:

- organizowanie i finansowanie pomocy prawnej oraz alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;

- pokrywanie kosztów pomocy psychologicznej dla pokrzywdzonych i świadków oraz ich najbliższych;

- finansowanie pobytu dziecka w szkołach i przedszkolach publicznych, żłobkach i klubach dziecięcych;

- organizowanie i finansowanie szkoleń oraz kursów i egzaminów podnoszących kwalifikacje zawodowe;

- finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za media;

- finansowanie bonów żywnościowych, przejazdów, zakupów odzieży, obuwia, środków czystości, urządzeń i wyposażenia;

- finansowanie wyjazdów osób małoletnich.

 Zadania te realizowane będą w dziewięciu wyznaczonych ośrodkach regionu, w tym w dwóch znajdujących się w naszym powiecie: w Koszalinie i Sianowie. Uprawnionymi do skorzystania z tej wszechstronnej pomocy są wszystkie osoby pokrzywdzone lub świadkowie i ich najbliżsi, bez względu na status prawny. Oznacza to, że osoba, która dozna jakiejkolwiek krzywdy lub będzie potrzebowała pomocy, ale nie zdecyduje się na złożenie formalnego zawiadomienia o przestępstwie lub wykroczeniu, nadal może być beneficjentem funduszu.

Świadczona pomoc jest bezpłatna.

PUNKTY POMOCY I DANE KONTAKTOWE DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM, 

ICH NAJBLIŻSZYCH ORAZ ŚWIADKÓW

Centrum Kryzysowe Caritas

dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi „NADZIEJA”

im. św. Jana Pawła II

ul. Harcerska 17

75-073 KOSZALIN

tel: 532 460 213, mail: koszalin.pokrzywdzeni@caritas.pl

Przyjęcia osoby pierwszego kontaktu:

poniedziałek 12.00 - 20.00

wtorek 8.00 - 16.00

środa 8.00 - 16.00

czwartek 8.00 - 16.00

piątek 8.00 - 16.00

sobota 8.00 - 12.00

Parafia Rzymskokatolicka w Sianowie

pw. św. Stanisława Kostki ul. Kościelna 1

76-004 Sianów

tel: 532 460 212, mail: sianow.pokrzywdzeni@caritas.pl

Przyjęcia osoby pierwszego kontaktu:

poniedziałek 16.00 - 20.00

środa 16.00 - 20.00

piątek 16.00 - 20.00

sobota 8.00 - 12.00

lub całodobowo

tel. 532 460 213