Aktualności

ZAKOŃCZENIE PROGRAMU „TAKI JAK JA – więcej tolerancji to mniej agresji”

W sali Koszalińskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Plac Polonii 1, odbyło się spotkanie podsumowujące realizację autorskiego programu pn. „TAKI JAK JA – więcej tolerancji to mniej agresji”. Głównym jego założeniem jest podnoszenie świadomości młodych ludzi w zakresie akceptacji odmienności i przełamywaniu stereotypów.

Dzisiaj, w ramach zakończenia programu profilaktycznego pod nazwą „TAKI JAK JA – więcej tolerancji to mniej agresji” policjanci z Wydziału Prewencji zorganizowali w sali Koszalińskiej Biblioteki Publicznej spotkanie z pedagogami oraz uczniami szkół podstawowych z terenu miasta i powiatu koszalińskiego. Zaproszonych gości przywitał Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie kom. Marcin Pilarczyk, który podziękował za tak liczny udział szkół w realizowanym programie oraz pogratulował zwycięzcom konkursu na projekt koszulki z logo przedsięwzięcia. W spotkaniu wziął udział również Naczelnik Wydziału Prewencji nadkom. Krzysztof Rosiak wraz z zastępcą. Swoją obecnością zaszczycili nas Pani Małgorzata Harasimowicz-Polanowska, Pan Grzegorz Lanzer oraz Pan Maciej Kucharek.

Program „TAKI JAK JA- więcej tolerancji to mniej agresji” jest kampanią profilaktyczną mająca na celu ograniczenie zachowań agresywnych spowodowanych brakiem tolerancji, a co za tym idzie czynów karalnych i skali demoralizacji. Dzięki podjętym działaniom oraz współpracy z placówkami oświatowymi policjanci docierali do szerokiego grona młodych mieszkańców miasta oraz powiatu koszalińskiego.

Głównym celem programu jest podnoszenie świadomości młodych ludzi w zakresie akceptacji odmienności. Realizacja jego założeń opiera się na przełamywaniu stereotypów, przedstawieniu przykładów negatywnych skutków różnego typu uprzedzeń, szerzeniu wiedzy o odpowiedzialności karnej oraz przybliżeniu sytuacji osób bezdomnych czy niepełnosprawnych co powinno kształtować w młodym człowieku umiejętności potrzebne do życia i funkcjonowania w społecznościach lokalnych.

W ramach programu policjanci spotykali się z uczniami klas siódmych szkół podstawowych z terenu miasta i powiatu, podczas których wyjaśniali podstawowe pojęcia związane z tolerancją. Ponadto w ramach programu ogłoszony został konkurs na projekt koszulki z logo.

Laureatem konkursu, którego główna nagrodą był rower, został uczeń Szkoły Podstawowej w Tymieniu. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 13 w Koszalinie, natomiast na miejscu trzecim uplasowała się Szkoła Podstawowa nr 10 w Koszalinie. Gratulujemy zwycięzcom!