Aktualności

„ŻYJĘ BEZ RYZYKA HIV/AIDS” - SZKOLENIE I KONKURS DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Koszalińscy policjanci wspólnie z przedstawicielami Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej zorganizowali dla młodzieży spotkanie w ramach programu profilaktycznego pod nazwą „Żyję bez ryzyka HIV/AIDS”.

Wczoraj policjanci z Wydziału Prewencji koszalińskiej komendy wspólnie z pracownikami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przeprowadzili konkurs skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Spotkanie odbyło się w Liceum Ogólnokształcącym przy ul. St. Dąbka 1 w Koszalinie, a jego głównym tematem była edukacja w obszarze zagrożeń oraz profilaktyki HIV i AIDS. Podczas przeprowadzonego konkursu wyłoniono trzech laureatów oraz wyróżniono dwóch uczniów. Zakres wiedzy, którymi musieli się wykazać uczniowie dotyczył problematyki zakażenia HIV i AIDS.
W trakcie spotkania funkcjonariusze przybliżyli także młodzieży tematykę handlu ludźmi jako współczesną formę niewolnictwa, godzącego w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolności i godność ludzka oraz metody jakimi posługują się przestępcy trudniący się tym procederem. Policjanci wskazywali w jaki sposób można ustrzec się przed pseudo pracodawcami, omówili również sposoby jakimi posługują się sprawcy, aby zwerbować ofiarę i zmusić ją do prostytucji, niewolniczej pracy lub żebractwa.

W trakcie spotkania policjanci wspólnie z przedstawicielami SANEPID-u na autentycznych przykładach omówili również inne zagrożenia związane z handlem ludźmi i rozdali uczniom profilaktyczne materiały informacyjne.