BEZPIECZNE OSIEDLE- działania dzielnicowych - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Koszalinie

Aktualności

BEZPIECZNE OSIEDLE- działania dzielnicowych

Dzielnicowi z Komisariatu Policji I w Koszalinie przeprowadzili działania prewencyjne pod nazwą „Bezpieczne Osiedle”. Policyjne patrole piesze można było zobaczyć przede wszystkim w miejscach, które mieszkańcy zgłosili za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo w najbliższym otoczeniu daje podstawę do harmonijnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. Zaspokojenie jednej z podstawowych potrzeb człowieka, jaką jest poczucie bezpieczeństwa, wymaga podejmowania przez koszalińskich policjantów szeregu wielokierunkowych przedsięwzięć.

Dlatego wczoraj dzielnicowi z I komisariatu zrealizowali działania, w ramach programu prewencyjnego pod nazwą „Bezpieczne Osiedle”, które już na stałe wpisały się w grafik koszalińskich policjantów.

Program „Bezpieczne Osiedle” ukierunkowany jest na poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców koszalińskich osiedli. Ma on również za zadanie podniesienie aktywności lokalnego społeczeństwa w podejmowaniu bezpośrednich działań w celu wspólnej ochrony mienia, zapewniania bezpieczeństwa i porządku w okolicy własnego miejsca zamieszkania.

Działania podejmowane przez koszalińskich policjantów wpisują się w realizację ogólnopolskiego programu pn.„Dzielnicowy bliżej nas”.

Dzielnicowy to funkcjonariusz prewencji, stąd zawsze pełni służbę w mundurze. Przyjęło się, że jest to policjant pierwszego kontaktu ze społeczeństwem. Dzielnicowi to policjanci, których warto poznać. To oni są najbliżej naszych spraw i problemów, z jakimi boryka się rejon, m.in. walczą z przemocą domową, osiedlowym chuligaństwem i dbają o przestrzeganie porządku na osiedlach.