Aktualności

ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ-SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ

Policjanci z koszalińskiej komendy spotkali się z młodzieżą uczęszczającą do Zespołu Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie, w ramach przedsięwzięcia „Zaplanuj swoją przyszłość - wstąp w Nasze szeregi”. W trakcie wizyty mundurowi omówili poszczególne etapy procesu rekrutacji do Policji.

Dziś policjanci z koszalińskiej komendy spotkali się z młodymi ludźmi uczęszczającymi do Zespołu Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie.

Mundurowi podczas wizyty przedstawili prezentację multimedialną zawierającą najistotniejsze informacje dotyczące procesu naboru i służby w Policji. Omówione zostały wymagania stawiane potencjalnym kandydatom ubiegającym się o przyjęcie do Policji oraz scharakteryzowane zostały poszczególne etapy rekrutacji.

Młodzież miała możliwość obejrzenia filmów tematycznych dotyczących między innymi procesu naboru do Policji oraz przedstawiających pracę przewodnika psa służbowego.

Młodzież aktywnie włączyła się w dyskusję i chętnie zadawała pytania. Uczestnicy otrzymali ulotki tematyczne związane z realizowanym przedsięwzięciem.